صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

· SWEET DAY.

SWEET day, so cool, so calm, so bright,

The bridal of the earth and sky: The dew shall weep thy fall to-night;

For thou must die.

Sweet rose, whose hue, angry and brave,

Bids the rash gazer wipe his eye: Thy root is ever in its grave;

And thou must die.

Sweet Spring, full of sweet days and roses,

A box where sweets compacted lie, My music shows ye have your closes,

And all must die.

Only a sweet and virtuous soul,

Like seasoned timber, never gives;
But though the whole world turn to coal,
Then chiefly lives.

GEO. HERBERT.

Parcent animce fata superstiti., in

Lux dulcis, cui tanta quies et frigus et ardor,

Terræ polique nuptiæ,
At flebit tua fata tamen sub vesperis horam

Ros, quippe leto debitæ.

Tuque, color cujus forti similisque minanti

Temere tuentum lumina
Præstringit; radice lates tenus usque sepulcro;

Et te perire fas, Rosa.

Dulces Maia refers hilaris lucesque rosasque,

Thesaurus ingens dulcium.
Has sed in occasum me vergere disce magistro;

Perire nam fas omnia.

Dulces ergo animæ demum et virtutis amantes

Durant, ut ilex arida;
In fumum ac cinerem vertatur mundus : at illæ

Tunc enitescent clarius.

[merged small][ocr errors]

The time admits not flowers or leaves

To deck the banquet. Fiercely flies

The blast of North and East, and ice Makes daggers at the sharpen'd eaves,

And bristles all the brakes and thorns

To yon hard crescent, as she hangs

Above the wood which grides and clangs Its leafless ribs and iron horns

Together, in the drifts that pass,

To darken on the rolling brine

That breaks the coast. But fetch the wine, Arrange the board and brim the glass ;

In Memoriam.

Non hora myrto, non violis sinit
Nitere mensas. Trux Aquilo foras
Bacchatur, atque inspicat hastas

E foribus glacies acutis ;

Horretque saltus spinifer, algidæ
Sub falce lunæ; dum nemori imminet,
Quod stridet illiditque costis

Cornua, jam vacuis honorum,

Ferrata; nimbis prætereuntibus,
Ut incubent tandem implacido sali
Qui curvat oras. Tu Falernum

Prome, dapes strue, dic coronent

Bring in great logs and let them lie,

To make a solid core of heat;

Be cheerful-minded, talk and treat Of all things ev'n as he were by:

we

We keep the day with festal cheer,

With books and music. Surely we

Will drink to him whate'er he be, And sing the songs he loved to hear.

. TENNYSON.

« السابقةمتابعة »