صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

OF

MORAL PHILOSOPHY.

BY THE

Rev. JASPER ADAMS, D. D.,

PRESIDENT OF THE COLLEGE OF CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, AND (EX OFFICIO) HORRY

PROFESSOR OF MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY; MEMBER OF THE ROYAL SOCIETY OF
NORTHERN ANTIQUARIES, AT COPENHAGEN; MEMBER OF THE AMERICAN ACADEMY OF ARTS
AND SCIENCES, AT BOSTON, &c.

“ Nulla enim vitæ pars, neque publicis neque privatis, neque forensibus neque domesticis
in rebus ; neque si tecum agas quid, neque si cum aliquo contrabas, vacare officio potest :
in coque colendo sita vitæ est honestus omnis, et in negligendo turpitudo.”

CICERO, DE OFFicus, Lib. I. c. 2.

CAMBRIDGE:

FOLSOM, WELLS, AND THURSTON,

PRINTERS TO THE UNIVERSITY.

1837.

Phil 8875.2

CARVARD UNIVË SITY

LIBRARY

FEB 03 1981

Entered according to act of Congress, in the year 1837,

by JASPER Adams, in the Clerk's office of the District Court for the District of South Carolina.

[ocr errors][merged small][merged small]

TO

THE HONORABLE

JOSIAH QUINCY, LL.D.,

PRESIDENT OF HARVARD UNIVERSITY,

THIS VOLUME

IS RESPECTFULLY INSCRIBED

BY

THE AUTHOR.

« السابقةمتابعة »