صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

AN

EXPOSITION

OF THE

CATECHISM

OF THE

CHURCH OF ENGLAND.

BY THE

RIGHT REVEREND FATHER IN GOD,

WILLIAM NICHOLSON,

SOMETIME LORD BISHOP OF GLOUCESTER.

OXFORD:

JOHN HENRY PARKER.

MDCCCXLII.

A plain, but full

EXPOSITION

OF THE

CATECHISM

OF THE

Church of England.

Enjoyned to be Learned of every. Child,
Before he be brought to be con-

firmed by the Bishop.

Collected out of the best Catechists,
By the Right Reverend Father in God

WILLIAM Lord Bishop of Glocester.

Negligentia magna Parochi in docendo ad salutem necessaria,

nempe Symbolum, Decalogum, et Pater Noster, mortalis est. Ubi passim magnus abusus est eorum, qui contenti docuisse Symbolum Latinè, non explicant populo rudi mysteria fidei, præsertim Trinitatis, Incarnationis, tantoperè ad salutem necessaria,

Parochis, ve Episcopis, ve Prælatis.
Eman. Sa Aphorism., voce Parochus.

LONDON,
Printed by T. H. and W. H. and are to be sold

by most Booksellers in London. 1686.

« السابقةمتابعة »