صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

. it rede var gescheiden manie sehene vip.

do trire alse cere Brinhilde ir bp.
Daz ez erðarnes nuose die Guntheres man.

du kom vou Troneje Hague zuo einer språene regån. Na Zuo ser rede kinen Ortwin and Gernot

da die heide rieten deu Strides tut.
Dar me arm queủ Giæther, der eigen Cotea kont:

dò & ir rede geburte, er prach getriwtiehen sint Wys ir vi atea rešetka war w e thot ir das?

are reviente fret me alsvihen hat,
Daz dar numbe wide variezu stea ip.
à x je karte inte, dar ambe curent nu wsp.

# % ਦੇ ਦਾਮੀ=੧ ਪੈ ਪੈਦੇ ਦੇ
ties tadens izei se v roce degene:
Daz er stå tal ertiemet ver iebee vrowen min.
iar noe vi en serien, enge im an taz lever sin

815. Der künic sprach “làt bliben den mortlichen zorn.

er ist uns ze sælden unt ze êren geborn.
Ouch ist sò stare grimme der wundernküene man :

wurde er sîn innen, sô torst in nieman bestân.' 816. 'Nein er,' sprach dô Hagne. “làt iuez wol behagen:

ich trouwe ez heinliche alsò an getragen,
Daz Brünhilde weinen sol im werden leit.

im sol von Hagnen immer wesen widerseit.' 817. Dô sprach der künic Gunther 'wie möhte daz ergân ?'

des antwurte Hagne ‘ich wil iuchz hæren lån.
Heizen boten rîten zuo uns in daz lant

widersagen offenliche, die hie niemen sîn bekant. 818. Sô jehet ir vor den gesten daz ir und iwer man

wellent herverten. alsó daz ist getan,
Sô lobet er iu dar dienen: des fliuset er den lip: .

so ervare ich uns diu mære an des küenen reken wip. 819. Der künic übel volgte Hagnen sinem man.

die starken untriuwe begunden tragen an,
È ieman daz erfunde, die riter ûz erkorn.

von zweier vrouwen bågen wart vil manic helt verlorn. 820. An dem vierden morgen zwên und drîzec man

sach man ze hove riten. daz wart dò kunt getân
Gunther dem richen, im ware widerseit.

von lüge wuohs den frouwen grôzer jâmer unde leit. 822. Die boten er dò gruozte und hiez si sizen gån.

einer sprach dar under hêrre, lât uns stân
Unz wir gesagen mære diu iu enboten sint.

jà habet ir ze vinde, daz wizzet, maneger muoter kint. 823. Iu widerseit Liudegast unde Liudger,

den ir dà wilen tåtet gremlichiu sér
Die welleni zuo iu riten mit her in dize lant.'

der künec begunde zürnen, dô er diu mære bevant. 824. Man hiez die meinræten zen herbergen varn.

wie möhte sich Sifrit då vor do bewarn,
Er oder ander ieman, daz si dò truogen an?
daz wart sid in selben ze grôzem leide getân.

825. Der künec mit sînen friunden rûnende gie.

Hagne von Tronije in nie geruowen lie:
Noch heten ez gesceiden genuoge sküneges man :

dône wolde et Hagne nie des râtes abe gân, 826. Eines tages si Sifrit rûnende vant.

dô begunde vragen der helt von Niderlant
“Wie gât sô trûreclichen der künec und sine man?

daz hilfe ich immer rechen, hật in ieman iht getân.' 827. Dô sprach künic Gunther ‘mir ist von schulden leit.

Liudgast und Liudger habent mir widerseit:
Si wellen offenliche rîten in mîn lant.'

dô sprach der degen küene “daz weret Sifrides hant. 828. Nach allen iuren êren mit flize ichz understân.

ich tuon noch den degenen als ich in ê hân:
Ich lege in wüeste ir bürge und ouch ir lant,

è daz ich erwinde: des sî mîn houbet iwer phant. 829. Ir und iwer recken sult hie heim bestån,

und låt mich zuo in riten mit den die ich hån.
Daz ich iu gerne diene, daz lâze ich iuch sehen:

von mir sol iwren, vînden, daz wizzet, leide geschehen.' 830. “Sô wol mich dirre mære, sprach der künic do,

als ob er ernsliche der helfe ware vrô.
In valsche neig im tiefe der ungetriwe man.

dò sprach der herre Sifrit 'ir sult kleine sorge hån.' 831. Dô schikten si die reise mit den knehten dan:

Sifride und den sînen ze sehenne ez was getân.
Dô hiez er sich bereiten die von Niderlant:

Sifrides recken suohten strîtlîch gewant.
833. Diu zeichen si ane bunden, alsô si wolden dan.

dò waren då genuoge Guntheres man,
Dine wessen niht der mære, wà von ez was geschehen:

man mohte grâz gesinde dê bi Sifride sehen.
834. Ir helme und ouch ir brünne si bunden ûf diu marc;

sich bereite von dem lande manic rîter starc.
Dô gie von Troneje Hagne da er Kriemhilde vant:
er bat im geben urloup: si wolden rûmen daz lant.

[ocr errors]

845. Dô von des drachen wunden vlôz daz heize bluot,

dô badete in dem bluote sich der riter guot.
Dô viel im zwischen herte ein linden blat vil breit.

då mac man in versniden: des hån ich sorge unde leit.' 846. Dô sprach von Troneje Hagene fûf daz sin gewant,

næt ein cleinez zeichen. da bi ist mir bekant
Wå ich in müge behüetén, sô wir in stürmen stån.'

si wânde den helt vristen: ez was ûf sînen tôt getan. 847. Si sprach ‘mit kleinen siden næ ich ûf sîn gewant

ein tougenlichez criuzė. då sol, helt, din hant
Minen man behüeten, so ez an die herte gât,

swenne er in den stürmen vör sinen vienden ståt.' 848. 'Daz tuon ich,' sprach dở Hagene, 'vil liebiu vrowe min.'

dò wând onch diu vrouwe, ez sold im frume sin:
Dô was då mite verraten der Kriemhilde man.

urloup nam dỗ Hagene: dô gie er vrdlichen dan. 850. Des anderen morgens mit tûsent sîner man

reit der herre Sifrit vil frælichen dan.
Er wånd er solde rechen der sînen friunde leit.

Hagene im reit sô nâhen, daz er geschouwet diu cleit. .851. Als er gesach daz bilde, dô scicte er tougen dan,

die seiten andriu mære, zwêne sîner man:
Mit vride solde belîben daz Guntheres lant,

und si hete Liudger zuo dem künige gesant. 852. Wie ungerne Sifrit dò hin wider reit,

er enhete é gerochen siner vriunde leit!
Wan in der reise erwanden vil kûme Gunthers man,

er reit zuo dem künige: der wirt im danken began. 853. “Nu lòn iu got des willen, vriunt, hèr Sifrit. ...

. daz ir so willeclichen tuot des ich iuch bit,

Daz sol ich immer dienen, als ich von rehte sol.

für alle mine vriunde getrouwe ich iu wol. 854. Nu wir der herverte ledec worden sin,

sô wil ich jagen rîten bern unde swin
Hin ze dem Waskem walde, als ich vil dike hån.'
das hete geraten Hagne, der vil ungetriwe man.

« السابقةمتابعة »