Dietsche Warande en Belfort, المجلد 1

الغلاف الأمامي
Standaard Uitgeverij, 1904

من داخل الكتاب

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 68 - ... ik, die thans ben als een die in den avond vaart, en moe de riemen rusten laat, alleen gedreven door zoele zomer-winden in de lage reven, en die soms avond-zoete water-bloemen gaêrt, en zingt soms, onverschillig; en zijn zangen glijden wijd-suizend over 't matte water, en de weiden zijn luistrend, als naar eigen adem, naar zijn lied. . . Zó vaart mijn leve...
الصفحة 23 - And in each pillar there is a ring, And in each ring there is a chain; That iron is a cankering thing, For in these limbs its teeth remain, With marks that will not wear away...
الصفحة 351 - Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining, En wendt zich altijd om en keert weer waar zij vliedt, Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning, En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied. O Zee, was ik als Gij in al uw onbewustheid, Dan zou ik eerst geheel en...
الصفحة 68 - Vader waart, en mij liet leven, en me teeder leerde leven met uw zacht spreken, en uw streelend hande-beven, en, toen ge stierft, wat late zon op uwen baard ; — Ik, die thans ben als een die in den avond vaart, en moe de riemen rusten laat, alleen gedreven door zoele zomerwinden in de lage reven, en die soms avond-zoete water-bloemen...
الصفحة 350 - Nog grooter, want algemeener, met zijn eenvoudige lijnen en heel geen pretentie, is het sonnet op de zee : De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining, De Zee waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet; De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning, Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet. Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining, En wendt zich altijd om en keert weer waar zij vliedt, Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend...
الصفحة 54 - Poëzy spreeckende schildery is: want de Schilder beelt zijne gedachten met streken en verwen, de Dichter zijne bespiegelingen met woorden uit, en hare muzijk zweeft, met hooge middelbare en lage, droeve en blijde, statige en dertele klancken, op de pennen des Dichters, en volght scherp met hare galmen zijnen geest en vernuftige vonden, de ziel der zangkunste.
الصفحة 313 - Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch eenige hitte ; 17 Want het Lam, dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren ; en God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen.
الصفحة 69 - ... goedheid van Uw warende avond-stralen... Zegen deze' avond; zegen, God. Wij zullen zwijgen. -Gelaten en verzoend in de avond-zoete dood, zal onze torve zin naar Uwen boezem zijgen gelijk een slaap-zwaar kind ten zaal'gen moeder-schoot. Zegen... Uw rust zweeft, zeegnend, om gebogen twijgen die wiegen, naar de slaap der vooglen aedmend gaat.
الصفحة 320 - ... flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum; candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum. virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt; pigmentorum spirat odor, liquor et aromatum; pendent poma floridorum non lapsura nemorum. non alternat luna vices, sol vel cursus siderum; agnus est felicis urbis lumen inocciduum; nox et tempus desunt ei; diem fert continuum.
الصفحة 319 - ... nam quis promat summae pacis quanta sit laetitia? ubi vivis margaritis surgunt aedificia, auro celsa micant tecta, radiant triclinia. solis gemmis pretiosis haec structura nectitur; auro mundo tanquam vitro urbis via sternitur; abest limus, deest fimus, lues nulla cernitur.

معلومات المراجع