صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Nun flehen wir: o lenke Du

Dir unser Sinn- und Denken zu,
Daß fernerhin stets unser Herz

Nicht kenne der Verderbniß Schmerz!

[ocr errors]

Ostergesang.

Dem Mahl des Lammes nahen wir
Im weißen Festgewande hier,

Und nach dem Gang durch's rothe Meer
Singen wir Christo Lob und Ehr.

Der mit der Himmelsliebe Gluth
Darreichet uns sein heilig Blut,
Und seinen hehren Leib sogar
Zum Liebesopfer bringet dar.

Der Todesengel flieht entsegt
Der Thüre Pfosten, blutbeneßt,
Und des getheilten Meeresschlund
Versenkt den Feind in seinen Grund.

Das Osterlamm ist jeßt der Christ,
Der auch das Oster-Opfer ist,

Und für die Herzen, keusch und rein,
Das ungefäu'rte Brod allein.

O vera coeli victima,
Subiecta cui sunt tartara,
Soluta mortis vincula,

Recepta vitae praemia.

Victor subactis inferis
Tropaea Christus explicat,
Coeloque apertum subditum
Regem tenebrarum trahit.

Ut sis perenne mentibus
Paschale, Iesu, gaudium,
A morte diro criminum
Vitae renatos libera.

Deo Patri sit gloria
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit et Paraclito

In sempiterna saecula.

Hymnus de die pentecostes.

Iam Christus astra ascenderat,
Reversus unde venerat,
Patris fruendum munere

Sanctum daturus Spiritum.

O, Himmelsopfer, ewig wahr,
Dem unterthan der Hölle Schaar,
Der abgestreift das Lodesband
Und zu dem Leben neu erstand.

Der Bösen Macht hast Du besiegt,
Und hoch Dein Siegesbanner fliegt,
Den Himmel öffnet uns die Hand,
Die Satans Reiche überwand.

Damit, o Herr, im Herzen treu
Sich Osterwonne stets erneu',
Schirm' vor dem Tode, sündbefleckt,
Die Du zum Leben auferweckt.

Dem Vater sei der Dank gebracht, Und Sohne, der aus Grabes Nacht Erstand, und Ihm, der Trost verleiht, Dem heil'gen Geist in Ewigkeit.

Pfingst-Lied.

Zum Himmel stieg er schon empor
Der Herr, woher er kam zuvor,
Und sich erfreu'nd des Vaters gab
Den heilgen Geist er uns herab.

Solemnis urgebat dies,

Quo mystico septemplici 26 Orbis solutus septies

Signat beata tempora.

Cum lucis hora tertia
Repente mundus intonat,
Apostolis orantibus
Deum venire nuntiat.

De Patris ergo lumine
Decorus ignis almus est,
Qui fida Christi pectora
Calore verbi compleat.

Impleta gaudent viscera
Afflata sancto Spiritu,
Vocesque diversae sonant

Fantur dei magnalia.

Notique cunctis gentibus, Graecis, Latinis, Barbaris,

Simulque demirantibus

Linguis loquuntur omnium.

Iudaea tunc incredula,

Vesana torvo spiritu

Madere musto sobrios

Christi fideles increpat.

Es tam der festlich frohe Tag,
Als tief bedeutsam siebenfach
Verlief der Lage Siebenzahl
Und deutet frohe Zeit zumal.

Da plöglich dröhnet durch das All'
Zur dritten Stund ein Donnerhall,
Und kündiget des Herrn Nah'n
Den betenden Aposteln an.

Und von des Vaters Angesicht
Strahlt wunderbar ein helles Licht,
Das mit der Rede Feuerlust
Erfüllt der treuen Jünger Brust.

Es jauchzt das volle Herz und lacht
Vom heil'gen Odem angefacht,
Und in verschied'ner Sprache Klang
Preist Gottes Macht ihr Lobgesang.

Die Völker hören staunend all'
Der eignen Muttersprache Schall,
Der Römer, Grieche und Barbar,
Ein jeder einzeln wunderbar.

Juda, verkehrt und glaubensarm,
Hebt gegen sie allein den Arm,
Und schreiet: Die Apostel sei'n

[ocr errors]

Berauscht vom jungen, süßen Wein!“

« السابقةمتابعة »