صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sic obiit Lycidas, sic assurrexit in altum ;
Illo, quem pediter mare sustulit, usus amico.
Nunc campos alios, alia errans stagna secundum
Rorantesque lavans integro nectare crines,
Audit inauditos nobis cantari Hymenæos,
Fortunatorum sedes ubi mitis amorem
Lætitiamque affert. Hic illum, quotquot Olympum
Præduices habitant turbæ, venerabilis ordo,
Circumstant: aliæque canunt, interque canendun
Majestate sua veniunt abeuntque catervæ,
Illius ex oculis lacrymas arcere paratæ.
Ergo non Lycidam jam lamentantur agrestes.
Divus eris ripæ, puer, hoc ex tempore nobis,
Grande, nec immerito, veniens in munus ; opemque
Poscent usque tuam, dubiis quot in æstubus errant.

Hæc incultus aquis puer ilicibusque canebat ;
Processit dum mane silens talaribus albis.
Multa manu teneris discrimina tentat avenis,
Dorica non studio modulatus carmina segni:
Et jam sol abiens colles extenderat omnes,
Jamque sub Hesperium se præcipitaverat alveum.
Surrexit tandem, glaucumque retraxit amictum;
Cras lucos, reor, ille novos, nova pascua quæret.

BOADICEA.

WHEN the British warrior-queen,

Bleeding from the Roman rods, Sought with an indignant mien,

Counsel of her country's gods ;

Sage beneath the spreading oak

Sat the Druid, hoary chief; Every burning word he spoke,

Full of rage and full of grief.

“Princess ! if our aged eyes

Weep upon thy matchless wrongs, 'Tis because resentment ties

All the terrors of our tongues.

[ocr errors]

eze

ileri song Furens quid femina possit.” herp, si me x. 6.

Quo secta virgis tempore Romulis,
Fastidiosa fronte, Britanniæ
Regina bellatrix ad aras

Indigetûm steterat deorum:

Quercu sedebat sub patula senex
Vates, nivali rex Druidûm coma;
In carmen exarsurus ira

Implacidum, implacidumque luctu.

“Natæne regum nil nisi lacrymam Senes inanem reddimus, haud prius Vulgata perpessæ ? Minaces

Stringit enim dolor ipse linguas.

“Rome shall perish—write that word

In the blood that she has spilt : Perish, hopeless and abhorred,

Deep in ruin as in guilt.

“Rome for empire far renowned,

Tramples on a thousand states; Soon her pride shall kiss the ground

Hark! the Gaul is at her gates !

“Other Romans shall arise,

Heedless of a soldier's name; Sounds, not arms, shall win the prize,

Harmony the path to fame.

“ Then the progeny that springs

From the forests of our land, Armed with thunder, clad with wings,

Shall a wider world command.

“Cadet-rubescant sanguine literæ, Quem fudit, istæ—Roma; carens cadet Spe quaque, detestata terris;

Mersa pari scelerum ruina.

“Late tyranno sub pede proterit
Jam mille gentes, ipsa tamen solo
Æquanda. Nunc (adverte !) portas

Gallus habet. Nova nequiores

"Ætas Quirites, pejor avis, feret, Queis vile nomen militiæ; sonis, Non marte, qæusturos honorem;

Voce viam reserante famæ.

"Exinde silvæ quam sobolem sinu
Gestant avitæ, fulmineis potens

Pennis et alarum capesset.
· Remigio populum ampliorem.

« السابقةمتابعة »