صور الصفحة
PDF

Charior tile mihi qu.im tu doctifiime Graium

Cliniadi, pronepos qui T clamor/is emt; Quamqne Stagirites generofo magnus aJumno, 25

Quem peperit Lybica Chaonis alma Jovi. Qualis Amyntoiides, qualis Pbilyrcius Hcros

Myrmidonuni regi, talis et illc mihi. Primus ego Aonios'illo praunte receflbs'

Luftrabam, et bifidi facra vireta jugi, 30

Pieriofque haufi latices, Clioquo faTentey

Caftalio fparfi lcta ter ora mero.
JFlammeos at lignum ter viderat arietis JEthon,

Induxitquc auro lanea terga novo,
Bifque novo terram fparfifti Chlori fenilem 3$

Gramine, bifque tuas abftulit Aufter opes-i
Niedum ejus licuit mihi lumina pal'ccrc vulus,

Aut lingua: dulces anre bibifle fonos.
Vade igitur, curfuque Eurum praeverte fonorum,

Qium fit opus mortitis resdocet, ipfavides. 40 luvenies dulci cum conjuge fortt fedentcm,

Mulcentcm gremio pignora cbara fuo, Forfitan aut veterum praelarga volumina patmm

Verfantem, aut .veri biblia fatra Dei,
Caelcftive animas faturantem Tore tenellaSj 4j.

Grande falutifen religionisopusi
Utque folet, multam fit dicere cure falntcm,

Dicere quam decuit, fi modo adcflVt, herum.
Uaee qucque paulum oculos in humum defiica modeftoi.

Verba vcrecundo Hi memor ore loquii $0 Hjec tibi, fi teneris vacat inter pra-lia Mods,

Mittit ab Angliaco littore fida manus. Accipe finceram, quamvis fit fera. falutcm;

Fiat et hoc ipfo gratior ilia tibi.
Sera quidem, lid vera fuit, quam cal'ta recepit J $

Icaris a lento Penelopeia viro.
Aft ego quid volui manifeftum tollere crimen,

Ipfe quod ex omni parte levare nequit?
Arguitur tardus meiito, noxamque fatetur,

Et pudet officium deferuifTe fuum. 60

Tu modo da veniam fafTo, veniamque roganti,

Crimina diminui, quae patuere, folent. Non ferns in pavidos rictus diducit biantcs

Vulnifico pronos nee rapit ungue leo. Saepe farifliferi crudelia pectoia Thracls 65

Supplicis ad mceftas delicuere preces. Extenfaeque manus avertunt fulminis ictus, 'Placat et iratos hoftia parva Deos. Jamque diu fcripfifle tibi fuit impetus ilii.

Neve moras ultra ducere pafTus Amor, 70

Nam vaga Fama refert, heu nuntia vera malorum!

In tibi finitimis bella tumere locis,
Tcque tuamque urbem truculento milite cingi,

Et jam Saxonicos arma parafle duces.
Te circum late" campos populatur Enyo, 75

Et fata carne virfim jam cruor arva ligat; Germanifque fuum conccflit 1 hi aria Martcm,

llluc Odryfios Mars pater egit equos;

Perpetuoque comans jam deflorefcit oliva, »-.'•.

Fugit et aerifonam Diva perofa tubam;- 80

Fugit io terris, et jam non ultima virgoi ;. . w

Creditur ad fuperas jufla vblafli domos. Te tamen interea belli circumanal horror, ■

Vivis et ignoto fobs ifiopfque felo j Et, tibi quam patrii non exhibuere pehates,. 85

Sede peregrina quaiis egemis operii. Patria dura parens, et faxis faevior albis

Spumea quae pullat lktoris unda tiriV . Siccinc tc decet in nocuos exponere-foetus,

Siccine in cxternam ferrea cogis -humurfl'j -. 90. E t finis ut teriis quaerant alimerita remotii'; - .<

Quos tibi profprciens-miferaf ipfc Dcusj Et qui laeta fcrunt dcccelo nuntia, tpiiqns

Quae via poft cineres ducat ad aftra, docent?" Digna quidem Stygiis qua! vivas claofa teneblls, 9$

^ternaque anima? digna perire fame! Hand aliter vates terrae Thefbitidis olirn

Preflit inaflueto devia tcfqua pede, Defertafque Arabum falebras, dum regis Achabi

Effugit atque tuas, Sidoni dira matius. 100

Talis et horrifono laceratus membra flagello,

Paulus ab .flimathia pellitur urbe Cilix. Pifcofaeque ipfum Gergefta? ctvis Itfum

Finibus ingratus juifit abire fuis. At tn fume animos, nee fpes cadatanxia cutis, ID^

Nee tua coneutiat decolor ofla metus.

Sis etenim quamvis fulgentibus obfitus armis,

Intententque tibi millia tela necem,
At nullis vel inerme latus violabitur armis,

Deque tuo cufpis nulla cruore bibet. HO

Namque eris ipfe Dei radiante lub aegide tutus,

Ille tibi enflos, et pugil ille tibi; Ille Sionaea e qui tot fub mcenihus arcis

AfTyrios fudit nocte filente viros; Inque fugam vertit quos in Samaritidas oras 115

Mifit ab antiquis prifca Damafcus agris, Terruit et denfas pavido cum rege cohortes,

Aere dum vacuo buccina clara fonat, Cornea pulvereum dum verberat ungula campum,

Currns arenofam dum quatit actus humum, 129 Auditurque hinnitus equorum ad bella rutntfim,

Et ftrepitus ferri, murmuraque alta viium. Et tu (quod fupereft miferis) fperare memento,

Et tua magnanimo pectore vince mala; Nee dubites quandoque fmi melioribus annis, 125

Atque iterum patrios poffe videre lares.

Elegia quinta, anno ictatis 20.
In adventum vcris.

In fe perpetuo Tem pus revolubile gyro
Jam revocat Zephyros vere tepente novos;

Induitufque brevem Tellus reparata juventam,
Jamque foluto gelu duke virefcit humus.

Fullor ? an et nobis redeunt in carmina vires, 5

Ingeniumque mihi munere veris adeft? Munere veris adeft, iterumque vigefcit ab illo

(Quis putet) atque aliquod jam fibi pofcit opus. Caftalis ante oculos, bifidumque cacumen oberrat,

Et mihi Pyrenen fomnia nocte ferunt; 10

Concitaque arcano fervent mihi peftora motu,

Et furo, et fonitus me facer intus agit. Delius ipfe venit. video Peneide lamo

Implicitos crines, Delius iple venit. Jam mihi mens liquidi raptatur in ardua cceli, 15

Pel que vagas nubes corpore liber eo; Peique umbras, perque antra feror penetralia vatum,

Et mihi fana patent intei iora Deum; Intuiturque animus toto quid agatur Olympo,

Nee fngiunt oculos fartara caeca meos. 40

Quid tam grande fonat diftento fpiritus ore?

. Quid parit haec rabies, quid facer ifte furor? Ver mihi, quod dtdit ingenium, cantabitur illo;

Profuerint ifto reddita dona modo. Jam Philomela tuos foliis adoperta novellis 25

Inflituis modulos, dum filet omne nemus: TJrbe ego tu fylva fimnl incipiamus utriquc,

Et finiul adventum veris uterque canat. Veris io rediere vices, celebremus honores

Veris, et hoc fubeat Mufa perennis opus. 30

Jam fpi i^Ethiopas fugiens I'ithoniaque arva, .. . Flectit ad Arcloas aurta lota plagas.

« السابقةمتابعة »