صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Omnes sancti Sacerdotes, et Levitæ,

Omnes sancti Monachi, et Eremitæ,
Sancta Maria Magdalena,

ora.

orale.

orate.

ora.

Sancta Agatha,

ora.

Sancta Lucia,
Sancla Agnes,

Sancta Cæcilia,
Sancta Catharina

ora.

ora.

ora.

ora.

Sancta Anastasia,

ora.

orate.

Omnes sanctæ Virgines, et Viduæ,
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercedite
Propitius esto, parce nobis Domine.
Propitius esto, exaudi nos Domine.
Ab omni malo, libera nos Domine.
Ab omni peccato, libera nos Domine.
Ab ira tua, libera nos Domine.

pro nobis.

A subitanea et improvisa morte, libera nos Domine. Ab insidiis diaboli, libera nos Domine.

Ab ira, et odio, et omni mala voluntate, libera nos Domine.

A spiritu fornicationis, libera nos Domine.
A fulgure et tempestate, libera nos Domine.
A morte perpetua, libera nos Domine.

Per mysterium sanctæ incarnationis tuæ, libera nos Domine.

Per adventum tuum, libera nos Domine.

TOM. III.

3

Per nativitatem tuam, libera nos Domine. Per baptismum, et sanctum jejunium tuum libera nos Domine.

Per crucem, et passionem tuam, libera nos

Domine.

Per mortem, et sepulturam tuam, libera.

Per sanctam resurrectionem tuam, libera nos Domine.

Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos
Domine.

Per adventum Spiritus sancti Paracliti, libera.
In die judicii, libera nos Domine.

Peccatores, te rogamus audi nos.

Ut nobis parcas, te rogamus audi nos.
Ut nobis indulgeas, te rogamus audi nos.
Ut ad veram pœnitentiam nos perducere digneris,
te rogamus audi nos.

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere, et conservare digneris, te rogamus audi nos.

Ut Domnum Apostolicum, et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus audi nos.

Ut inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare digneris, te rogamus audi nos.

Ut regibus, et principibus christianis pacem, et veram concordiam donare digneris, te rogamus audi nos.

Ut cuncto populo christiano, pacem et unitatem largiri digneris, te rogamus audi nos.

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare, et conservare digneris, te rogamus audi nos. Ut mentes nostras ad cœlestia desideria erigas, te rogamus audi nos.

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te rogamus audi nos.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab æterna damnatione eripias, te rogamus audi nos.

Ut fructus terræ dare, et conservare digneris, te rogamus audi nos.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem æternam donare digneris, te rogamus audi nos.

Ut nos exaudire digneris, te rogamus audi nos. Fili Dei, te rogamus audi nos.

gnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere

nobis.

Christe audi nos.

Christe exaudi nos.

Kyrie eleison. Christe eleïson. Kyrie eleïson. Quibus finitis, Pontifex dicit super ipsos pœni

tentes :

Pater noster. Reliqua secretò.

. Et ne nos inducas in tentationem.

. Sed libera nos à malo.

Salvos fac servos tuos, et ancillas tuas. 4. Deus meus sperantes in te.

Y. Mitte eis Domine auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuere eos.

Nihil proficiat inimicus in eis.

Et filius iniquitatis non apponat nocere eis. . Esto eis Domine turris fortitudinis.

R. A facie inimici.

. Domine Deus virtutum converte nos.

. Et ostende faciem tuam, et salvi erimus. v. Domine exaudi orationem meam.

'. Et clamor meus ad te veniat.

. Dominus vobiscum.

1. Et cum spiritu tuo.

E

Oremus.

XAUDI Domine preces nostras, et confitentium. tibi parce peccatis, ut quos conscientiæ reatus accusat, indulgentia tuæ miserationis absolvat. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Oremus.

ut

REVENIAT hos famulos tuos, vel, has famulas tuas, quæsumus Domine, misericordia tua; omnes iniquitates eorum celeri indulgentia deleantur. Per Christum Dominum nostrum. . Amen.

Oremus.

DESTO, Domine, supplicationibus nostris, nec sit ab his famulis, vel, famulabus tuis, clementiæ tuæ longinqua miseratio; sana vulnera, eorumque dimitte peccata; ut ab omnibus iniquitatibus expiati, tibi, Domine, semper valeant adhærere. Per Christum Dominum nostrum.. Amen.

D

Oremus.

OMINE Deus noster, qui offensione nostra non vinceris, sed satisfactione placaris, respice quæsumus, ad hos famulos tuos, vel, has famulas tuas, qui,vel, quæ se tibi peccâsse graviter confitentur; tuum est enim absolutionem criminum dare, et veniam præstare peccantibus, qui dixisti, te pœnitentiam malle peccatorum, quàm mortem; concede ergo, Domine, ut tibi pœnitentiæ excubias celebrent, et correctis actibus suis, conferri sibi à te sempiterna gaudia gratulentur. Per Christum Dominum nostrum. . Amen.

His peractis, surgunt pœnitentes, et facit eis Pontifex sermonem; ostendens qualiter Adam propter peccatum ejectus est de paradiso, et multa maledicta in eum congesta sunt; et qualiter ejus exemplo ipsi de Ecclesia ad tempus ejiciendi sunt. Quo facto, accipiat unum ex eis per dexteram manum; et omnes alii similiter se manibus tenentes, candelas accensas in manibus habentes subsequantur eum; et ità eos ejiciat de Ecclesia, cum lacrymis dicens :

[graphic]

Ecce ejicimini vos hodiè à liminibus sanctæ matris Ecclesiæ propter peccata, et scelera vestra, sicut Adam primus homo ejectus est de paradiso propter transgressionem suam.

Et interim schola cantat Responsorium. 7 Toni.

In sudo-re vultus tu - i

vesce-ris pane

« السابقةمتابعة »