صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]

Hic dictis Patrem reverens,
Ad ipsum vota efferens
,,Ad metam, dixit, tendo!"
Ad ultimum anhelitum

In manus tuas spiritum
O, Pater mi, commendo!

O homo, Iesu vulnera
Contritus corde pondera,
Et miser non peribis,
Sed vitae post solatia
Coelorum ad palatia

Aeternum felix ibis.

29.

O quot undis lacrymarum
Quo dolore volvitur,
Luctuosa de cruento

Dum revulsum stipite
Cernit ulnis incubantem
Virgo mater filium.

Os suave, mite pectus,
Et latus dulcissimum,
Dexteramque vulneratam,
Et sinistram sauciam,
Et rubras cruore plantas
Aegra tingit lacrymis.

[ocr errors]

Dann blidt zum Himmel er und fleht
Zu ihm in brünstigem Gebet:

Und spricht: „Es naht mein Ende!"
O Vater! Vater! Den noch preißt
Mein lezter Seufzer: Meinen Geist
Leg' ich in Deine Hände!

O Menschenkind, des Herren Leid
Erwäg' mit Herzens Innigkeit,
Dann wirst Du nicht verderben,
Und nach des Lebens Drangsal Du

In hehren Paradieses Ruh

Das ew'ge Leben erben!

29.

Welcher Schmerz mocht' Dich durchbohren,

Welcher Thränen heiße Fluth

Dir entström'n, in Trauer verloren,

Als vom Stamme voller Blut

Abgelös't, den du geboren,

Mutter, dir im Arme ruht?

Seht, den süßen Mund, die Wangen,
Und der theuren Seite Mal,

Händ' und Füße sie umfangen,
Roth noch von des Blutes Strahl,
Und mit Thränen unter bangen
Qualen neßen ohne Zahl.

[graphic]

Centiesque milliesque,
Stringit arctis nexibus
Pectus illud, et lacertos,
Illa figit vulnera,
Sicque tota deliquescit

In doloris osculis.

Eia, mater, obsecramus
Per tuas has lacrymas
Filiique triste funus,
Vulnerumque purpuram,
Hunc tui cordis dolorem
Conde nostris cordibus.

Esto Patri Filioque

Et coaevo Flamini,

Esto summae Trinitati

Sempiterna gloria,

Et perennis laus honosque

Hoc et omni saeculo.

30.

Ave facies praeclara, 100 Quae in sancta crucis ara

Facta eras pallida;

Anxietate denigrata,

Sacro sanguine rigata,

Ach zu hundert, tausendmalen
Schließt sie ihn in ihren Arm,
Auf die Brust, die todesfahlen
Hände drückt sie Küsse warm;
So zerflossen ganz in Qualen
Und in Liebesschmerz und Harm.

Darum Mutter, hör' uns flehen
Bei der bittern Thränenfluth,
Bei des Sohnes Lodeswehen,
Bei der Wunden Purpurblut:
Laß' in unsrer Brust erstehen
Deiner Schmerzen heil'ge Gluth!

Preis dem Vater sei, dem Sohne
Und dem heil'gen Geist geweiht,
Dem Dreieinen auf dem Throne
Em'gen Ruhmes Herrlichkeit,
Und ohn' Ende Lob und Ehre
Jezt und alle Ewigkeit.

30.

Hehres Antlig ohne Gleichen,
Sei gegrüßt mir, das erbleichen
Mußte an dem Kreuz-Altar;
Das von Todesangst beschattet,
Feucht vom heil'gen Blut, ermattet

[graphic]

Te texit linteola,

In qua mansit tua forma,
Quae compassionis norma
Cunctis est praelucida.

Cordi meo sit impressa

Per te, Iesu, neque cessa
Hoc cremare indefessa

Tui amoris facula.

Post hanc vitam cum beatis

Contemplari voluptatis

Fac nos vultum Deitatis

In perenni gloria!

31.

Ave verum corpus Christi, 107 Quod in cruce pependisti

Pro salute hominum;

Ave caro Christi cara,
Immolata crucis ara,
Medicina criminum. 108

Ave panis angelorum,
Salus, vita miserorum,
Qui restauras omnia;
Ave Christe, vitae panis,
Cibus mentis, non inanis
Sacerdos et hostia.

[graphic]
« السابقةمتابعة »