صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Now with voices wondrous tender,
Angels to the women speak,
"Homage to your Master render,
Him in Galilee go seek."

While they now with joy and fearing
Speed, the message to repeat,
They behold the Lord appearing,
Worship Him, and kiss His feet.

When His brethren learn the story,
Hasten they to Galilee;
There, in resurrection glory,
Longing sore His face to see.

Now the world with light rejoices,
Cloudless beams the Easter sun,
Saints lift up exultant voices,

They have seen th' Anointed One.

Seen by them, His body, wounded,
Shines as with celestial light,
Christ, with witnesses surrounded,

Stands confessed, the Lord of might.

Christ, Thou King, most gracious ever, Claim these restless hearts of ours,

That with rapture ending never,

We may justly praise Thy powers!

AUGUSTINE

It is probable that Augustine wrote no hymns. The hymns which are called Augustinian are associated with his name because they are based upon some of his sayings and were formerly supposed to have been of his composition. He was born at Tagasta, in Numidia, November 13, 354 a.d. In his youth he was profligate, but was the object of most devoted prayer on the part of his mother, Monica. In 386 he came under the spell of the eloquent Ambrose at Milan, was converted, and became bishop of Hippo in Africa, in 396. He is the most famous of all the Latin fathers and the most influential. He was called " the Numidian Lion." Tradition connects the "Te Deum " with him and Ambrose, as having been spontaneously uttered in responsive verses by them at the baptism of Augustine.

Of the works of Augustine, says Professor March, "The Confessions'- his autobiography, is most read; 'The City of God' most praised." His power is felt to this day in theology, his hand is seen in the shaping of creeds and systems in every century since his own. He died August

28,

430.

AUGUSTINIANI

I

DE GAUDIIS PARADISI

Ad perennis vitae fontem mens sitivit arida;
Claustra carnis praesto frangi clausa quaerit anima:
Gliscit, ambit, eluctatur exul frui patria.

Dum pressuris ac aerumnis se gemit obnoxiam, Quam amisit, dum deliquit, contemplatur gloriam, Praesens malum auget boni perditi memoriam.

Nam quis promat summae pacis quanta sit laetitia,
Ubi vivis margaritis surgunt aedificia,
Auro celsa micant tecta, radiant triclinia?

AUGUSTINIAN

I

OF THE JOYS OF PARADISE

For the fount of life immortal
Oft hath longed my thirsty soul;
Now this body's sealed portal

Open wide my heart would roll;
For it strives and yearns, an exile,
To enjoy its destined goal.

While it grieves, itself regarding,
Unto cares and woes a prey,
And beholds what priceless glory
It through sin hath cast away,
Present evil aids remembrance

Of the good now lost for aye.

Who can tell how great the gladness
Of the perfect peace must be,
Where of living pearls the temples
Rise in wondrous symmetry,
Where on high the roof gleams golden
And the feast is fair to see?

« السابقةمتابعة »