صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Quando venit ergo sacri
Plenitudo temporis,

Missus est ab arce Patris

Natus orbis conditor,

Atque ventre virginali

Caro factus prodiit.

Vagit infans inter arcta
Conditus praesaepio,
Membra pannis involuta

Virgo mater alligat,

Et pedes manusque crura
Stricta cingit fascia.

Lustra sex, qui iam peracta,

Tempus implens corporis
Se volente, natus ad hoc

Passioni deditus

Agnus in cruore levatur,
Immolandus stipite.

Hic acetum, fel, arundo,
Spina, clavi, lancea,

Mite corpus perforatur,

Sanguis unda profluit,

Terra, pontus, astra, mundus, Quo lavantur flumine.

51

Als die heil'ge Zeit beendet

Und ihr Maaß erfüllet war,

Ward von Gottes Burg entfendet
Der die Welt schuf, wunderbar,
Und den Sohn, den Fleischgeword'nen,
Einer Jungfrau Schooß gebar.

In der engen Krippe lieget
Wimmernd Er, ein zartes Kind,
Und die Jungfrau Mutter schmieget
Windeln um die Glieder lind;
Um des Gottes Hand und Füße
Schling't sie Wickel und Gebind.

Dreißig Jahre sind vergangen,
Und der Lebenslauf vollbracht,
Da erschien für Ihn der bangen
Selbst erwählten Leiden Nacht,

Und das Lamm, an's Kreuz geschlagen,

Hat zum Opfer sich gebracht.

Essig tränkt Ihn an den Rohren,
Nagel, Dornenkron und Speer,
Sieh, den zarten Leib durchbohren,
Strömend fließt das Blut daher,
Daß sein Fließen waschend fühne
Himmel, Erde, Welt und Meer.

Crux fidelis inter omnes
Arbor una nobilis,

Nulla talem silva profert,
Fronde, flore, germine,
Dulce lignum, dulce signum
Dulce pondus sustinens.

Flecte ramos, arbor alta,
Tensa laxa viscera,

Et rigor lentescat ille,
Quem dedit nativitas,
Ut superni membra regis
Miti tendas stipite.

Sola digna tu fuisti

Ferre pretium saeculi,

Atque portum praeparare

Nauta mundo naufrago,

Quem sacer cruor perunxit Fusus agni corpore.

Treuer Kreuzesstamm, vor allen
Bäumen ausgesucht und hehr,

Dem Nichts in des Waldes Hallen
Gleich an Laub und Blüthen mehr.
Holz ohn' Gleichen, Gnadenzeichen
Von so süßer Bürde schwer.

Hehrer Baum stamm, deine Aeste
Beuge und dein Mark erweich',
Schmelze was noch starr und feste
An dir von Natur zugleich:
Daß des höchsten Königs Glieder
Du umspannst als zarter Zweig.

Du allein warst werth befunden,
Uns zum Heile hingestellt,
Und den Hafen zu erkunden
Für das brüch'ge Schiff der Welt:
Du gesalbt mit heil'gem Blute

Von dem Lamm, das man gefällt.

[blocks in formation]

Felle potus, ecce, languet:

Spina, clava, lancea

Mite corpus perforant,

Unda manat et cruor,
Terra, pontus, astra, mundus

Quo lavantur flumine!

Crux fidelis inter omnes

Arbor una nobilis,

Silva talem nulla profert

Fronde, flore, germine;

Dulce ferrum, dulce lignum

Dulce pondus sustinent.

Flecte ramos, arbor alta,

Tensa laxa viscera,

Et rigor lentescat ille,

Quem dedit nativitas.

Et superni membra regis

Tende miti stipite.

« السابقةمتابعة »