صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymne: Gruß an Rom.

O Rom, du edles Rom, Weltenbeherrscherinn,
Ob aller Städte hocherhabene Königinn,

Rosig von Märtyrblut geröthet, ein Rubin

Im weißen Lilienschmuck der Jungfrau'n Schaar, wir zieh'n
Zu dir und grüßen dich mit ganzem Herz und Sinn,
Und preisen selig dich durch alle Zeiten hin!

Du, dessen Allgewalt aufschließt das Himmelsthor,
Petrus! den Bittenden leih' gnädiglich Dein Ohr!
Wenn den zwölf Stämmen Du als Richter sizest vor,
Dann richte, mildgestimmt, ob dieser Beter Chor,
Und allen, die zur Zeit jezt fleh'n zu Dir empor
Geh' gnadenreicher Spruch aus Deinem Mund hervor!

O Paul, vertrete uns ob unsrer Sünden Zahl,
Der rastlos einst besiegt die Weisen allzumal;
Du als Verwalter jest bestellt im Himmelssaal
Theil uns die Spenden zu der Gottesspeisen all,
Damit der Weisheit, die Dich füllte, voller Schall
Durch Deiner Lehre Kraft hell in uns wiederhall'!

Sechstes Jahrhundert.

Fortunatus, Venantius, Honorius, geb. zu Treviso in Oberitalien 530, studirte zu Ravenna und machte späterhin große Reisen. Mit dem Bischof Gregor von Tours war er sehr befreundet, wurde später Bischof von Poitiers und starb 609. Er war ein sehr fruchtbarer Liederdichter. Seine Poeften find in 11 Büchern niedergelegt, die aber nicht alle kirchlichen Inhalts sind.

Claudianus Mamertus geb. um 400; gest. um 475. Das Lied lustra sex" ist nur ein Auszug aus Fortu natus: Pange lingua gloriosi"; es findet sich so_in Zabuesnig S. 41, der die andere erste Hälfte auch als befonderes Lied aufführt; ich habe den Mamertus anders nirgendwo als Autor dieses Liedes angeführt gefunden.

Fortunatus.

De passione Domini.

Pange, lingua, gloriosi 50 Proelium certaminis,

Et super crucis tropaeo Dic triumphum nobilem, Qualiter Redemptor orbis Immolatus vicerit.

De parentis protoplasti Fraude factor condolens, Quando pomi noxialis Morsu mortem corruit, Ipse lignum tunc notavit, Damna ligni, ut solveret.

Hoc opus nostrae salutis
Ordo depoposcerat,
Multiformis proditoris
Ars ut artem falleret,
Et medelam ferret inde
Hostis unde laeserat.

Fortunatus.

Von dem Leiden des Herrn.

Schallet Lieder, schallet, schallet
Von dem Kampf im Jubelklang,
Von des Kreuzes Siege hallet
Wieder im Triumphgesang,
An dem opfernd der Erlöser
Dieser Welt den Tod bezwang.

Gott von tiefem Weh' befangen
Bei der ersten Menschen Fall,
Der zu Todes Pein und Bangen
Bracht durch einen Biß uns all',
Wählte diesen Stamm zur Sühne
Selber für den Erdenball.

Dieses Werk, uns zu erlösen,
War von Anfang festgestellt,
Daß des vielgestalt'gen Bösen
List durch Listen sei gefällt,
Und die Heilung aus der Krankheit
Selbst erstehe dieser Welt.

« السابقةمتابعة »