صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Des Zornes Flammen lösch' in mir,
Die Gluth der sündigen Begier,
Dem Leibe theile Wohlsein, Du,
Dem Herzen wahren Frieden zu!

O Vater Du, so gnadenreich,
Du einiger Sohn, dem Vater gleich,
Mit ihm, dem heil'gen Geiste, heut
Gewähr' es uns durch alle Zeit.

Hymnus.

Gott, aller Dinge Kraft und Grund, Der unverändert in sich weilt,

Der jede Tageszeit und Stund

Stets nach des Lichtes Folge theilt:

Entzieh dein gnadenreiches Licht
Dem Abend unsres Lebens nicht,
Und führe uns durch seel'gen Tod
Zur Herrlichkeit aus Erdennoth!

Gib, Vater, dies, an Huld so reich, Du ew'ger Sohn, dem Vater gleich, Du heil'ger Geist, dem Trost verliehn, Uns jezt und alle Zeiten hin!

Hymnus vespertinus.

O Lux beata Trinitas, 19
Et principalis Unitas,
Iam sol recedit igneus:
Infunde lumen cordibus.

Te mane laudum carmine,
Te deprecamur vespere,
Te nostra supplex gloria
Per cuncta laudet saecula.

Praesta Pater piissime,

Patrique compar Unice,

Cum Spiritu paraclito

Nunc et per omne saeculum.

Hymnus matutinus.

Aeterne rerum conditor,
Noctem diemque qui regis,
Et temporum das tempora,
Ut alleves fastidium.

Praeco diei iam sonat, 21
Noctis profundae pervigil,
Nocturna lux viantibus,

Ac nocte noctem segregans.

20

Abendgefang.

Dreieinigkeit, Du hehres Licht,
Im Wesen doch getheilet nicht,
Es sinkt der Sonne Gluthenschein:
Geuß Licht in unser Herz hinein!

Dir tönt mein Lob im Morgenlied,
Dich preis' ich, wenn der Tag entflieht,
Und Dir bleibt unser Lob geweiht
In Demuth hin durch alle Zeit.

Allgüt'ger Vater auf dem Thron,
Und Du, Ihm gleich, Du einiger Sohn,
Du heil'ger Geist, des Trostes Hort
O, bleib uns gnädig fort und fort!

Morgengesang.

Du Ew'ger, der das Weltall schuf
Und Tag und Nacht lenkt auf den Ruf,

Der aller Zeiten Ziel gebeut,

Und stets durch Wechsel uns erfreut.

Des Tages Herold ruft: Erwacht,
Und hat, ein Wächter in der Nacht,
Das Licht, das nächt'gem Wandrer glänzt,
Und Tag von Nacht schon abgegränzt.

Hoc excitatus lucifer

Solvit polum caligine,

Hoc omnis errorum chorus
Viam nocendi deserit.

Hoc nauta vires colligit
Pontique mitescunt freta,
Hoc ipsa petra ecclesiae
Canente culpam diluit.

Surgamus ergo strenue!
Gallus iacentes excitat,
Et somnolentos increpat,
Gallus negantes arguit.

Gallo canente spes redit,
Aegris salus refunditur,
Mucro latronis conditur,

Lapsis fides revertitur.

Iesu, labentes respice,
Et nos videndo corrige,
Si respicis, lapsus cadunt,
Fletuque culpa solvitur.

Tu lux refulge sensibus, Mentisque somnum discute, Te nostra vox primum sonet Et ore psallamus tibi.

Durch ihn scheucht Lucifer, erwedt,

Die Nacht vom Pole, die ihn deckt,
Und zieht die irrgeführte Schaar
Ab von dem Wege der Gefahr.

Der Schiffer sammelt neuen Muth,
Die wildbewegte Woge ruht,

Der Kirche Fels tilgt selbst voll Huld
Auf seinen Schrei des Sünders Schuld.

Drum rasch vom Lager denn empor,
Der Hahn weckt träger Schläfer Chor,
Vom Schlafe Trunkne klagt er an,
Verläugnende, die straft der Hahn.

Sein Ruf flößt neue Hoffnung ein,
Und lös't des Kranken Schmerz und Pein.
Es birgt den Dolch der Räuber scheu
Und der Gefall'ne glaub't auf's neu'.

Den Strauchelnden, Herr, führt Dein Blick
Auf einen bessern Weg zurück;

Dein Anblick tilget Fehl' und Fall,
Die Thräne fühnt die Schulden all'.

Das Licht laß' unser Herz durchzieh'n,
Den Geistesschlaf uns ewig flieh'n,
Dein sei der Stimme erster Klang,
Dein unsres Mundes Lobgesang.

« السابقةمتابعة »