صور الصفحة
PDF

Quid nifi vina, rofafque racemifcrumquc l'.yaeum

Cantavit brevibns I Via Mufa modis: Pindaricofque infi.it nunu rosTeumefius Euan,

E£ redolet fumptum pagina quaeque merum; Dum gravis everfo currus crepat axe iiipinus, 2j

Et volat Eleo pulvere fufcus eques. Quadiimoque madens Lyricen Romamis laccho

Dulce canit Glycetan, rlavicomamquc Chloen. Jam quoque lauLa tibi generofo menla paratu

Mentis alit vires, ingeniumque fovet. 30

Maltica foecundam defpumant pccula venam,

Fundis et ex ipfo condita metra cado. Addimus his artes, fufumque per intima Phcebum

Corda, favent uni Bacchus, Apollo, Geres.
Scilicet baud mirum tanv dulcia carmina per te 35

Numine cornpofito tres peperifTe Deos.
Nunc quaque Threfla tibi cxlalo barbitosauro

Infonat arguti niolliter icla maim;
Auditurque cbclys iufpenia tapetia circum,

Virgineos tremula qux rcgat arte pedes. 40

Ilia tuas i'allem teneant fpectacula Mulas,

Et rcvocent, quantum crapula pel lit iners. Crede mihi dum pfallit ebur, comitataque plectrum

Implet odoratos fella chorea tholos, Percipies tacitum per pectora ftrpere Phcebum, 45

Quale repentinus permcat ofla calor, Perque puellares oculos digitumque fonantem

Irruet in totos lapfa Thalia finus.

Namque Elegia levis multorum cura Deornm efr"

Et. vocat ad numeros quemlibet ilia fuos; eg

Liber adeft ekgis, Eratoque, Cerefque, Vsnufque,

Et cum pm-porei matre tenellns Amor. Talibus wide liccnt eonvivia larga poetis,

Saepius et »eteri commaduiffe mero.
At qui bella refert, et adulto fub Jove ccelum, 55

Heroafque pios, femideofque duces,
Et nunc fanfla canit fuperam conftiha deorum,

Nunc lattata fero regna profunda cane
Ille quidem parce Samii pro more magifrri

Vivat, et innocuos pra:beat herba cibos; go

Stet prope fagineo pellucida lympha catillo-,

Sobriaque e puro pocula fonte bibat.
Additur huic fcelerifque Tacans, et cafta juventus,

Et rigidi mores, et fine labe manus.
Qnalis vefte nitens facra, et lofrralibus undis 65

Surgis ad infenfos augur iture Deos.
Hoc ritu vixifle ferunt polr rapta fagacem

Lumina Tirefian, Ogygiumque Linon,
Et lare devoto profugum Calchanta, fenemque

Orpheon edomitis fola per antra feris; 70

Sic dapis exiguus, fie rivi potor Homerns

Duliehium vexit per freta longa virnm,
Et per monftrificam Perfeiae Phcebados aulam,

Ei vada fcemineis infidiofa fonis,
Perque tuas rex ime domos, ubi fanguine nigro 75
Didtur umbrarum detinuifle greges.

Diis etenim facer eft vates, divumque facerdos,

Spirat et occultum pectus, et ora Jovem. At tu fiquid agam fcitabere (fi modo faltem

Efle putas tanti noicere liquid agam) 80

Paciferum canimus ccelelH lemine regem,

Fauftaque thoracis fecula pacta hbiis, Vagitumque Dei, et ftabulantem paupere tecto

Qui fuprema fuo cum patre regna colit, Steliiparumquepolum, modulan terqueatlKreturmaSi

Et fubitd elifos ad fua fana Deos. 86

Dona quidem dedimus Chrifti natalibus ilia,

Ilia fub auroram lux mihi prima tulit.
Te quoque prefla manent patriis meditata ricutis,

Tu mihi, cui recitem, judicis inftar eris. 90

Elegitfeptima, anno utath 19.

Nonnum blanda tuas leges Amathufia nmam,

Et Paphio vacuum pectus ab igne fuit.
Saepe cupidineas, puerilia tela, fagittas,

Arquc tuutn fprevi maxime numen Amor.
Tu puer imbclles dixi transfige columbas, 5

Conveniunt tenero mollia bella duci.
Ant de pafleribus tumidos age, parve, triumphos,

Haec funt militiae digna trophaea tuae.
In genus humanum quid inania dirigis arma?

Non valet in fortes ifta pharetra viros. 10

Non tulit hoc Cyprius, (nequeenim Deus nil us ad ira*

Promptior) et duplici jam fenis igne calet.

[ocr errors]

Ver erat, et fummae radians per culmina villa?

Attuierat primam lux tibi Maie diem i
At mihi adhuc refugam quaerebant lumina noctem, 15

Nee matutinum fuftinuere iubar.
Aftat Amor Iccto, piiftis Amor impiger alis,

Prodidit aftantem mota pharetra Dehm;
Prodidit et facics, et dulce minantis ocelli,

Et quicquid puero dignum et Amore fuit. 20

Talis in eterno juvenis Sigeius Olympo

Mifcet amatori pocula plena Jovi;
Aut qui formofas pellexit ad ofeula nymphas

ThiodamantKus Naiade raptus Hylas. Addideratque iras, fed et bas decuifle putares, 25

Addideratque truces, nee fine fclle minas. Et mifer exemplo fapuifTes tutius, inquit,

Nunc mea quid poftit dextera teftis eris. Inter et expertos vires numerabere noftras,

Et faciam vero per tua damna fidem. 30

lpfe ego fi nefcis ftrato Pythone fuperbum

Edomui Phcebum, ceflit et ilk mihi;
Et quoties meminit Peneidos, ipfe fatetur

Certius et gravius tela nocere mea.
Me nequit adductum curvare peritius arcum, 35

Qui poft terga folet vincere Parthus eques i
Cydonrafque mihi cedit venator, et ilk

Infcius vixori qui necis author erat.
Eft etiam nobis ingens quoque victus Orion,

Herculcaeque manus, Hcrculcufque comes. 49, Jupiter ipfe licet fna fnlmina torqueat in me,

Haerebunt lateri fpicula noftra Jovis.
Caetera qua : dubitas melius mea tela docebunt,

Et tua non leviter corda pctenda mihi.
Nee te ftulte tua e poterunt defendeie Mufse, 45

Nee tibi Phcebleus porriget anguis opem. Dixit, et aurato quatiens mucrone fagittam,

Evolat in tepidos Cypridos ille Gnus. At mihi rifuro tonuit ferus ore minaci,

Et mihi de puero non metus ullus erat. $0

Et motto qua noftri fpatiantur in urbe Quirites,

Et modo villarum proxima rura placent. Turba frequens, facieque fimillima turba dearum

Splendida per medias itque reditque vias. Auflaque luce dies gemino fulgore corufcat, $S

Pallor? an et radios hinc quoque Phoebus habet. Haec ego non fugi fpeciacula grata feverus,

Impetus et quo me fert juvenilis, agor. J.umina luminibus male providus obvia mill,

Neve oculos potuf continuifle meos. 60

Unam forte aliis fupereminuifle notabam,

Principium noftii lux erat ilia mali. Sic Venus optaret mortalibus ipfa videri,

Sic rcgina Deurn confpicienda fuit. llanc memor objecit nobis mains ille Cupido, 65

Solus et hos nobis texuit ante dolos. Nee procul ipfe vafer latuit, multaeque fagittae, - Et facis a tergo grande pependit onus.

« السابقةمتابعة »