صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

TO THE READER. This figure that thou here seast put,

swell in lapse

as he hath hit It was for gentle Shakespeare cut; ito far dhe prind moalet then ourpass Whiran the

strife
to thirt

trasse With nature, to out-dow the life :

But wine he cannot reador looke could he but havo draum his will Not'on his picture, but his booke.

gmver had a

was ever nrit in

Ben.Jonfum.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΗΝ, ΤΟΝ ΚΑΛΑΜOΝ ΑΠΟΒΡΕΧΩΝ ΕΙΣ ΝΟΥΝ.

Vet. Auli. apud Suidan.
MULTA DIES, VARIUSQUE LABOR MUTABILIS ÆVI
RETULIT IN MELIUS, MULTOS ALTERNA REVISENS
LUSIT, ET IN SOLIDO RSUS ORTUNA LOCAVIT.

Virgil.

LONDON,
Printed for C. Bathurst, W. Strahan, J. F. and C. Rivington,

J. Hinton, L. Davis, W. Owen, T. Callon, E. Johnson, S. Crowder,
B. White, T. Longman, B. Law, E. and C. Dilly, C. Corbett,
T. Cadell, H. L. Gardener, J. Nichols, J. Bew, J. Beecroft,
W. Stuart, T. Lowndes, J. Robson, T. Payne, T. Becket,
F. Newbery, G. Robinson, R. Baldwin, J. Williams, J. Ridley,
T. Evans, W. Davies, W. Fox, and J. Murray,

MDCCLXXVIII.

1

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PREFACES, &c.
The TEMPEST.
The TWO GENTLEMEN OF VERONA.
The MERRY WIVES OF WINDSOR.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »