صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

litteris patentibus plenius continetur ad quas juratores in ea parte se referunt. Dicunt preterea juratores super sacramentum suum quod post concessionem predictam predictis prenominatis majori ballivis et civibus per dictas litteras patentes factas et concessas dominus nuper rex Edwardus sextus Anglie Francie et Hibernie

per litteras suas patentes gerentes datum vicesimo primo die Aprilis anno regni sui secundo constituit creavit ordinavit et fecit tunc majorem ballivos cives et communitatem dicte civitatis Dublin unum corpus incorporatum nomine et facto imperpetuum et quod ex tunc nominari deberent concedere recipere et perquirere per nomen majoris vicecomitum civium communitatis imperpetuum. Et ulterius dicunt juratores super sacramentum suum quod major civitatis Dublin vicecomites cives et communitas ejusdem civitatis et predecessores sui a tempore concessionis predictarum litterarum patencium huc usque legittime fuerunt seisiti sibi et successoribus suis de omnibus prerecitatis premissis cum pertinenciis dicto nuper domui monasterio sive prioratui aliquo modo spectantibus sive pertinentibus. In cujus rei testimonium tam prefatus escaetor quam juratores predicti sigilla sua alternatim apposuerunt. Datum die anno et loco suprascriptis. Que omnia et singula ad instantiam et requisiciones majoris et vicecomitum civitatis Dublin sub sigillo scaccarii nostri predicti duximus exemplificanda per presentes. In cujus rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes. Teste Edmundo Pelham milite capitali barone scaccarii predicti apud castrum nostrum Dublin octavo die Februarii anno regni nostri Anglie Francie et Hibernie secundo et Scotie tricessimo octavo · Per barones. Recorder's Book, pp. 215, 216.

IRISH ARCH. SOC. 1O.

k

Rental

Rental of the Estate of All Hallows, taken from the Rental of the Estate of the City

of Dublin, as it was in the Year 1763, printed in the Appendix to Harris's History of Dublin.

TENANTS' NAMES.

SITUATION.

ANNUAL RENT.

£ 8.

d. 40 5 0 2 0 0

[ocr errors]

0 0 0

.

.

[blocks in formation]
[ocr errors]

.

1. Sir John Coghill,

For the lands of Clonturk, 2. Sir William Davis, .

For Flint's Croft, 3. Robert Hughes, .

For a tenement in George's-lane, new

set, 4. Thomas Browne,

For two parcels of ground in George's

lane, . 5. Mary Kennedy, widow,

For the town and lands of Taghdoue,

Co. Kildare, 6. Sir William Dixon,

For a house in Skinner-row, 7. Christian Borr, Esq.,

Rectory or Parsonage of Rathmacknee,

Co. Wexford, . 8. George Surdeville,

A tenement in Stephen-street, 9. Richard Young and John North, A tenement in Sheep-street, 10. William North,

A tenement in Castle-street, 11. John Forster, Esq.,

For the lands of Dunekarney, 12. William Usher, Esq.,

For land near Donnybrook, 13. James Howison, Gent.,

For Colgan's-town, . 14. Edward Slicer,

For ground in Golden-lane, 15. William Fisher Staples,

For a house in High-street, 16. John Furnace,

For part of the lands of Baldoyle, 17. William Montgomery, .

For another part of said lands, 18. John Wynne, Clerk,

For ditto, · 19. Charles Boyd,

For ditto, 20. John Adamson,

For ditto, 21. Do..

For ditto, 22. Do..

For ditto, . 23. John Templeton,

For part of said lands, 24. Thomas Adderly, Esq.,

For the house and demesne of said

lands, 25. Matthew Barry, .

For the town and lands of Ballycullen,

in the Co. of Dublin, and the Grange
thereof, with the Tithes,

[ocr errors]

5 0 0 3 0 0

0 0 8 0 0 50 0 0 100 0 0 50 0 0 30 0 0 30 0 0 172 10 0 41 18 45 12 15 6 22 14 6 17 11 0 26 0 11 29 5 41 22 14 9

.

.

.

42 13 1}

65 0 0

£788 7 91 DOCUMENTS

DOCUMENTS IN THE REGISTRY.

[ocr errors]

Fol. 11,

[ocr errors]

.

Page. 1. YOnfirmacio Gregorii (IX.) spiritualium et temporalium cum certis privilegiis e Fol. 5, ..

1 Il. Confirmacio et protectio Urbani (III.) spiritualium et temporalium cum aliis

privilegiis et immunitatibus. A. D. 1186. Fol. 7, III. Confirmatio et protectio domini Innocencii Pape quinti spiritualium et temporalium

cum privilegiis et aliis immunitatibus diversimode specificatis. A. D. 1276. Fol. 8, d.,

6 IV. Alia confirmacio (Innocencii III.?) A. D. 1203?

9 V. Alia confirmacio Innocencii (IV.) A. D. 1251. Fol. 11, d.,

ib. VI. Confirmacio et protectio Martini Pape. A. D. 1285. Fol. 12,

10 VII. Jam sequuntur inspectiones et confirmaciones Regum cum diversis immunitatibus

et libertatibus. Et primo Domini Edwardi, &c. A. D. 1290. (In qua Carta Henrici II.) Fol. 12, d., . .

11 VIII. Confirmacio alterius Edwardi III. In qua Inspectio Edwardi I. et Carta Henrici II.) A. D. 1348. Fol. 13,

12 IX. Inspexio ejusdem Edwardi cum tenore cartaram (Edwardi I.; Henrici II. ; Willelmi

Marescalli; Ade Episcopi Fernensis ; Theobaldi Walteri; Mauricii filii Geroldi ; Luce Dublin Archiepiscopi et Johannis Episcopi Clonensis). A. D. 1349. Fol. 14, d., .

13 X. Inspexio confirmacio et graciosa concessio ad impetrandum, etc., domini Ricardi

secundi, (in qua Carta Henrici secundi recitatur). A. D. 1395. Fol. 18, 18 XI. Donacio et confirmacio Domini Henrici (secundi). A. D. 1172. Fol. 21,

20 XII. De tenemento in Parochia Sancti Georgii. A. D. 1288.

Fol. 21, d., XIII. In Parochia Sancti Georgii. Circa A. D. 1290. Fol. 21, d.,

ib. XIV. De duodecem denariis in Parochia Sancti Georgii. Circa 1280.

Fol. 22,

22 XV. Carta ij. acrarum terre cum dimidio in le Steyn cum decimis et obvencionibus. Post 1234, ante 1244. Fol. 22, d.,

23 XVI. Carta piscacionis psalmonum in Amlyffy. Ante A. D. 1276.

Fol. 23, k 2

XVII.

[ocr errors]

21

ib.

[ocr errors]

.

.

.

29

Circa

.

[ocr errors]

33

.

Page. XVII. De batello piscacionis. Circa 1283. Fol. 23, d.,

24 XVIII. Carte in Parochia Sancti Andree. A. D. 1282 ? Fol. 24,

25 XIX. In eadem Parochia. Circa 1280. Fol. 24, d.,

ib. XX. In eadem Parochia A. D. 1282 ? Fol. 25, .

26 XXI. Concordia facta circa decimas molendinorum Regis sitorum sub castello Dublin cum rectore Sancti Andree. A. D. 1243. Fol. 25, d.,

27 XXII, Carta de Flynttyscroft. Circa 1230. Fol. 26,

28 XXIII. De eadem supra proxima. Circa 1240. Fol. 26, d.,

ib. XXIV. De gardino in Parochia Sancti Georgii tradita ad firmam Johanni Tym. A. D.

1410. Fol. 27, XXV. In Parochia Sancti Stephani. Circa 1283. Fol. 28,

30 XXVI. De duodecem denariis annui redditus versus ecclesiam Sancti Petri. Circa 1218. Fol. 28,

31 XXVII. De xii. denariis versus ecclesiam Sancti Petri. A. D. 1219, 1240. Fol. 28, d., ib. XXVIII. De domo versus ecclesiam Sancti Petri. A. D. 1334.

Fol. 29,

32 XXIX. De lite mota circa predictam terram relaxacio Ricardi Chamberleyn. A. D.

1396. Fol. 29, d., XXX. In Parochia Sancti Michaelis de la Pol. Circa 1230. Fol. 30,

ib. XXXI. De gardino in eadem Parochia ex parte boriali vici quo itur a fratribus Carmelitanis versus Sanctum Patricium. A. D. 1365. Fol. 30, d., .

34 XXXII. De eodem gardino. A. D. 1405. Fol. 31,

35 XXXIII. In Parochia Sancte Werburge in vico Castri in parte australi. A. D. 1347. Fol. 31, d., .

36 XXXIV. De celda in parte orientali placee supradicte. A. D. 1282? Fol. 33,

37 XXXV. In eodem vico et parochia ex parte australi. A. D. 1356. Fol. 33, d.,

38 XXXVI. De tenemento in Parochia Sancti Nicholai in vico le Rochelstrete ex parte boriali. Circa 1230. Fol. 34, d., .

39 XXXVII. De eodem tenemento sub alia forma. A. D. 1394. Fol. 34, d.,

40 XXXVIII. De eodem tenemento. A. D. 1425, Fol. 35,

4) XXXIX. De supradicto tenemento. A. D. 1325. Fol. 36, d.,

42 XL. De tenemento in alto vico in Parochia Sancti Audoeni. A. D. 1304. Fol. 37, 43 XLI. De redditu in vico cocorum in Parochia Sancti Audoeni. A. D. 1323. Fol.

37, d., XLII. De redditu in vico Bertrandi. A. D. 1248. Fol. 38,

45 XLIII. De redditu extra novam portam prope ecclesiam Sancti Johannis. A. D. 1325. Fol. 38, d.,

ib. XLIV. De xvi. denariis in Parochia Sancte Katerine. Circa 1360. Fol. 39,

46 XLV. De ii. solidatis in eadem parochia. Circa 1240. Fol. 39, d., .

47 XLVI. In eadem parochia. Circa 1300. Fol. 40,

ib. XLVII. De ii. solidis in magno vico quo itur usque Kylmaynam. Circa 1240. Fol. 40, d., 49 XLVIII. Placita pro eodem coram Majore Dublin. A. D. 1319. Fol. 41,

ib.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

44

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ib.

[ocr errors]

.

.

55

[ocr errors]

.

[ocr errors]

58

.

Fol. 51,

Page. XLIX. Carta Dermicii Regis Lagenie de Balydowyl cum hominibus suis facta Omnibus Sanctis. Circa 1166. Fol. 44, d.,

50 L. Carta de Balydowyl et Ballycollan. Circa 1240. Fol. 45, d.,

51 LI. De lite mota et finita inter Priorem et Conventum Omnium Sanctorum ex una parte

et N. dominum de Houth ex altera circa manerium de Balydowyl. A. D. 1270. Fol. 46, .

52 LII. De eodem. A. D. 1319. Fol. 46, d., LIII. Concessio et donacio quorundam Servorum. Circa 1236. Fol. 46, d.,

53 LIV. Carta de particula terre apud Dunkerny. Circa 1240. Fol. 47,

ib. LV. De prato de Kenturk. A. D. 1230. Fol. 47, d.,

54 LVI. De eodem. A. D. 1229. Fol. 48, LVII. De turbaria juxta Fynglas. Circa 1240. Fol. 48,

ib. LVIII. Relaxacio redditus carte supraproxime. A. D. 1285. Fol. 48, d.,

56 LIX. De eodem redditu relaxacio. A. D. 1285. Fol. 49,

ib. LX. Carta sex solidatarum in tenemento de Castroknoc. A. D. 1314. Fol. 49, d., 57 LXI. Carta certe terre in Kylmellan. Ante 1285. Fol. 50, LXII. Donacio Hugonis Tyrel de Kylmellan. Ante 1285.

Fol. 50, d.,

ib. LXIII. Concordia de secta curie de Castroknoc, &c. A. D: 1288.

59 LXIV. De iiij. acris in Kylmellan. Circa 1280. : Fol. 51, d.,

60 LXV. De communi pastura et una acra in Kylmellan. Circa 1280. Fol. 52,

61 LXVI. Carta Henrici Tyrel de decem acris. Circa 1280. Fol. 52, d.,

ib. LXVII. Carta duodecem acrarum in Kylmellan. Circa 1300. Fol. 52, d.,

62 LXVIII. De eisdem. Circa 1300. Fol. 53,

ib. LXIX. De una acra prope ecclesiam de Cloyran. Circa 1300. Fol. 53, d.,

63 LXX. De solucione quinque solidorum. A. D. 1256. Fol. 55,

64 LXXI. De solucione unius libre cere apud Curduf. A. D. 1256. Fol. 55,

ib. LXXII. Quieta clamacio Johannis Wodelok et de Warda ejusdem sectis curiarum et

regali servicio. Circa 1280. Fol. 55, d., LXXIII. De duabus libris cere de Bossard. Circa 1300. Fol. 56,

66 LXXIV. De libra cere. Ante 1247. Fol. 56, d.,

ib. LXXV. De Donabroke. Ante 1234. Fol. 56, d.,

67 LXXVI. De triginta novem acris apud Donabrok. Ante 1234. Fol. 57,

68 LXXVII. De eadem terra. A. D. 1298. Fol. 57, d.,

ib. LXXVIII. De aqua de Dodyr ducenda, etc. A. D. 1307. Fol. 58, d.,

69 LXXIX. De terra in Balyofryn juxta Gylgoban. Ante 1276.

70 LXXX. De quinquaginta acris apud Crevaghe. Circa 1280. Fol. 60,

71 LXXXI. De Wykynglo. A. D. 1231. Fol. 60, d.,

72 LXXXII. De una acra in tenemento de Wykynglo. Circa 1230. Fol. 61,

73 LXXXIII. De xl. solidatis annui redditus in Arclo. Circa 1270. Fol. 61, d.,

74 LXXXIV. De redditu quatuor solidorum in Typyr juxta le Naas. A.D. 1250 ? Fol. 62,.

ib.

.

.

65

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »