صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

BUDS OF SPRING.

These volumes contain what he has left, immature buds, and blossoms shaken from the tree, and green fruit; yet will they evince what the harvest would have been."

SOUTHEY'S LIFE OF H. K. WHITE.

brown

BUDS OF SPRING:

POETICAL REMAINS

OF

AUGUSTUS FOSTER LYDE.

WITH

ADDENDA.

"Vos autem hortor, ut ita virtutem locetis, sine quâ amicitia esse non potest,
ut, eâ exceptâ, nihil amicitiâ præstabilius putetis."

Cicero, De Amicitiâ.

BOSTON:

PERKINS AND MARVIN.

NEW YORK: WILEY AND PUTNAM.

PHILADELPHIA: HENRY PERKINS.

« السابقةمتابعة »