صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

DE

BOULLANGER.

Homo , quod rationis est particeps , consequentiam cernit, causas rerum

videt, earumque progressus et quasi antecessiones non ignorat , simi-
litudines comparat , rebus præsentibus adjungit, atque annectit futuras.

Cicero de offic. lib. 1. e. 4.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »