صور الصفحة
PDF

Qoas mifer ctFhdit voces, quae muraima Thyrfis,
Et quibus afliduis exercuit antra querelis, 5

Fluminaque, fontefque vagos, nemorumque receffus,
Dum fibi pra:reptum quetitur Daniona, neque altam
Luftibus exemit nodlem loca fola pererrans.
Et jam bis viridi furgebat culmus arifta,
Et totidem flavasnumerabant horrca mefles, 10

Ex quo iumma dies tulerat Damona fob umbras,
Nee dum aderat Thyrfis; paftorem fctticet ilium
Dulcis amor Muiac ftiufca retinebat in urbe.
Aft ubi mens expleta domum, pecorifque relifti
Cura vocat, fimul affueta feditque fub ulmo, I5

Tum veio amiffum tum denique fentit amicum,
Coepit et immenfum fie exnnerare dolorem.

Ite domum impaftr, domino jam non vacat, agni.
Hei mihi! quae terris. quae dicam nuinina coelo,
Poflquam te immiti rapuerunt funere Damon! 2«
Siccine nos linquis, tua fie fine nomine virtus
Ibit, et obfeuris numero fociabitur umbi is?
At non ille, animas virga qui dividit aureit,
Ifta velit, dignumque tui te ducat in agmen,
Ignavumque protul pecus arceat omne filentum. 4$

Ite domum impafti. domino jam non vacat, agni. Quicquid erit, certe nili me lupus ante videbit, Tndeplorato non comminuere fcpulchro, Conftabitque tuus tibt honos, longumque vigebit Inter paftores: Illi tibi vota fecundo 30

Solvere poft Daphnin, poft Daphnin dicerc laudes

Gaudebunt, dum rura Pales, dum Faunus amabit r Si quid id eft, prifcamque fidem coluifle, piumque, Palladiafque artes, fociiimque habuifle canorum.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. 35
Ha:c tibi certa manent, tibi erunt haec praemia Damon,
At mihi quid tandem 6et modo ? quis mihi fidus
Haerebit lateri comes, ut tu fsepe folebas
Frigoribus duris, et per loca fceta pruinis,
Aut rapido fub fole, fiti morientibus herbis? 40

Sivi opus in magnos fuit eminus ire leones,
Aut avidos terrere lupos praefcpibus altis;
Quis fando fopire diem, cantuque folebit?

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Pcftora cui credam ? quis me lenire docebit 45

Mordaces curas, quis longam fallere noftem
Dulcibus alloquiis, grato cum fibilat igni
Molle pyrum.et nucibus ftrepitat focus, at malus auftcr
Mifcet cunfta foris, et defuper intonat ulmo?

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Aut a:ftate, dies medio dum vertitur axe, 5i

Cum Pan jefculea fomnum capit abditus umbra,
Et repetunt fub aquis fibi nota fedilia nymphse,
Paftorefque latent, ftertit fub fepe colonus,
Quis mihi blanditiafque tuas, quis tum mihi rifus, 55
Cecropiofque fales referet, cultofque lepores?

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni.
At jam folus agros, jam pafcua folus oberro,
Sicubi ramofa : denfantur vallibus umbra?,

Hie ferum expeflo, fupra caput imber et Emus 60 Trifle fonant, fracteque agitata crepufcula fylvae.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni.
Heu quam culta mihi prius arva procacibus herbis
Involvuntur, et ipfa fitu feges alta fatifcit!
Innuba neglclto roarcefcit et uva racemo, 6f

Nee myrteta juvant; ovium quoque taedet, at iliae
Ma-rent, inque fuum convcrtunt ora magiftrum.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni.
Tltyrus ad corylos vocat, Alphefibceus ad ornos,
Ad faliccs Aegon, ad flumina pulcher Amyntas, 70
(He gelidi fontes, hie illita gramina mufco.
Hie Zephyri, hie placidas interftiepit arbutus undas;
Ifta canunt furdo, frutices ego nactus abibam.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Mopfus ad hscc, nam me redeuntem forte notarat, 75 (Et callebat avium linguas. et fldera Mopfus) Thyrfi quid hoc ? dixit, qua: te coquit improba bilis? Aut te pcrdit amor, aut te male fafcinat aftrum, Saturni grave faepe fuit paftoribus a ftrum, Intimaque obliquo figit praecoidia plumbo. 80

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Mirantur nymphae, et quid te Thyrfi futurum eft? Quid fibi vis? aiunt, non hoec folet efle juventa e Nubila frons, oculique truces, vultufque feveri, Ilia choros, lufufquc leves, et femper amoiem 8j Jure petit, bis ille mifer qui ferus amavit.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni.

Venit Hyas, Dryopeque, et filia Baucidis Aegte
Docti modos, citharaeque fciens, fed perdita faftu,
Venit Idumanii Chloris vicina fluent!; oo

Nil me blanditiae, nil me folantia verba,
Nil me, fi quid adelt, movet, aut fpes ulla futuri.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Hci mihi quam fimiles ludunt per prata juvenci, Omnes unanimi fecum fibi lege fodales, or

Nee magis hunc alio quifquam fecernit amicum
De grege. fi denfi veniunt ad pabula thoes,
Inque vicem hirfuti paribus junguntur onagri;
Lex eadem pelagi, deferto in littore Proteus
Agmina phocarum numerat, vilifque volucrum ioa
PafTer habet femper quicum fit, et omnia circum
Farra libens volitet, fero fua tecta revifens,
Quem fi fors letho objecit, fua milvus adunco
Fata tulit roftro, feu ftravit arundine foflor,
Protinus illc alinm focio petit inde volatu. icj

Nos durum genus, et diris exercita fatis
Gens homines aliena animis, et pectore difcors,
Vix fibi quifque parem de millibus invenit unum,
Aut fi fors dederit tandem non afpera votis,
Ilium inopina dies qua non fpcraveris hora us

Surripit, aeternum linquens in fecula damnum.

Ite domum impalri, domino jam non vacat, agni. Hen quis me ignotas traxit vagus error in oras Ire per acreas rupes, Alpemque nivofam! Eoquid erat tanti Romam vidifie fepultam, lit

(QuamvU ilia foret, qualcm dum vifeict ollm,
Tityrus ipfe fuas et oves et ruia reliqu'rt;)
lit te tam dulci poflem caruifTc fodale,
Poflem tot maria aha, tot interponere montes,
Tot fyUas, tot faxa tibi, fluviofque fonantes! 120
Ah certe extremum licuiflet tangere dextram,
£t bene compofitos placide morientis ocetlos,
Et dixifTe vale, noftri memor ibis ad aftra.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Quamquam etiam veftri nunqnam meminifle pigebit, Paftorcs Thufci, Mufis operata juvcntus, 126

Hie Charis.atque LeposletThufcus tu quoque Damon,
Anliqua genus unde petis I.ucumonis ab urbe.
O ego quantus cram, gelidi cum ftratus ad Ami
Murmura, populenmque r.emns, qua mollior herba,
Carperenuncviolas,nuncfummascarperemyrtos, 131
Et potui Lycida e certantem audire Mcnalcam.
Ipfe etiam tentare anfus fum, nee puto multum
Difplicui, nam flint et apud me munera veltia
t'ifccllae, calathique, et cerea vincla cicutae, 135

Quin et noftra fuas docucrunt nomina fagos
Ft Datis, et Francinus, erant et vocibus ambo.
£t ftudiis noti, Lydorum fanguinis ambo.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Max mihi tum Ia:to diflabat roi'cida luna, 140

Dum folus tencros claudebam cratibus hecdos,
Ah quoties dixi, cum te cinis ater habebat,
Nunc canit, am lepori nunc tendit retia Damon,

Vilait IV. O

« السابقةمتابعة »