Theologia moralis et dogmatica. Cui nunc accedunt epitome ex operibus Benedicti xiv et variæ pontificum literæ encylicæ, المجلد 2

الغلاف الأمامي
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

المحتوى

De Definitione Fidei
12
De Fide Secundum Se
13
De Divisione Fidei
14
De Objecto Materiali Fidei
15
Num Paf 16 De distributione gratiarum Et de gratia jus
16
De Objecto Formali Fidei
17
Assensus Fidei an sit discursivus
19
An Fidei possit subesse falsum
22
De Fide et Scientia circa idem in eodem
24
An Mysteria Fidei debeant esse evidenter credibilia
26
De Motivis Credibilitatis Externis
27
De Motivis Credibil internis
29
De Analysi seu Resolutione Fidei
30
Vum Pc
32
De Articulis Fidei
33
An Articuli Fidei successu temporis creverim ib 24 De Symbolo Fidei
35
De Symbolo Apostolorum
36
Erplicatio Symboli Apoetolorum
38
Explicatio Secundi Articuli Bt in JesumChristum
40
De Tertio Symboli Articulo ib 29 De Quarto Symboli Articulo
42
De Qninto Symboli Articulo
43
De Sexto Symboli Articulo
44
De Septimo Symboli Ariiculo
45
De Octavo Symboli Articulo
46
De Nono Symboli Articulo
47
De Tribos Ultimis Symboli Articulis
48
De Actu Fidei Interiori
49
DeCredendis Explicite Necessitate Medii
51
De Necessitate quatuor dictorum puoctorum
53
An praeter quatuor puncta enumcrata alia sint explicite credenda necessitate medii
55
De Credendis explicite necessitate praecepti
57
De Praecepto actus interni Fidei
58
De illius obligatione per se in decursu vitae
60
De Praecepto actus externi Fidei
63
Kum Pa 63 De Obscurftate Scripturae Sacrae 100
64
De Obligatione Praecepti Negativi
65
An liceat aliquando fidem occultare
67
r Corollaria
68
De Judice controversiarum Fidei
69
De Habentibus Fidem
71
An Fides sit in Haeretico
72
De Vitiis Fidei Oppositis
74
An et quac infidelitas sit peccatum
76
De Speciebus Infidelitatis
77
De Decalogo et de I et II praecepto
78
An infideles sint compellendi ad Fidem
79
De communicatione Fidelium cum Infidelibus
80
De Ritibus Infidelium Tolerandis
82
De Haeresi in Particulari
83
De Divisione Haeresis
86
De Poenis Criminis Haeresis
88
De Blasphemia
89
De Peccato Blasphemiae
91
De Regulis Fidei
93
De Scriptura Sacra
94
De Divisione Scripturae Sacrae
96
De Sensibus Scripturae Sacrae
97
De Ecclesia
114
An omnes et soli praedestinati sint jn Ecclesia
115
De Ecclesiae visibilitate
118
De Notis Ecclesiae
119
De Nota Ecclesiae qua dicitur Una
120
De Nota Ecclesiae qua dicitur Sancta
121
De Nota Ecclesiae qu dicitur Catholica
122
De Nota Ecclesiae qua dicitur Apostolica
123
De Duratione Ecclesiae
124
De Infallibilitate Ecclesiae
126
De Auctoritate Ecclesiae
127
Qualis esse debeat consensus Episcoporum
129
De Constitutione Unigenitus
130
De Auctoritate Ecclesiae circa quaestiones facti
133
Nura Pag 133 Quae et qualis injuria inimico sit remittenda 213
136
De Infallibilitate Ecclesiae in Canonizatione Sanctorum
137
De Conciliis Ecclesiasticis
138
An liceat vitanrsuam exponere periculo mortis
139
Cujus sit convocare Concilium generale
140
De Conciliis Generalibus approbatis
142
De Auctoritate Concilioium
145
De Summo Pontifice
147
De Primatu Petri
148
De Successore Petri in Primatu
153
De Potestate Summi Pontificis
154
Quae et quanta sit Pontificis Potestas
155
An Papa sit Superior Concilio generali
156
Do Infallibflitate Summi Pontificis
158
An Pontifex saltem ut privata persona possit esse haereticus
162
De Potestate temporali Summi Pontificis
164
Nuw Tmg 99 De Definitione Virtutis Spei
165
De Objecto Formali Spei
166
De Amore Spei
167
De Subjecto Spei
168
De Certitudine Spei
170
De Dono timoris
171
De Timore Servili
174
An Timor Servilis possit cxcludere volunta tem peccandi
176
De Desperatione
178
De Praesumptione
180
De Praecepto Spei
182
De Praecepto Timoris
184
De yariis charitatis acceptionibus
185
De definitione ac divisione charitatis
186
An charitas sit amicitia hominis cum Deo
187
An charitas sit aliquid creatum
188
An charitas sit virtus specialis nna et excel lentissima
189
An sine charitate possit esse vera aliqua virtus
190
An charitas sit forma aliarum virtutum
191
De subjecto charitatis
192
De augmento charitatis
193
An quolibet actu charitatis augeatur charitas
194
An charitas in hac vita possit esse perfecta
195
De diminutione charitatis
197
De amissione charitatis ib 124 De signis habitae vel amissae charitatis
199
An in homine non justificato possit esse aliqua charitas actualis
200
1S6 De objecto charitatis
202
De objecto materiali charitatis
204
An creaturae irrationales ex charitate sint
205
De amore charitatis erga nosmet ipsos ib 130 De amore charitatis erga peccatores
207
De amore charitatis erga inimicos
209
De conditionibus requisitis ut correptio fra terna obliget
233
De ordine correptionis fraternae
235
De vitiis charitati oppositis
236
De maledictione
238
De discordia schismate rixa c c
239
De scandalo
240
De malitia scandali
242
De illis quae fieri debent aut omitti ad vitan dum scandalum
244
Kum Pag 15 De mutatione legis naturz
270
De dispensatione in lege naturae
272
De definitione legis humanae
274
De homine legislatore
275
De jure gentium
276
De jure civili
277
De jure ecclesiastico
279
De citationibus juris canonici
280
De praeceptis ecclesiae
282
De subditis legis naturae
284
De subditis legis positivae
285
De ignorantibus legi subjectis
287
De infidelibus et haereticis legi subjectis
288
De justis legi subjectis
290
De fegislatore ut legi subjecto if 30 De clerieis legi subjectis
292
De peregrinis advenis et vagis legi subjectis
293
Conclusiones practicae ex praefatis regulis
295
De obligatione legum
299
De obligatione legis injustae
301
De obligatione legis fundatae in falsa praesump tione
302
De obligatione legis irritantis
303
De obligatione legis affirmativae et negativae
305
De obligatione legis moralis pceualis et mixtae ib 39 De obligatione ad pcenam legis
307
De qualitate obligationis legum
309
De quantitate obligationis legum
311
De materia levi sub obligatione gravi
314
De materia gravi et levi
315
De obligatione gravi cognoscenda ex voluntate legislatoris
316
De lege obligante cum periculo aut jactura vitae
317
De obligatione constitutionis Carthusianorum
319
De materia seu objecto legis
320
Num _ Pag 48 De fine et modis implendi legem
322
De modis charitatis habitus c
324
De modo operandi scienter et voluntarie
325
De intentione satisfaciendi legi J 52 De modo quo actus legis fiat honeste c
327
An unico actus possit satisfieri pluribus praeceptis
329
An eodem tempore possit satisfieri pluribus prreceptis per plures actus
330
De modis quibus lex cessat
332
De interpretatione legis
333
De epykia
334
De abrogatione derogatione et irritatione legis
335
De consuetudine legem inducente
342
De cessatione legis per cessationem finis
343
De dispensatione in legibus
345
De justa causa dispensationis
350
De dispensatione data sine causa
351
De dispensatione subreptitift et obreptitia
353
An dispensatio obreptitie vel subreptitie ob tenta sit valida
354
An cessante causa dispensationis finali totali etiam dispensatio cessat
357
De Privilegiis
359
De cessatione legis per mutationem materiae vel subjecti per impotentiam c
361
An cessante parte legis cesset tota lex
362
Repetitio brevis
363
De lege veteri S64 76 De bonitate et subjectis legis veteris
366
De operibus prohibitis diebua Dominicis et festis
374
De gravitate materiae pro labore servili
378
De causis excusantibus opera servilia
379
De titulo pietatis excusante
382
De peccato mortali die festo commisso
383
De malitia distincta ob circumstantiam festi
384
De quarto decalogi praecepto
385
De obedientia parentibus debita
387
De titulis honorandi parentes
388
Qui nomine parentum intelligantur
389
De promissione quarti praecepti
391
De quinto sexto et septimo decalogi praecepto
392
De octavo nono et decimo decalogi praecepto
394
De lege nova
395
De differentia inter legem veterem et novam
396
De tempore obligationis legis novae et de ces satione legis veteris
397
De tempore quo observatio legis veteris facta fuit mortifera
400
De definitione gratiae
402
De divisione gratiae gratum facientis 403
404
De necessitate gratiae ad opus salutare
405
An gratia sit necessaria ad opera moraliter bona
407
De necessitate gratiae ad diligendum Deum
409
De necessitate gratiae ad cognoscendum verum et ad implendam legem
411
De possibilitate praeceptorum Dei
413
De neressitate gratiae ad resurgendum a pec catis et vincendas tentationes
415
De necessitate gratiae ad vitanda peccata mortalia
417
De gratia ad vitanda venialia
419
De perseverantia
421
De rausis gratioe
423
acienti quod in se est Deus non denegat gratiam sed injallibiliter
425
torum
427
De gratia quae datur peccatoribus et obduratis
428
An obduratis semper detur gratia urgenteprae cepto supernaturali
430
De auxilio sufficienti pro parvulis
432
De gratia suiflciente t 334
436
De aliis gratiae divisionibus
439
De erroribus damnatis in materia de gratia
441
De erroribus Jansenii
442
De erroribus Paschasii Quesuelli
444
Quid sit justificatio
446
De deletione peccatorum in justificatione
447
De justitia imputativa haereticorum
448
De praeparatione seu dispositione ad justifica tionem
449
De fide justificante et speciali haereticorum
451
De certitudine status gratiae et fidei
452
De causis justificationis impii
454
De modis justificationis
455
De excellentia justificationis
456
De definitione et divisione meriti
458
De obligatione justitiae in merito
460
De conditionibus requisitis ad meritum de con digno
461
De quantitate meriti
464
le his quae cadrint sub meritum
465
He merito perseverantiae et reparationis post lapsum
466
De merito bonorum temporalium
467
De definitione legis 2 De fine legis 3 De potestate ferendi legem 4 De promulgatione legis 5 De promulgatione legum papalium 6 De Placito regio in...
474

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 194 - Spes autem non confundit, quia charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis.
الصفحة 215 - Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres et sorores, adhuc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus.
الصفحة 157 - Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.
الصفحة 28 - Catholicae nomen, quod non sine caussa inter tarn multas haereses sic ista Ecclesia sola obtinuit, ut cum omnes haeretici se catholicos dici velint, quaerenti tamen peregrino alicui, ubi ad Catholicam conveniatur, nullus haereticorum vel basilicam suam. vel domum audeat ostendere.
الصفحة 36 - Athanasius non composuit manifestationem fidei per modum symboli, sed magis per modum cujusdam doctrinse, ut ex ipso modo loquendi apparet. Sed quia integram fidei veritatem ejus doctrina breviter continebat, auctoritate Summi Pontificis est recepta, ut quasi regula fidei habeatur.
الصفحة 416 - Deo hominibus datum fuisse ut redemptorem, cui fidant; non etiam ut legislatorem, cui obediant; anathema sit. 22. Si quis dixerit, justificatum, vel sine speciali auxilio Dei, in accepta justitia perseverare posse, vel cum eo non posse; anathema sit.
الصفحة 139 - Et ideo ad solam auctoritatem Summi Pontificis pertinet nova editio symboli : sicut et omnia alia quae pertinent ad totam Ecclesiam, ut congregare synodum generalem et alia huiusmodi."— (Leon., viii.
الصفحة 407 - Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adjuvat, ut possis.
الصفحة 403 - Distinctio illa duplicis amoris, naturalis videlicet, quo Deus amatur ut auctor naturae, et gratuiti, quo Deus amatur ut beatificator, vana est et commentitia, et ad illudendum Sacris Litteris, et plurimis Veterum testimoniis excogitatn.
الصفحة 115 - Christus dilexit ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid huiusmodi, sed ut sit sancta et immaculata.

معلومات المراجع