صور الصفحة
PDF

I a die in riva del Arno --.: *

Tento fpiegar tuo naerto alto, e preclaro So

So che fatico indarno,
E ad ammirar, non a lodailo-imparo;

Freno donque la lingua, e afcolto il core
Che ti prertdr aJodat con lo lluporc.

Del. Sig. Antonio Francini gcntilhuomo

Fiorentino.

yer A N N T M I trcrN i

LONDINEN3I,

juveni patria, virtutibus cximio.

VIRO qui mult a peregrinatione, ftudia cunBa orbis terrarum loca perfpexit, ut ntmus Vlyffes omnia ubique ab omnibus apprehenderet:

Polyglolto, in cujus ore linguxjam deperditxfic revivifcunt, ut idiontata omnia fint in ejus hu.iibus infacunda; et jure ea pcrcallet, ut admirationes et plaufus populorum ab propria fapienlia excitatos intelligat:

llli, cu5us animi dotes corporifquefenfus ad admirationcm commovtnt, et per ipfam motum cuique auferunt; cujus 2pera ad plaufus hortantur, fed venuflate vocem laudatoribus adimunt.

Oui in memoria lotus "this; in inlellcBufapientia; in vt~ Imitate ardor ghri.*; in -nre eloquentia; barmonicoi cueleftium fpberarum fonitus aftronomia dure audienti; charaBeres mirabilium naturtt per quos Dei magn.tudo; defcribitur magiftra pbilofopbia legeuti; antiquitatum latebras, vetuftatis excidia, eruditionis amhages, comitc ajfidua autorum, leBione,

Exquirenti, reftaurenti, percurrenti.
At cur nitor in irdoum i

llti in cujus virtutibus evulgandis ora Famx nanfufficiant, nee hominumftupor in laudandis fatis eft, revereutis. et amoris ergo hoc ejus mentis debitum admiralionis tributum offert Carolus Deodatm Patricias Florentinus,

Tanto homwifcrvus, tantx virtutit amatsr. LIBER PRIMUS.

Elegia prima, ad Carolum Dcodatum.

1 Andem, chare, tua e mihi pcrvenere tabellae,

IVi tulit et voces nuncia charts bias; Pertulit occidua Devae Ceftrenfis ab ora

Vergivium prono qua petit amne falum. Multum crede juvat terras aluifle remotas $

Peclus a'.nans noftri, tamque fidele caput,
Qnodquc mihi lepidum tcllus longinqua fodalem

Debet, at unde brevi reddere jufla velit.
Me tenet urbs reflua quam Thamefis alluit unci a,

Meque nee invitum patria dulcis habet. 10

Jam nee arundiferum mihi cura rcvifere Camum,

Nee dudum vetiti me laris angit amor. Nuda nee arva placent, umbralque negantia molles,

Quam male Phcebicolis convenit tile locus! Nee duri libet ufque minas preferre magi fhi 1$

Caeteraque ingenio non fubeunda meo.
Si fit hoc exilium patrios adiifle penates,

Et vacuum curis otia grata fequi,
Non ego vel profugi nomen, Ibrtemve recufo,

Laetus et exilii conditione fruor. 10

O utinam vates nunquam graviora tulifTct

Ille Tomitano flebilis exul agro;

Non tunc Ionio.quicquam ceflifTet Homero

Neve forct vi&o laus tibi prima Maro. Tempora nam licet hie placidis dare libera MuGs, 1J

Et totum rapiunt me mea vita libri.
Excipit hinc fcffnm iinuofi pompa theatri,

Et vocat ad plaufus garrula fcena fuoj.
Seu catus auditor, fenior, feu. prcdigns h^cres,

Seu procus, aut pofitl cr.ffide miles adeft, 30

Sive decennali fixcundus lite patronus

Detonat iuculto baroara verba fbro; Sa:pt vafer gnato. fuccurrit fervnsamanti,

Et nafmn ijgidt fallit ubiquc patris; Sscpe riovos illie virgo nrirata calore* 35

Quid fit amor nefcit, dum quoque nefcit, atnat. Sive cruentatum furiofa Tragcedja fceptrum

QuafTat, et effiifiserimbus ora rotat,
Et ddet,.ct fpefto, juvat et fpeftaffc dolcndo,

Intetdum etlacrymis dulcis amaror ineft: - 40 Seu puer infelix indelibata reliquit

Gaudia, et abrupto fienduyamore cadir,
Seu ferus e tenebris Herat Styga crimints ultor

Confcia funereo peftora torrejnovens,
Seu mceret Pelopria domus, feu nobilis Iti, 4 5

Aut luit inceftos aulaiCreontrs avos.
Sed neque ftib teflo femper nee in urbe latemus,
-:: Irrita ncc nobis tempora Teris eont.
Nos quoque lucus habet vicina confitus claio,

Atque fuburbaci; nobilis umbra oci. fa

Sa:piuskic blandas fpirantia fidera flammas
i -Virgineos videas pretetiific-choros.
Ah quoties digna: ftupui miracula forma:

Quae polTit fcnium vtl reparare Jovis!
Ah quoties vidi fuperantia lumina gemmas, 55

Atqaefafce^quotquot volvit uterque polus;
Collaque bis vivi Pelopis quae brachia vincant,

Qua:que fluit-puro neclare tintta via,
Et dccus cximium fiontis, trcmulofque capillos,

Aurca qua: fallax retia tendit Amor; 60

Pellaccique genas, ad quos hyacinthina fordet

Purpura,-et ipie tui florU, Adoni, rubor! Ccdite laudatse totics Heroides olim,

Et qua:cunque vagum cepit amica Jovem. Ccdite Achaemeniae turrita fronte puellse, 65

Et quot Sufa colunt, Mcmnoniamque Ninon.
Vos etiam Panaa e fafees fubmittite Nymphae,

Et vos lliacae, Romuleaeque nurus.
Nee Pompeianas Tarpeia Mufa columnas

Jaftet, et Aufoniis plena theatra rtolis. 70

Gloria Virginibus debetur prima Britannis,

Extera fat tibi fit fcemina pofle fequi.
Tuque urbs Dardaniis Londinum ltruOa colonis

Turrigerum late confpicienda caput,
Tu nimitmv felix intra tua mcenia claudis 75

Quicquid formofi pendulus orbis habet.
Non tibi tot ccelo fcintiilant aftra fereno

Endymionea e tuiba mici.1ra.de;E,
rthant IV. t

« السابقةمتابعة »