صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

WERKE

IN GEMEINSCHAFT

MIT

HERMANN COHEN,
ARTUR BUCHENAU, OTTO BUEK,
ALBERT GÖRLAND, B. KELLERMANN,

OTTO SCHÖNDÖRFFER

HERAUSGEGEBEN VON

ERNST CASSIRER

BAND III

VERLEGT BEI BRUNO CASSIRER

BERLIN

REINEN VERNUNFT

VON

IMMANUEL KANT

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. ALBERT GÖRLAND

VERLEGT BEI BRUNO CASSIRER

BERLIN 1923

Sechstes und siebentes Tausend.

Kritik

der

rein en Vernunft

von

Immanuel Kant,

Professor in Königsberg,
der Königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin

Mitglied.

Zweite hin und wieder verbesserte Auflage.

Riga,

bei Johann Friedrich Hartknoch

1787.

Kants Schriften. Bd. III.

University of Wisconsin - Madison
728 State Suset
Madison, WI 53706-1494
U.S.A.

Baco de Verulamio.

Instauratio magna. Praefatio.

De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines cam non Opinionem, sed Opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non Sectae nos alicuius, aut Placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis acqui in commune consulant

- et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent, neque Instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; quum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus.

« السابقةمتابعة »