صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

4

Works printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, London.
TRAVELS

THE ARCHITECTURAL ANTIQUITIES
IN THE IONIAN ISLES,

OF GREAT BRITAIN, IN ALBANIA, THESSALY, AND GREECE, Displaying a Series of Select Engravings, representing In 1812 and 1813.

the most beautiful, curious, and interesting ancient

Edifices of this Country, with an Historical and DescripBy HENRY HOLLAND, M.D.F.R.S. &c. &c.

tive Account of each Subject. In 3 vols. 8vo. illustrated by a Map and Twelve En.

By JOHN BRITTON. gravings, Price 14. 158. Bds. The 2d Edition.

In 4 vols. Med. 4to. 216.; or Imp. 4to. 321. half-bound. A few Copies may be had in 4to. Price 31. 38. Boards.

SELECT
THE HISTORY OF THE CRUSADES, WORKS OF THE BRITISH POETS,
For the Recovery and Possession of the

With Biographical and Critical Prefaces.
Holy Land.

By Dr. AIKIN,
By CHARLES MILLS, Esq.

In 10 Vols. royal 18mo. Price 3l.; 10 Vols. post 18mo. 21. Author of " A History of Muhammedanism,” Also in 1 large Vol. 8vo. of 812 Pages, Price 188. Bds. The 2d Edit. In 2 Vols. Svo. Price Il. 48. Bds.

ELLEN FITZ-ARTHUR;

4 METRICAL TALE. IN FIVE CANTOS, ANNALS OF THE

The 2d Edit. In foolscap 8yo.
REIGN of KING GEORGE the THIRD;
Brought down to his Death.

THE WIDOW’S TALE,
By JOHN AIKIN, M. D.

AND
The 2d Edit. In Two Vols. 8vo. Price 11. 58. Bds.

OTHER POEMS.

By the Author of Ellen Fitz-Arthur.
THE

In foolscap Svo.
HISTORY OF THE ANGLO-SAXONS,

METRICAL LEGENDS OF EXALTED From the earliest Perind to the Norman Conquest. By SHARON TURNER, F.S.A.

CHARACTERS. The 3d Edition, in three thick Volumes, 8vo. corrected

By JOANNA BAILLIE. and improved, with a Map. Price 21. 89. Bds.

In One Vol. 8vo. Price 148. 2d Edit.
By the same Author,

By the same.Author,
The HISTORY of ENGLAND, from the Norman Con.

“ PLAYS on the PASSIONS," a new Edition, in 3 Vols. quest to the Conclusion of the Reign of Henry V,

8vo. Price Il. 118. 6d. Bds. In 2 Vols. 4to. Price 31. 188. Bds.

MISCELLANEOUS PLAYS. 2d Edit. in 8vo. 98. Bds. A GENERAL

PRINCIPLES OF EDUCATION, HISTORY OF THE COUNTY OF YORK.

Intellectual, Moral, and Physical. By THOS. DUNHAM WHITAKER, LL.D.F.S.A. F.R.S.

By the Rev. LANT CARPENTER, LL.D.
Vicar of Whalley, and Reclor of Heysham,inLancashire.

In 8vo. Price 12s. Boards.
Parts I. to VII. (Richmondshire.)
Price 21. 28. each ; or on large paper, with proof im-
pressions of the plates, Price 41. 48.

SYSTEMATIC EDUCATION;

Or, Elementary Instruction in the various Departments HISTORICAL SKETCHES

of Literalure and Science, with Practical Rules:
studying each Branch of Useful Knowledge.

By the Rev. W. SHEPHERD, the Rey. LAN"
South of Jlndia.

PENTER, LL.D. and the Rev. J. JOYCE Founded chiefly on Indian Authorities, collected by Third Edit. in 2 Vols. 8vo. illustrated with i the Author while officiating for several Years as Poli.

Lowry, &c. Price 11. 118.6d. Bds. tical Resident at the Court of Mysoor. By COLONEL MARK WILKS.

SERMONS,
In 3 Volumes, 4to. Price 61. 68. Boards.
THE CATHEDRAL ANTIQUITIES NATURE, OFFICES, AND CHARACTES

OF JESUS CHRIST.
OF ENGLAND;

By the Rev. T. BOWDLER, A.M.
Or, an Historical, Architectural, and Graphical Illus-
tration of the English Cathedral Churches.

A New Edition, in 2 vols. 8vo. with 16 additional By JOHN BRITTON, F.S.A.

Sermons, Price 1l. 48. Bds. The following Portions are complete, and may be had separate, in Boards, viz. Salisbury Cathedral, med.

EXCURSIONS THROUGH IRELAND; 4to. 31. 38.; imp. 4to. 57. 58.; cr. fol. 8l.; sup.-roy. fol. 112. - Norwich, med. 4to. 21. 108.; imp. 4to. 41. 48.; cr. fol. 6l. Comprising brief Historical and Topographical De108.; supo-roy. fol. 81. 168.-Winchester, med. 4to. 31. lineations of every Town and Village; with Descrip38.; jmp. 4to. 5l. 58.; cr. fol. 81.; sup.-roy. fol. ill. tions of the Residences of the Nobility and Gentry, York, med. 4to. 31. 158.; imp. 4to. 61. 68.; cr. fol. lol.; Remains of Antiquity, &c. Forming a complete Guide sup.-roy. fol. 121. 128.-Lichfield, med. 4to. 11. 188.; imp. for the Traveller and Tourist. Published in Montbly 4t9. 31. 38.; sup.-roy. folio, 61. 68.- Oxford, med. 4to. Numbers, each containing Eight Engravings and 36 11. 45.; imp. 4to. 2. 28. ; sup.-roy. folio, 41. 48. Nos. I. Pages of Letter-press, Price 28. 6d. 12mo.; or 48. in 8vo. and Il. of Canterbury are also published.

with Proof Impressions of the Plates. Nos. I. to XIV.

EXCURSIONS in ESSEX, illustrated by 100 Plates, 2 CHRONOLOGICAL AND HISTORICAL

vols, royal 18mo. Il. 10$.; or, demy 8vo. 21. 88. ILLUSTRATIONS

EXCURSIONS in SUFFOLK, illustrated by 100 Plates,

2 vols. royal 18mo. 11. 108.; or, demy 8v0. 21. 88. THE ANCIENT ARCHITECTURE OF EXCURSIONS in NORFOLK, illustrated by 100 Plates, GREAT BRITAIN.

2 vols. royal 18mo. Il. 108.; or, demy 8vo. 21. 88. Bus.

A few Copies of each County are printed on By JOHN BRITTON, F.S.A.

super-royal 8vo. with India Proof Plates, Nos. 1. to VII. Price 128. each, Med. 4to.; & 11. Imp. 4to.

Price 61. 68. Bds. To form the Fifth Volume of the Architectural Anti EXCURSIONS in SURREY, KENT, and SUSSEX, Nose quities of Great Britain.

I. to V.

OF THE

ON THE

OF

CALM INQUIRY

INTO

THE SCRIPTURE DOCTRINE

CONCERNING

THE PERSON OF CHRIST;

TO WHICH ARE. ANNEXED

A BRIEF REVUEW OF THE CONTROVERSY
BETWEEN BISI! O P HORSLEY AND

DR. PRIESTLEY,

AND

A SUMMARY OF THE VARIOUS OPINIONS
ENTERTAINED BY CHRISTIANS

UPON THIS SUBJECT.

BY THOMAS BELSHAM,
MINISTER OF THE CHAPEL IN ESSEX STREET.

« Quid ergo Athenis et Hierosolymis ? quid Academiæ et Ecclesiæ ? -- Viderint
stoicum Platonicum et dialecticum christianismum protulerunt. Nobis, curiositate
s non est post Christum Jesum, nec inquisitione post evangelium."

Tertullian.

THE SECOND EDITION, CORRECTED.

LONDON:
PRINTED FOR THE UNITARIAN SOCIETY ;

ND SOLD BY ROWLAND HUNTER, SUCCESSOR TO J. JOHNSON,
ST, PAUL'S CHURCHYARD; AND DAVID EATON, 187, HOLBORN.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

TO THE REVEREND MINISTERS,

FORMERLY PUPILS OF THE AUTHOR,

MANY OF WHOM NOW OCCUPY STATIONS OF EMINENCE

IN THE NONCONFORMIST CHURCHES,

FOR THE DIRECTION OF WHOSE STUDIES

THIS INQUIRY WAS ORIGINALLY INSTITUTED,

AND

TO THE YOUTH OF THE CONGREGATIONS

FIRST OF HACKNEY, AND AFTERWARDS OF ESSEX STREET,

FOR WHOSE INSTRUCTION

THE SUBJECT WAS DISCUSSED IN A MORE FAMILIAR FORM,

THIS TREATISE

IS RESPECTFULLY INSCRIBED

BY THEIR FAITHFUL

AND AFFECTIONATE SERVANT,

THE AUTHOR.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »