صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

I. Anno Ætatis XVII.

II. Anno Ætatis XIX.

III. On the Morning of Christ's Nativity

IV. The Passion

V. On Time

VI. Upon the Circumcision

VII. At a Solemn Music

VIII. An Epitaph on the Marchioness of Winchester

400

402

405

412

414

415

416

416

LATIN POEMS.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

EPIGRAMMATUM LIBER-

In Proditionem Bombardicam

In Eandem

In Eandem

In Eandem

In Inventorem Bombardæ

Ad Leonoram Romæ Canentem

Ad Eandem

Ad Eandem

Apologus de Rustico et Hero

531

531

531

532

532

532

533

533

533

SYLVARUM LIBER-

In Obitum Procancellarii Medici

In Quintum Novembris .

In Obitum Præsulis Eliensis

Naturam non pati Senium

De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles Intellexit

Ad Patrem

Ad Salsillum

Manus

Epitaphium Damonis .

Ad Joannem Rousium

Ad Christinam suecorum reginam nomine Cromwelli

534

535

541

543

545

546

549

550

553

559

562

[ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »