صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Quem tu scilicet ad tuum Catullum
Misti, continuo ut die periret,
Saturnalibus, optimo dierum.
Non, non hoc tibi, salse, sic abibit.
Nam, si luxerit, ad librariorum
Curram scrinia: Cæsios, Aquinios,
Suffenum, omnia colligam venena,
Ac te his suppliciis remunerabor.
Vos hinc interea valete, abite
Illuc, unde malum pedem tulistis,
Sæcli incommoda, pessimi poëtæ.

Si qui forte mearum ineptiarum

ad Catullum tuum, ut toto die perderetur ipsis Saturnalibus dierum auspicatissimo. Non certe, non hoc tibi sic erit impune, o facete ; nam simul atque diluxerit, ego percurram omnes tabernas bibliopolarum, et coacercabo Cæsios, Aquinios, Suffenuin, et omnes pestes, teque compensabo hac poena. Interim vos, o rates perditissimi, hujus ætatis exitia, facessite hinc, et recedite eo, unde infaustum pedem exportastis. • • • Si igitur aliquando legetis lusus meos, et non metuetis adhibere manus restras scriptis meis ; * *

Sylla ; in edd. vett. Sillo, vel Silo.—16 Non modo hoc tibi tentabat Voss. improbante Doer.-18 Ex conj. Turn. Aquinios; in vett. edd. Aquinos.22 In edd. ante Scal. attulistis, cui lect. nostra debetur.—24Contra Mss. et libb. vett. fidem in nonnullis edd. attexuntur bi quatuor versiculi Carm. XVI, ubi apparent etiam in Bip. Versus quartus, Pædicabo, &c. qui abest in libb. vett. debetur Vossio. Videntur omnino hi versus åmodtaguátia longioris Carminis, temporis injuria nobis erepti, quos frustra ceteris poëtæ Carminibus assuas vel infercias. Incommode certe adjecti sunt Carm. xvi. Nos in assignando his versibus loco secuti sumus auctoritatem Mss, ad quam Stat. et ed. Cant. provocant. In versu primo male legitur in Bip. qua; et cui vitiose in ed. 1. Mur.' Doer.

NOTÆ

15. Optimo dierum] Optimum die- ledici, ac mordaces impudicorum rum dicit Saturnalia ; quia bis diebus Carminum scriptores. omnes, omni cura laboribusque va- 19 Venena) Hoc est, mala poëmata cui, jocis et lusibus dediti, genio in- pessimorum Poëtarum. dulgebant, et pueri plaudentes cla- 24 Ineptiarum Lectores] Carmina mabant, “lo Saturpalia, hodie bona sua vocat ineptias,' ut antea dixit Saturnalia : celebrabantur mense 'nugas.' Ineptiæ' vero maxime Decembri, quinque, vel, ut aliis pla- sunt in obscænis; ut jam supra Carm. cet, septem diebus. Vide Macrob. vi. 14. “Ni tu quid facias ineptia

18 Cæsios, Aquinios] Cæsius, Aqui- rum.' nius, et Suffenus videntur fuisse ma

Lectores eritis, manusque vestras
Non horrebitis admovere nobis : -
Pædicabo ego vos, et irrumabo.

CARMEN XV.

AD AURELIUM.

COMMENDO tibi me ac meos amores,
Aureli. Veniam peto pudentem,
Ut, si quicquam animo tuo cupisti,
Quod castum expeteres, et integellum,
Conserves puerum mihi pudice:
Non dico a populo : nihil veremur
Istos, qui in platea modo huc, modo illuc
In re prætereunt sua occupati :
Verum a te metuo, tuoque pene,
Infesto pueris bonis, malisque.
Quem tu, qua lubet, ut lubet, moveto

10

O Aureli, ego tibi committo meipsum et delicias meas : hoc beneficium verecundum te rogo, ut si destinasti mente tua quidpiam, quod appeteres pudicum et intactum, tuearis mihi caste puerum meum. Non, inquam, a vulgo; nequaquam metuimus illos, qui detenti negotiis suis, nunc eo, nunc illo transeunt in via publica;

11 In codd. vett, deerant verba, ut lubet ; in suo invenerat Stat. Quem tu qualubet ve moveto, unde conj. Quem tu, qualubet, ut velis moveto ; sed prælu.

NOTÆ 9 Tuoque pene] Penis caudam a formæ pulchritudinem apti sunt, pendendo, sed membrum virile etiam quam his qui ob deformitatem non significat. Juvenalis : « Noverunt sunt ad libidinem idonei; sicut supeMauri, atque Indi, quæ psaltria pe- rius in Carm. vi..Quare quicquid nem Majorem, &c. Et alibi : 'An habes boni maligne Dic nobis.' facile et pronum est agere intra vis- 11 Quem tu moveto] Quem, scilicet cera penem; &c.

penem, tu moveto, ex libidine. 10 Infesto pueris bonis, malisque] Id Quu lubet] Scilicet ratione. est, omnibus pueris, tam his qui ob Ut lubet] Hoc dicit quantum ad

Quantum vis, ubi erit foris paratum.
Hunc unum excipio, ut puto pudenter.
Quod si te mala mens, furorque vecors
In tantam impulerit, sceleste, culpam,
Ut nostrum insidiis caput lacessas;
Ah! tum te miserum, malique fati,
Quem attractis pedibus, patente porta,
Percurrent raphanique, mugilesque.

scd huic timeo a teipso • * • hunc solum eximo, et quidem modeste, ut opinor. Sin autem improbus animus, et amor insanus incitaverit te, o scelerate, ad tantum crimen, ut impetas vitam meam fallaciis tuis : tunc vero, o te infelicem, et sortis infaustæ ! quem penetrabunt Raphani, et Mugiles, pedibus adductis, et aperta janua.

lit vulg. moneto in edd. vett.-12 In Stat. codd. tibi pro ubi; posterius servat Maff. 1.-17 A sine aspiratione in libb. vett. At te tum miseri Græv. miseri quoque tuetur Corrad.-18 In Commel, et ed. Voss. atratis; Mel, conj, artatis, i.e. arctatis;' in aliis adstrictis.

NOTÆ modum, vel per quoscumque locos, tur Catullus. vel qoa lubet hora.

19 Raphanique, mugilesque] Hic 12 Quantum vis] Hoc quantum ad erat mos ab Atheniensibus institutus, multitudinem, quasi dicat crebro. ut quos in adulterio deprehendissent,

Ubi erit foris paratum] Id est, quan. aliave simili turpitudine, eorum in do habebis extra domum paratum, anum raphanos aut mugiles, marinos cum quo libidinem exerceas.

pisces, magno cum cruciatu per vim 18 Patente porta] Ut pertranseun immitterent. Unde et Juvenal. tes videre possint, in majus Aurelii quosdam mæchos et mugilis intrat.' dedecus, suppliciam, quod ipei mina

CARMEN XVI.

AD AURELIUM ET FURIUM.

PÆDICABO ego vos, et irrumabo,

NOTE 1 Pædicabo ego vos] Excusat car. Aurelium et Furium, a quibus scripta minum suorum laschiam, et jocose sua taxabantur, pædicaturum minita

Aureli pathice, et cinæde Furi ;
Qui me ex versiculis meis putatis,
Quod sint molliculi, parum pudicum.
Nam castum esse decet pium poëtam
Ipsum : versiculos nihil necesse est;
Qui tum denique habent salem ac leporem,
Si sunt molliculi, ac parum pudici,
Et, quod pruriat, incitare possunt; .
Non dico pueris, sed his pilosis,
Qui duros nequeunt movere lumbos.

10

*.. Tu Aureli, et tu Furi, me minus castum estimatis ex versibus meis, quod sint paulo solutiores. Par est quidem sanctum Poëtam ipsum per se pudicum esse, sed non est opus ipsius versus perinde castos esse, qui tunc maxime condimentum habent et venustatem, cum lascivi sunt et obsceni, * * * Vos vero exis.

3 In Cant. putastis ; et sic etiam infra, v. 13.—8 In Commel. et Palat. p. Si sint.-9 In Commel. possint.--10 In paucis codd. legitur, üs pilosis: in quibusdam impressis, hispidosis, auctore Avantio ; et sic in marg. Commel.

NOTÆ tur. Versus vero Hendecasyllabus molliculi, ac parum pudici ;' qaod est.

etiam testatur Martial. lib. 1. Epigr. Pædicabo] Pædicabo verbum est ob- 36. ad Cornel. “ Lex hæc carminibus scænum, et cum masculis libidinem data est jocosis, Ne possint, nisi pruexercere significat. Quam Julius riant, juvare. Quare, deposita seve. Firmicus præposteram appellat: un- ritate, Parcas lusibus et jocis, rogade pædicones' dicti; qui vero libi- mus, Nec castrare velis meos libeldinem patiuntur, 'pathici' et cinædi’ los.' dicuntur. Hi and Toû Kuveîv td aidoia, 9 Et possunt] Supplendum iterum id est, a movendo pudenda. Illi vero, si,' ut sit ordo : Et si possunt incitare vel ab aoristo ěmaðov hujus verbi, ado. quod pruriat. Sensus vero erit, Si his xw, vel a patior, et sic sine aspira- verbis compositi sunt, ut Venerem tione scribendum erit.

movere possint :' pruritus' enim di. 5 Castum poëtam] Poëtas decet citur, cum membrum tentigine erigiesse viros probos, etsi versus eorum tur. sunt lasciviores. Unde Martial. “Las 10 Non dico pueris) Quia facile per civa est nobis pagina, vita proba.' ætatem ad venerem incitantur. Et Ovid. Crede mibi distant mores Sed his pilosis] Id est, senioribus, qui a carmine nostri : Vita verecunda est, non nisi cum difficultate arriguntar. Musa jocosa mihi.' Notum etiam il. Alii hispidosis legunt, eodem sensu. lud: 'Lascivus versu, mente pudicus ‘Hispidum' enim asperum dicimus, erat.'

et horridum, et setosum. Virgil. 'cui 7 Habent salem ac leporem Corrup. laterum tenus hispida nanti Frons tos mores ostendit hominum, quibus hominem præfert.' non placerent versus, nisi essent 11 Nequeunt movere lumbos] Sunt

Vos, quod millia multa basiorum
Legistis, male me marem putatis :
Pædicabo ego vos, et irrumabo.

timatis nie minus virum esse, quia legistis plura millia osculorum. * * *

12 Vos quot in codd. antiq. Vosque in Palat. p. qui in marg. Commel. Vos, qui Cant. Scal. primus dedit quod ex prisca scriptura quot, ut 'set' pro' sed,'' haut’ pro haud.'-14 Vide vv. II, in Carm. XIV. Vs. 24.

NOTE lombi in corpore a cinctura ad nates, igitur ipsa materia, aridi et duri fiunt a quibus vedereus liquor defluit.' Jambi, et sic moveri, ut prius, non Hinc illud est in Priapeis : ‘Crissa possunt. bit tibi fluctuante lumbo.' Deficiente

CARMEN XVII.

AD COLONIAM.

O COLONIA, quæ cupis ponte ludere longo,
Et salire paratum habes: sed vereris inepta
Crura ponticuli assulitantis, irredivivus

O Colonia, quæ in longo ponte tuo lusitare optas, et saltare presto es : sed times tremuli pontis sublicas minus firmas, ne irreparabilis præceps ruat, et in profundo

1 In Dresd, et omnibus Stat. codd. quæ cupis ponte lædere longo; in Ald. Gryph. et Mur. quem: Voss. pro longo dedit ligneo. Corruptum lædere omnium codd. et vett. edd. jam Perr. mutavit in ludere.-2 En habent nonnullæ edd. vett. Et Stat. codd.—3 Scal. ex ingenio dedit, adsulitantis: omnes codd. Stat, et Voss, exhibent, ac sulcis tantis ; Dresd. ac sulci tantis ; in Vi. cent. Brix. Venett. Ald. 1. Guar. et aliis, sub his totus : Stat. emend. assu

NOTÆ 1 0 Colonia) Quædam hæc Colonia que colonorum millibus, Novum Cosit, non satis liquet : Scaligero dubi- mum appellatum est, Colonia ad laum non est quin sit Novum Comum, cum Larium sita. quod antea Comum appellatum. Eo 3 Crura ponticuli] Columnas liga postea deductis a Julio Cæsare quin- neas, seu sublicas pontis : id est, ti

« السابقةمتابعة »