Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, المجلد 1

الغلاف الأمامي
J. B. Wolters, 1907

من داخل الكتاب

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 221 - It was a lover and his lass, With a hey, and a ho, and a hey nonino, That o'er the green corn-field did pass In the spring time, the only pretty ring time, When birds do sing, hey ding a ding, ding : Sweet lovers love the spring.
الصفحة 96 - Salomon, olim tarn nobilis, vel ubi Samson est, dux invincibilis, vel pulcher Absalon, vultu mirabilis, vel dulcis Jonathas, multum amabilis ? quo Caesar abiit, celsus imperio, vel Dives splendidus, totus in prandio?
الصفحة 179 - Och, neen, gy dochter, neen gy niet! Die derwaert gaen en keeren niet.
الصفحة 408 - Bi deser hystoriën", zegt hij, „machmen merken ene forme gheestliker echtschap tusschen God ende der getrouwer sielen, die alle eertsche dinge versmadende Cristum Jhesum onsen heren verkiest tot enen brudegom.
الصفحة 234 - Eia Mater, fons amoris ! Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum Ut sibi complaceam.
الصفحة 35 - Al omme desen bogaert al. Hi staet in soe soeten dal, Dat hi van rechte bloyen moet. Hi es soe edel ende soe soet, 495 Dat hi versiert al desen bogaert. Quame nu een valcke van hogher aert Ghevloghen op desen boem ende daelde Ende ene bloeme daer af haelde Ende daer na nemmermeer neghene...
الصفحة 367 - Maria-Boodschap, waar wij de volgende tooneelaanwijzing vinden: „(Pause cort). Gabriel knielt vor Marien, ende si leit en leest in haer camere, haer hande te Gode wert hebbende" ->). In de Zevende Maria-Bliscap wordt het lichaam der H.
الصفحة 172 - Haelt mijn spere ende ooc mijn schilt, mijn swaert al aen mijn side ! ie wil gaen riden selver daer, men vint der valscher boden so vele.' 19. Och doen hi op der heiden quam, hi hoorde die clocken clinken, hi hoorde wel aen der clocken clanc « dat si in der aerden moeste sinken.
الصفحة 80 - menighe ghenoughte van spelen van goeden moralitheden ende van anderen eerbaren esbatementen ghedaen ende ghespeelt hadde", in 1465 van stadswege „om zijn conste wille zesse ponden grooten sjaers
الصفحة 195 - GHEQUETST BEN IC VAN BINNEN Ghequetst ben ic van binnen, Doorwont mijn hert so seer, Van uwer ganscher minnen Ghequetst so lanc so meer. Waer ic mi wend, waer ic mi keer, Ic en can gherusten dach noch nachte ; Waer ic mi wend, waer ic mi keer, Ghi sijt alleen in mijn ghedachte.

معلومات المراجع