صور الصفحة
PDF

Vimina nunc texit, varios fibi quod fit inHfus!
Et quae tum facili fperabam mente futura 145

Arripui voto levis, et prsefentia finxi,
Hcus bone numquid agis ? nifi te quid forte rctardat,
Imus ? et arguta paulum recubamus in umbra,
Aut ad aquas Colni, aut ubi jugera Caffibelauni? 149
Tu mihi percurres medicos, tua gramina, fuccos,[thi,
J It Ueborumque,hum ilefque crocos, folium que hyacin-
Quafque habet ifla palus herbas, artefque medentum.
Ah pereant herbse, pereant artefque medentum,
Gramina, poftquam ipfi nil profecere magiftro.
Ipfe etiam, nam nefcio quid mihi grande fonabat 13S
riftula, ab undecima jam lux eft altera noflc,
Et tum forte novis admdram labra cicutis,
Diffiluere tamen rupta compage, nee ultra
Ferre graves potuere fonos, dubito quoque ne fim
Turgidulus, tamen et referam, vos cedite fylvse. 160
Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni.
Ipfe ego Dardanias Rutupina per a:quora puppes
Dicam, et Pandrafidosregnum vetus Inogenise, [num,
Brennumque Arvigarumquc duces, prifciimque Beli-
Et tandem ArmoricosBritonumfublegecolonos; 165
Tum gravidam Arturo fatali fraude logernen,
Mendaces vultus, afliimptaque Gorlois arma,
Mcrlini dolus. O mihi tum fi vita fuperfit,
Tu procul annofa pendebis fiftula pinu
Multiim oblita mihi, aut patriis mutata camcenis 170
Frittonicum fhides, quid cnim ? omnia non licet uui

Kon fperafle uni licet omnia, mi fatis ampla
Merces, et mihi grande decus (fim ignotus in arvum
Tum licet, externo penitufque inglorius orbi)
Si me flava comas legat Ufa, et potor Alauni, iy$
Vorticibufque frequens Abra.et nemus omneTfeantae,
Et Thamefis meus ante omnes, et fufca metallis
Tamara, et extremis me dilcant Orcades undis.

Ite domum impafti, domino jam non vacat, agni. Haec tibi fervabam lenta fub cortice lauri, 180

Harc, et plura fimul, tum quae mihi pocula Manfus,
Manfus Chalcidica e non ultima gloria ripae,
Bina dedit. mirum artis opus, mirandm et ipfe,
Et circum gemino caelaverat argumento i
In medio rubri maris unda, et odoriferum ver, 185
JLittora longa Arabum, et ludantes balfama fylva?,
Has inter Phcenix divina avis, unica terris
Caeruleum fulgens diverficoloribus. alis
Auroram vitreis furgentem refpicit undis.
Parte alia polus omnipatens, et magnus Olympus, 190
Quis putet ? hie quoque Amor pictaeque in nubepha-
Arma corufca faces, et fpicula tincta pyropo; [retrae,
Nee tenues animas, pectufque ignobile vulgi
Hinc ferit, at circum flammantia lumina torquens
Semper in erectum fpargit fua tela per orbes 195
Impiger, et pronos nunquam collimat ad ictns
Hinc mtnt.es ardere facrae, formaeque deorum.

Tu quoque in his, necme fallit fpes lubrica, Damon, Tn quoque in his ccrte cs, nam quo tua dulcis abiret

San&aque fimplicitas, nam quo tua Candida virtus?
Nee te Letha:o fas qnaefiviflc fub orco, aoi

Nee tibi conveniunt lacryms, nee ficbimus ultra,
Ite procul lacrymae, puruni colit sethera Damon,
TEtheia purus habet, pluvhim pede reppuiit arcum;
Heroumque animas inter, divofque perennes, 205
.flithcreos hauiit laticeset gaudia potat
Ore facro. Quin tu ccsli pofi jura rccepta
Dexter ades, placidufque fave quicunque vocaris,
Seu tu nofter eris Damon, five fcquior audis
Diodotus, quo te divino nomine cuncti 210

Caelicolae ndrint, fylvifque rocabere Damon.
Quod tibi purpureas pudor, et fine labe juventus
Grata fuit, quod nulla tori libata voluptas,
£11 etiam tibi virginci fervantur honores;
Ipfe caput nitidum cinfhis rutilante corona, 215

La:taque frondentis geftans umbracula palma :
Sternum perages immortales hymenaros;
Cantus ubi, chorcifque furitiyra mifra beatLs,
Fefta Sionaco bacchantur ct Orgia thyrfo.

[ocr errors][merged small]

De Rbro Poematum ainijjb, quem illcfibi denuo mitti pofiulabat, ut cumaliisno/iris inbibliothecapublicareponcrct, Ode.

Strophe I.

Gemelle cultu fimplici gaudens liber,

Fronde licet gem in a,

Munditieque nitens non operosa.

Quam manus altulit

Juvenilis olim, 5

Sedula tamen hand niniii poeta:;

Dum vagus Aufonias nunc per umbras,

Nunc Britannica per vireta lufit

Infons populi, barbitoque devius

Indulfit patiio, mox itidem peftine Daunio IO

Longinquum intonnit melos

Vicinis, et humum vix tetigit pede;
Antifiropbe.

Quis te parve liber, quis tc fiatribus

Subduxit reliquis doio?

Cum tu miflus ab urbe, IJ

Doflo jugiter obfecrante amico,

lllulire tendebas iter

Thamefis ad incunabula

Casrule! patris,

Pontes ubi limpidi ^

Aonidum, thyafufque facer

Orbi notus per immcinfos

Temporum lapfus redeunte ccelo,

Celeberque futurus in aenim;

Strophe i.
Modo quis deus, aut cditus deo «j

Priftinam gentis mifcratus indolcm
(Si fatis noxas luimus priores,
Mollique luxu degener otium)
Tollat nefandos civium tumultus,
Almaque revocet fludia fanc"his, m

V.t relegatas fine fede Mu&s
Jam pene totis finibus Angligenum;
Jmmundafque volucrcs
Unguibus imminentes

Figat Apollinel pharetra, ,.

Phincamque abigat peftem procul amne Pegafeo.

Anlijiropbe.
Quin tu, libelle; nuncii licet mall
Fide, vel ofcitantii
Semel erraveris agmine fratrom,
Seu quis te teneat fpecus, 40

Seu que te latcbra, forfan nnde vili
Callo tereris inflitoris infulfi,
I.a:tare felix, en itcrum tibi
Spcs nova fulgct pofii profiuidam

« السابقةمتابعة »