صور الصفحة
PDF

Fulmineum rutilat criftata cafllde Mavors. 40

Floridus a:ternum Phcebus juvenile cornfcat,
Nee fovet efloeta*. loca per declivia terras
Dcvexo temone Dens; fed feinper amica
Luce potens eadem currit per figna rotarum.
Surgit odoratis patitef fcrmofos ab Indis 45

./Ethereum ptcus albenti qui cagf. Olympo
Mane vocans, et ferus agens in pa-feua cceH,
Temporis et geniino tlif perttt regna colore.
Fulget, obitque vices alterno Delia cornti,
Caerulemnque ignem paribus compleflitur trims. 50
Nee variant elementa ndem, folitoque fragore
I.urida perculfas jaculantur fulmina inpes.
Nee per inane fu.rit leviori murnvurc Corus,
Stringit et armiferos aequali horrore Gelonos
Trux Aquilo, fpiTatquehycmem, nimbofquevolutat.
Utque folet, Sicnli divcrberat i'ma PeJp'ri 56

Rex marie, et rauea circnmflTepit aequora concha
Occani Tubicen, nee vafta mole mihorem
iEgeona ferupt dorib Balearica cete.
Sed neque Terra tibi ra:di vigor ilie vctufH 60

Prilcus abeft, fervatqne fuum NarcifTiis odorem,
Et puer ille fuum tenet ct puer ille decorem,
Phoebe timfque et Cypri tntrsfnrc ditior o!im
Terra datum fceleri ctrlavit montrbus anrnm
Confcia,veifub aquisgemmas. Siedeniqucin JEvumfi^
Ibit cuncrarum feries juftiffiina rerum,
ppnec flamma orbem populabitur ultima, late

Circumplexa polos, et vafti culmina cceli;
Ingentique rogo flagrabit machina mundi.

De Tica Plalonica qacmadmodum Ariftottln inttllexit.

Dicite facrorum prafides nemorum deae,

Tuque O noveni pcrbcata numinis

Memoria mater, quaeqhc in immenfo procul

Antro recumbis otiofa jtternitas,

Monumenta fervans, et ratas leges Jovis, 5

Ccelique faftos atque ephemeridas Deum,

Qpis ille primus cujns ex imagine

Natura folcrs finxit humanum genus,

iEternus, incorruptus, aequaevus polo,

Unufque et univerfus, examplar Dei? 10

Haud ille Palladis gemellus innuba

Interna proles infidet menti Jovis;

Sed quamlibet natura fit communior,

Tamen feorsus extat ad niorcm unius,

Et, mira, certo fhingitur fpatio loci; Ij

Seu fempiternns ille fiderum comes

Cceli pererrat ordincs dccemplicis,

Citimumve terris incolit luna? globum i

Sive inter animas corpus adituras fedens

Obliviofas torpet ad Lethes aqtrasi *}

Sive in remota forte forte terrarum plaga

Incedit ingens homini.e archetypus gigas,

Et diis tremendus crigit celfum caput

Atlante major portitore fiderum.

Non cui profundum caecitas lumen dedit »5

Dircaeus augur vidit hunc alto fmu;

Non hunc filenti nocte Pleiones nepos

Vatum fagaci praepes oftendit choro;

Non hunc facerdos novit AiTyrius, licet

Longos vetufti commcmoret atavos Nini, 30

Prifcumque Belon, inclytumque Ofiridem.

Non ille trino gloriofus nomine

Ter magnus Hermes (ut fit arcani fciens)

Talem reliquit Ifidis cultoribus.

At tu perenne ruris Academi decus 35

(Haec monftra fi tu primus induxti fcholis)

Jam jam poetas urbis exules tuae

Revocabis, ipfe fabulator maximus,

Aut inftitutor ipfe migrabis foras.

Ad fat rem.

Nunc mea Pierios cupiam per pectora fontes
Irriguas torquere vias, totumque per ora
Volvere laxatum gemino de vertice rivum;
Ut tenues oblita fonos audacibus alis
Surgat in officiam venerandi Mufa parentis. c

Hoc utcunque tibi gratum pater optime carmen
Exiguum meditatur opus, nee novimus ipfi
Aprius a nobis quae poflint munera donis
Reipondcre tuis, quamvis nee maxima poflint

Rcfpondere tuis, nedum ut par gratia donis 10

EfTe queat, vacuis quae redditur arida verbis.
Sed tamen haec noftros oftendit pagina cenfus,
Et quod habemus opum charta numrravimus ilK,
Quae mihi funt nullae, nifi quas dedit aurea Clio,
Quas mihi femoto fomni peperere fub antro, \$

Et nemoris laureta facri Parnaflides umbrae.

Nee tu vatis opus divinum defpice carmen,
Quo nihil aethereos ortus, et femina cceli,
Nil magis humanam commendat origine mentem,
Sancta Promethean retinens veftigia Mammae. 20

Carmen amantfuperi.tremebundaqucTartara carmen
Ima ciere valet, divofque ligare profundos,
Et trtplici duros Manes adamante coercet.
Carmini fepofiti retegunt arcana futuri
Phoebades, et trentulae pallentes ora Sibylla?; »5

Carmina facrificus follenncs pangit ad aras,
Aurea feu fternit motantsm cornua taurum;
Seu cum fata fagax fumantibus abdita libris
Confulit, et tepidis Parcam fcrutatur in extis.
Nos etiampatrium tunc eum rcpetemus Olympum,
^Iternaeque moraeltabunt immobilis aevi, 31

Ibimns auratis per cceli templa coronis,
Dulcia fuaviloquo fociantes carmina plectro,
Aftra quibus, geminique poli convexa fonabunt.
Spirit us et rapidos qui circinat igneus orbes, 35

Nunc quoque fidereis intercinit ipfe choreis
Immortale urelos, et inenariablle'carmen;

[ocr errors]

Torrida dum rutilus compefcit fibila Terpens,
Demiffoque ferox gladio manfuefcit Orion;
Stellarum nee fentit onus Maurufius Atlas. 40

Carmina regales epulas ornare folebant,
Cum nondum luxus, vaftaeque immenfa vorago
Nota guise, et modico fpumabat ccena i-yaeo.
Tum de more fedens fefta ad convivia vates
vV.fculca intonfos redimitus ab arbore crincs, 45

Heroumque aftus, imitandaque gefta canebat,
Et chaos, et pofiti late fundamina mundi,
Reptantefque deos, et alentes numina glandes,
Et nondum iEtnto quaefitum fulmen ab antro.
Denique quid vocis modulamen inane juvabit, 50
Verborum fenfufquc vacans, numerique loquacis?
Silveflres decet ifte choros, non Orphea cantus,
Qui tenuit fluvios et quercubus addidit aures
Carmine, non cithara, fimulachraque funfta canendo
Compulit in lacrymas; habet has a carmine laudes. 55

Nee tu perge precor facias contemnere Mufas,
Nee vanas inopefque puta, quarum ipfe peritus
Muncre, mille fonos numeros componis ad aptos,
Millibus et vocem modulis variare canoram
Dottus, Arionii merit6 fis nominis ha:res. 60

Nunc tibi quid mirum, fi me genuifle poetam
Contigerit, charo fi tam prope fanguinae junfti
Cognatas artes, ftudiumque affine fequamur?
Ipfe volens Phcebus fe difpertire duobus,

ltera dona mihi, dedit altera dona parent!, 65

« السابقةمتابعة »