صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]

REPS. PAGE.

DIGEST PAGE

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

69, 165, 245

263

291
126, 176

197
121, 124
47, 212, 247

13, 118
19, 160, 172

88

206, 262
125, 131, 197, 207

242
13, 19, 89

108

172,

37

226, 258
102, 197

370 ( 35, 48, 199, 294, 207

[ocr errors][merged small]

377
400
162
115

286
1 S. 44

352
536

226,
157, 161
118, 267

14
89, 157, 163, 215
160, 162, 264

118
76, 215
93, 95, 294
126, 150, 240

47
47, 124
18,72

193

494

39

66

[merged small][ocr errors]

349
421
517

14
135
189

81
320
51
11
16
19

17
2 S.

9
413

125, 184, 214, 274

143, 215
230, 231

14, 198
212, 199

162

212, 242
56, 232

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Betts v.

66

Brannan et. al. v. Oliver,

2 S. 47

131
Brandon v. Snows & Cunningham,

255 60.221. 222. 245. 288
Boddie v. Ely,

3 S. 182 17. 157. 207. 216
Bond v. Hills & Fay,

283

218, 222
Barringer & Rhodes v. Snead,

201 115. 119. 200. 295
Boyd v. Woodfin,

357

74. 255
P. & M. Bank, Huntsville,

18

228
Bozman, et. al, v. Draughan, ex'r.

243

52. 90. 142
Braban & Atwood v. Ragland, et. al.

247

21. 36. 113
Brown v. Massey,

226 26,218, 220, 222. 255
Brown v. J. & T. Simpson, surv. part's.

331

19. 20. 33, 45
Bethea v. Taylor,

482

264
Bryant v. J. & T. Simpson, surv. part's. 339

77. 162. 216
Bullard v. Young,

46

33
Barton et. al. v. The Bank,

1 S.&P.471

248
v. Pecks,

486

248
Baylor v. McGregor & Darling,

158

222
Beil v. Ellis's heirs,

294

22. 175. 254
v. Lamkin,

460
Brown v. Adair,

49

12. 115. 140
v. Hay, et. al.

102

132
Bynum & Sims v. Sledge,

135

53
Baker v. Rowan,

2 S.&P.361

51. 193
Barton et. al. v. Lockhart,

109

127.245. 248
Bates et. al. v. Murhy et. al.

160
Betts adm'r, v. Blackwell's heirs,

373

133
Billinslea v. Abercrombie,

24

95, 103
Blackwell v. Thompson,

348

101
Black v. Richards, adm'r.

338

228
Bryant v. Owen,

134

113, 124
Bullock v. Perry, adm'r.

319 98. 192, 220. 221
Burgess & Davis v. Sugg,

341 44. 126. 210. 219
Bennett v. Robinson, adm'r.

3 S.&P.227

41. 116
Barton v. McKinney, adm'r.

274

72
Boardman v. Ewing,

293

117
Bobo & Johnson v. Thompson,

385 48. 127. 174. 248
Bundine's ex'ors. v. Maltbie,

417

56
Berry v. Carter, et. ux.

4S.&P.387

252
Brooks & Brown v. Maltbie,

96 98. 107. 119. 204
Baker v. Washington & Washington, 58.&P. 142

94, 235, 293
Black, adm'r. v. Everett,

60
Blackwell's ex'ors. v. Meneese,

397

93
Bloodgood v. Cammack,

276

37. 41. 66. 255
Bostick v. Purdy et al.

105

239
Bradford v. Hilliard,

1 P. 13

16
Booker's admr's. v. Hunt & Condry,

26

20
Bradshaw v. Garrett,

47

59.60
Barnes y. Peck,

187

44. 281
Bryant v. Owen,

201

29

478
Byers v. Furman et. al.

110
Baird v. Nichols,

2 P. 186

167.173
Bank the v. Hooks & Davis,

271

133. 241
v. Harrison,

540

70. 166
Barr v. White,

342

138. 174. 191

[ocr errors]

21

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Baylor v. Scott,
Boardman v. Poland,
Boyington v. the State,
Bullock v, Wilson,

v. the Governor,
Burford v. Cunningham, et. al.
Burke v. Adkins, et. ux.
Bullock v. Wilson,
Briley v. Hodges,
Brock et. al. v. Cook et. al.
Brown, T. & W. v. Jones,
Burns v. Taylor,
Bank, the v. McDade,

v. Lucas,

v. Faison,
Bass, by Guardian v. Cook,
Blair, Vender & Wiscott v. Asbury,
Botts et. al. v. Bridges, judge, &c.
Bumpass et. al. v. Webb,
Baylor v, McGregor f. Darling,
Birdwell v. Bowlinger,
Bullock v. Wilson,
Burt v. Kimbell,
Benson v. Campbell,
Bettis, adm’r. v. Taylor,
Blakeny v. Blakeny,
Boren v. McGehee,
Broughton v. the Bank,
Brown v. Leavins,
Blackburn v. Baker,

252
252
390
435
274

65
5 P. 103

86
338

137
6 P. 455

333
109
432

48

414
7 P. 284

148

23
136. 208. 214. 221

21. 52

110

270
123. 233, 270

141
24. 208

103
130. 256
163, 250. 288

219. 250
104. 105

265

66

[ocr errors]

A, R. 41

206
209

205
31

19.220
20

128. 206
19

161. 163
27

102
206

125. 128. 197
30 60. 105. 224. 226. 258
73
131

48. 102. 136
422
354

124. 141. 283
164

89.157.215
395 97.157.162.164.226.258
79

45. 197. 199
93

251
254

128
100 46. 106.209.220
118

Cabiness v. Brown,
Collection of cases,
Cain v. Sullivan et al.
Caller v. Dade et al,

v. Denson,

v. Brittain,
Caller's ex’trix v. Birney's adm.
Campbell v. Green,
Channing v. Caskaden,
Childress v. McGehee,
Chotard's heirs v, Gannard,
Christian v. Scott,
Clay v. Drake,
Clemens v. Judson & Banks,
Click & Morgan v. Click,
Coburn v. Harwood,
Colbert v. Chandler, adm.
Collier v. Crawford,
Cotton v. Wilson,

47. 109. 236

{203

}

[blocks in formation]

66

[ocr errors]
[ocr errors]

2 S.

3 S.

Cotton v: Lane & White,

A. R. 320

118
Crawford v. State,

143

69. 165. 239
Creagh & Shields v. Waters,

128
Creighton v. Denby,

250

102, 106
Crenshaw v: McKiernan,

295

36. 37. 207
Curtis v. Garey,

113

167. 192, 293
Cunningham v. Anderson,

48
Cain v.
Byrd,

18.
189

106.182
Caldwell & Bennett v. May,

425

16. 118. 217
Carter v. Dade,

18

65. 293
Christian v. Scott,

490

283
Clarke v. McElroy,

147

242
Cloud v. Patterson,

394

118
Comegys & Pershouse v. Cox & Harris,

262

230
Cooke v. Cockrill, -

475

40, 88
Cox v. Jones & Jones,

379

114. 145
Carrington v. Caller,

175 13. 125.214. 233
Cato v. Easley,

214 51.55.91.142.155
Clifton v.
Grayson,

412 122.134.171.222.266
Cobb v. Reed,

444

38
Collier v. the State,

388 79.113.169.171. 222
v. Chapman et al.

163

50. 113
Cary v. Gregg

433

25. 126. 176
Chapman v. Arrington,

480 20.160.220.227.260
Chaudron v. Hunt & Norris,

31

35. 216
Cleveland v. Chandler,

489

130.213. 218
Comegys & Pershouse v. Booth & Bell,

14

231
Craig v. Blair,

448 142, 218. 227. 260
Caldwell v, the State,

1 S. & P. 327

66. 168
Caller's heirs v. Malone,

305 198. 227.240.260.
Cargill v. Walker,

223

283
Carlton v: King,

472

272
Casey v. Bryant,

51

48.72.169
Cass v. Northrop,

243
Craig v. Atwood,

86

18
Crocket v. Trotter, et al.

446

13
Caller v. Shields et al.

2 S. & P. 417

59
Callahan v. the State,

279 61.83. 107.254
Castleberry v. Pearce,

141

224.260
Bostick,

66

19
Coalter, use &c. v. Bell,

358

10. 72. 209
Cowan v. Harper,

236

213
Cox & Cox v. Robinson,

91

115, 141.223
Campbell et al. v. Longsworth, 3 S. & P. 343

103
Carmack et al. v. Masterson,

411

62. 144
Chinault v. Bush,

342

104
Clements v. Johnson,

269

240
Clendenning & Bulkley v. Ross,

267

110
Clemens & McLellan v. Prout & Bra-

345

127.231
han,
Cork v. Drew,

392

257
Cozzins v. Whitaker,

322 46. 119. 282, 287
Caldwell v. Wallace,

4S. & P. 282

216. 275. 282
Canterberry v. Hill,

224

252

89

Clark v.

}

[blocks in formation]

29

[ocr errors]

29

2 P.

Carpenter v. Jeter,

4 S. & P. 326

94.219
Cavannaugh v. Tatum,

204

38. 213
Collingsworth v. Horn,

237

127.177, 273
Condry et al. v. Henley & Murphy,

9

165
Craig v.
Carsewel's ex'r.

267
Cummings v. Tindall ex'r.

357

94
Cummins v. Gray,

397

28. 213
Caldwell v. Edwards,

5 S. & P. 312

141.178.236
Cantley v. Stoppins,

58

125
Castleberry v. Adm. of Pierce,

150

287
Cherry & Bell v. Belcher,

133 50, 51. 54. 74.93
Craig v. Ely, ex'r

354

29
Culp v. the State,

1P. 33

85
Cox v. Easter,

130

135
Colgin v. Cummins,

148 181, 201. 243. 257
Cost v. Genette & Smith,

212
Commons v. Walters,

323

125, 252

377
Crawford v. McKissack,

433
Callison v. Little,

89

198
et al.
v. Lemons,

145

45. 213, 265
Caldwell, v. Gillis et ux,

526
Carter et al. v. Crews,

81

139
Cawthorn v. Deas,

276

184
Chamberlain adm. v. Bates adm.

550

129
Cox et al. v. Cox,

533

117.121. 201
Cain v. Mather

3 P. 224
Carrol v. Meeks

226

41. 42, 89. 162
v. Pathkiller,

279 94. 113. 123. 146. 294
Catoe v. Harrison,

219

240, 295
Charles (a slave) v. the State,

440
Chinnubbee v. Nicks et al.

362

100. 155
Christian, guar. v. Christian, adm.

350

96
Coleman v. Waters,

381

26
Colvin v. Rich,

175

26, 35
Cummins v. Colgin,

393

181,244
Calhoun, judge &c. v. Lunsford et al.

345

239
Chamberlain v. Darington,

515 13. 61.214. 225. 261
Chandler v. Holloway,

17

214. 219. 253
Charles (a slave) v. the State,

107

81.83
Clark v. Clark,

9

202
Clark & Lindsay v. Simmons,

14

204
Clements, adm. v. Eslava,

502

23
Cory v. the State,

186

80.86
Cannon v. Logan,

5 P. 77

27
Childress v. McCullough & Richards,

54

78. 198
Claritko v. Elliott,

403

155
Cockerhan et al. v. Davis,

220

50
Cummings v. Edmunson, ad de bonis

145

130. 168
non,
Couch & Robinson v. Campbell,

6 P. 262

75
Cantley & Co. v. Moody,

7P. 443

10. 210. 246
Casey v. Cleveland,

445

211. 214
Click v, McAfee,

62

13, 144

66

66

4P.

66

66

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »