صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

6.

O caeca mens mortalium,
Quousque quaeris vanitatem,
Oblita spiritualium

Non cogitas aeternitatem?
Quo tendis, ah, quo properas,
Cur finem haud consideras?

Honores, opes, praedia,

Et sceptra transeunt momento;
Venustas formae, media
Sunt saepe nobis nocumento;
Mundana, quid sunt omnia,
Quam fumus, umbra, somnia?

Sic ergo cuncti vivite
Vivatis ut aeternitati,
Sic mori nunc iam discite,
Ne moriamini damnati:

Aeternitas vos terreat,

Aeternitas vos urgeat!

7.

Angelo custodi.

Angelice Patrone,

Beate Spiritus,

Custos et tutor bone,

Mi date coelitus !

6.

O blinder Sinn der Menschenwelt,

Was soll dein nichtig, eitles Streben,
Versäumst, was geistig dich erhält,
Und denkst nicht an ein andres Leben?
Wie lebst du hin, wo strebst du hin,
Kommt dir das End' nicht in den Sinn?

Ach Ehre, Reichthum, Ruhm und Macht,
Wie bald sind sie vergangen,

Und selbst der Schönheit stolze Pracht
Läßt oft zum Fall gelangen.

Was ist das ganze Leben auch,

Alz Traum und Schatten, flücht'ger Hauch?

Drum lebet alle hier zur Zeit,
Als lebt' ihr für die Ewigkeit,
Und lernet jezt zu sterben schon,
Daß nicht Verdammniß euer Lohn:
Die Ewigkeit sie halt' euch wach,
Der Ewigkeit stets strebet nach!

7.

An den Schußengel.

Schuß-Engel, meinem Leben.

Vom Himmel Du verliehn,
Als Geist mich zu umschweben,
Mich schirmend zu umziehn!

Tuo grates amori Mens gestit dicere, Quo sine nolim mori

Nec ausim vivere.

O comes et antistes,
Vitae individuus,

A me ne longe distes,
Sis dux assiduus;

Me protege, tuere,

Accende, dirige,

Instruere, docere

Me doctor satage.

Infirmum me conforta,

Sustenta debilem,

In manibus me porta,
Ne fors ad lapidem
Pedes meos offendam,

Sed recto tramite,
Da, facilis ascendam

Culmen iustitiae.

Si daemon infernalis

Struat insidias,

Divine mi sodalis,

Adfer suppetias;

Ach solche Lieb' zu ehren,

Drängt es mich Tag für Tag,
Der nimmer ich entbehren

In Tod und Leben mag.

Als meines Lebens Sterne

Und Leiter immerfort

Steh' Du mir nimmer ferne,
Mein Führer und mein Hort;
Behüte, schüße, treibe
Mich stets belehrend an,
Und mein Berather bleibe
Stets auf der Lebensbahn.

Dem Schwachgeword'nen spende Die Kraft, dem Kranken Muth, Stüß' mich durch Deine Hände, Nimm meinen Fuß in Huth; Daß er den Stein vermeide, Und unbeirrt und fest

Auf jeder Wegesscheide

Vom Pfad der Pflicht nicht läßt.

Und wenn der Geist der Lüge

Mit Listen mich berückt,

Dann helfe Du zum Siege,

Vom Himmel mir geschickt;

Hostemque procul pelle,

Ut mecum superes,

Fac me nil unquam velle, Quam quod tu cuperes.

In viam duc salutis,

Errantem moneas,

Obstacula virtutis

De via moveas;
Mens sceleris sit pura,

Ah, mens ne pereat!
Huic Deus una cura

Infixus haereat.

A teneris fuisti

Qui mihi socius,

In hora mortis tristi

Accurras ocius,

Et animam defende

A fraude daemonis,
Modumque tunc ostende
Placandi numinis.

Ah mortis in agone
Fac vere doleam,

Pura confessione

Peccata deleam;

« السابقةمتابعة »