صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]

Crucifige! clamitant

Hora tertiarum,
Illusus induitur

Veste purpurarum;
Caput eius pungitur
Corona spinarum,
Crucem portat humeris

Ad locum poenarum.

Hora sexta Iesus est

Cruci conclavatus,

Et est cum latronibus

Pendens deputatus.

Prae tormentis sitiens

Felle saturatus,

Agnus, dilueas crimen

Sic ludificatus.

[merged small][graphic]

Kreuz'ge ihn, so schreien sie
Beim drei Stunde Tone,

In den Purpur hüllet man
Seinen Leib zum Hohne;

Um das Haupt des Herren flicht
Man die Dornenkrone,

Heißt das Kreuz man zum Gericht Tragen Gottes Sohne.

Um die sechste Stunde ward
An dem Kreuzesstamme,
Jesus mit dem Räuberpaar
Angehängt zusammen.
Ach! mit Galle löschen sie
Seines Durstes Flammen,
So wird freventlich gespielt
Mit dem Gotteslamme.

Um die neunte Stunde hin,
Seh'n wir Jesus enden,
Eli! ruft er, meinen Geist
Geb' ich Deinen Händen!
In die Seite will den Stoß
Noch ein Krieger senden,
Da erbebt die Welt, in Nacht
Licht und Tag sich wenden.

[graphic]

De cruce deponitur
Hora vespertina,
Fortitudo latuit

In mente divina;

Talem mortem subiit.

Vitae medicina:

Heu corona gloriae

Iacuit supina.

Hora completorii
Datur sepulturae
Corpus Christi nobile,
Spes vitae futurae;
Conditur aromate
Complentur scripturae,

Iugis sic memoria

Mors est mihi curae.

Has horas canonicas

Cum devotione

Tibi, Christe, recolo

Pia ratione,

[graphic]

Ut qui pro me passus es

Amoris ardore,

Sis mihi solatium

In mortis agone!

Von dem Kreuze ward der Leib
Abends abgenommen,

Doch verborgen lebt die Kraft
Noch im Geist, dem frommen;
Solch' ein Tod ist alles Sei'ns
Quelle überkommen:

Weh! des Himmels Krone ist

Aller Glanz benommen.

Als der Tag vollendet, ward

In die Gruft gesenket

Christi edler Leib, der uns

Ew'ges Leben schenket;

Und mit Balsam, wie die Schrift

Es verhieß, durchtränket,

O! daß seines Todes stets

Gern mein Herz gedenket!

Diese heil'gen Stunden laß
Demuthsvoll mich lehren,

Recht im gläub'gen Sinne Dich,

Heiland, hoch zu ehren,

Daß Du, der aus Lieb' zu mir

Littest Tod und Wunden,

Mir ein milder Tröster sei'st
In des Todes Stunden.

[graphic]

26.

O Christe, pendens arbore
Amore vulneratus,

Pendens amoris victima,

Quid, Christe mi, rependam?

Lates minuto maximus

Sub panis involucro,

Mihique te das ferculum,
Quid, Christi mi, rependam?

Me sic amantis gloriae
Vitamque sanguinemque
Si millies impendero,
Pro! quantulum rependam?
Haec sola posthac vita sit,
Sudor laborque solus,

Amare te pro viribus,

Morique sic amando!

27.

Crux ave benedicta,
Per te mors est devicta,

In te dependit Deus

Rex et Salvator meus.

O arborum regina,
Salutis medicina,

Pressorum et levamen

Et tristium solamen.

« السابقةمتابعة »