صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1

Foliorum Silvula, Part I, being a Selection of Passages for Translation into Latin Elegiac and Hexameter Verse. Fifth Edition 75. 6d

Foliorum Silvula, Part II, being a Selection of Passages

for Translation into Latin Lyric and Comic Iambic Verse.
Edition 5s

Third

Foliorum Silvula, Part III, being a Selection of Passages

for Translation into Greek Verse. Third Edition

8s

Foliorum Centuriae, being a Selection of Passages for

Translation into Latin and Greek Prose. Fourth Edition 8s

FOLIA SILVULAE, sive Eclogae Poetarum Anglicorum in Latinum et Graecum conversae

VOL. I. FASCICULI I, II. 10s. 6d.

Aristophanis Comoediae Undecim cum deperditarum frag

mentis additis argumentis adnotatione critica Onomastico et Lexico. 8vo Third Edition

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

*M. T. Ciceronis de Officiis Libri tres, with Introduction,

marginal Analysis and Commentary. Crown 8vo. Second Edition, much enlarged and improved. 7s. 6d

*M. Minucii Felicis Octavius. The Text newly revised from the only known MS., with an English Commentary, Analysis and Introduction. Crown 8vo. 9s. 6d

Caesar Morgan on the Trinity of Plato, a new edition

revised. Crown 8vo. 45

*Edited for the Syndics of the Cambridge University Press

Folia Silvulae

VOLUMEN ALTERUM

Fas est et carmine remitti, non dico continuo et longo sed hoc arguto et brevi quod apte quantas libet occupationes curasque dis

tinguit

PLIN. EPISTVL. vii 9

Folia Silvulae

SIVE

ECLOGAE POETARUM ANGLICORUM

IN LATINUM ET GRAECUM CONVERSAE

QVAS DISPOSUIT

HUBERTUS A. HOLDEN, LL.D.

COLLEGI SS. TRINITATIS QVONDAM SOCIUS

SCHOLAE REGIAE GIPPESVICENSIS MAGISTER INFORMATOR

VOLUMEN ALTERUM

CONTINENS FASCICULOS III, IV

CANTABRIGIAE

APUD DEIGHTON BELL SOCIOS
VENDUNT LONDINI BELL ET DALDY

M DCCC LXX

« السابقةمتابعة »