صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

BUDS OF SPRING.

"These volumes contain what he has left, immature buds, and blossoms shaken from the tree, and green fruit; yet will they evince what the harvest would have been."

SOUTHEY'S LIFE OF H. K. WHITE.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

"Vos autem hortor, ut ita virtutem locetis, sine quâ amicitia esse non potest,
ut, eâ exceptâ, nihil amicitiâ præstabilius putetis."

Cicero, De Amicitia.

BOSTON:

PERKINS AND MARVIN.

NEW YORK: WILEY AND PUTNAM.
PHILADELPHIA: HENRY PERKINS.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »