صور الصفحة
PDF

Ich sprach, ich wolte ir iemer leben . . . . . . . . . . . . .
Ich var mit iuwern hulden, herren unde mâge . . . . . . . . . .
Mîn fröide wart nie sorgelôs . . . . . . . . . . . . . . . .
Swelch vrowe sendet lieben man . . . . . . . . . . . . .
Swes vroide an guoten wîben stât . . . . . . . . .

[blocks in formation]

.

.

161 170 165 167

166

[ocr errors]
[ocr errors]

.

..
.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

Reinmår der Alte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blatte und krône wellent muotwillic sîn . . . . . . . . . . . .
Dem gelîch entuon ich niht . . . . . . . . . . . . . . . .
Des tages dô ich daz kriuze nam . . . . . . . . . . . . . .
Durch daz ich fröide hie bevor ie gerne pflac .. .
Ez tuot ein leit nach liebe wê . . . . . . . . . . . . . . .
Ez wirt ein man der sinne hât . . . . . . . . . . . . . . .
Gewan ich ie deheinen muot . . . . . . . . . . . . . . . .
Ich hân der Werlte ir .reht getân . ..
Ich hôrte gerne ein vogellin ........
Ich tuon ein scheiden daz mir nie . . . . . . . . . .... ...
Man sol ein herze erkennen hie . . . . . . . . . . . . . . .
Mir ist ein nột vor allem mînem leide . . .
Mir kumet eteswenne ein tac . . . . ..
Si jehent der sumer der si hie . . . .
Swaz in allen landen . . . . . . . .
Vil sælic wart er ie geborn · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ze fröiden nâhet alle tage . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

. .

164 166 164 166 162 167 165 161 163 168

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

163

[ocr errors]
[ocr errors]

163 162

[blocks in formation]

Walther von der Vogelweide . . . . . . . . . . · · · · · · 171

Ahî, wie kristenlîche nû der bâbest lachet . . . . . . . . . . . 200
Allerêrst lebe ich mir werde . . . . . . . . .
Âne liep sô manic leit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
An wîbe lobe stêt wol daz man si heize schene . . . . . . . . . 175
Bin ich dir unmære . . . . . . . . . . ..
Daz milter man gar warhaft sî ... . . . . . .

186 Der stuol ze Rôme ist allererst berihtet rehte . . . . . . . . . . 200 Dêswâr, Reimâr, dû riuwes mich . . . . . .

181 Die veter habent ir kint erzogen . . . . . . . Die zwivelære sprechent, ez sî allez tôt. . . . . . .

153
Diu krône ist elter danne der künec Philippes sî . . . . . . . . . 195
Dô der sumer komen was . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Dô gotes sun hien erde gie . . . . . . . . .

198
Drî sorge hab ich mir genomen . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ein meister las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Frô Welt, dân solt dem wirte sagen . . . . . . . . . . . . .
Hêr babest, ich mac wol genesen . . . . . . . . . . . . . 198

.

[blocks in formation]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

. . . .

.

[ocr errors]

.

.

Seite Hêr keiser, ich bin frônebote . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Hêr keiser, sît ir willekomen . . . . . . . . . . . . . . . 197 Hér keiser, swenne ir tiuschen fride . . . . . . . . . . .,. . 199 Ich bin als unschedelîche frô . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Ich bin des milten lantgrâven ingesinde . . . . . . . . . . . . 201 Ich drabe dê her vil rehte drîer slahte banc . . . . .

204 Ich hân mîn lêhen, al die werlt, ich hân mîn lêhen . . .

204 Ich hôrte ein wazzer diezen . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Ich muoz verdienen swachen haz . . . . . . . . . . . . . . 202 Ich saz ûf eime steine . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Ich wäre dicke gerne frô . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ich was durch wunder ûz gevarn . . . . . . . . . . . . . . 205 Ir reinen wip, ir werden man . . . . . . . . . . . . . . . 189 Ir sult sprechen willekomen . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Junc man, in swelher aht dû bist . . . . . . . . . . . . . . 183 Man hôhgemâc, an friunden kranc . . . . . .,. . . . . . . . 185 Marja klär, vil bôhgeloptiu frowe süeze . . . . . . . . . . . . 192 Mîn sêle müeze wol gevarn · · · · · · · · · · · · · · 190 Mir ist verspart der sælden tor . . . . . . . . . . . . . . . 196 Mirst diu êre unmære . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Mit sælden müeze ich hiute ûf stên . . . . . . . . . . . . . 192 Nieman kan mit gerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Nû wachet! uns gêt zuo der tac . . . . . . . . . . . . . . 205 Ob ieman spreche, der nû lebe . . . . . . . . . . . . . . 196 Ouwê wie uns mit süezen dingen ist vergeben . . . . . . . . . . 207 Owê, hovelîchez singen . . . . . . . . . .

187 Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr . . . . . . . . . . . . 206 Sagt an, hêr Stoc, hât iuch der babest her gesendet . . . . . . . . 200 Sô die bluomen ûz dem grase dringent . . . . . . . . . . . . 171 Swâ der höhe nider gât · · · · ·

· · · 203 Swelch hêrre nieman niht versaget . . . . . . . . . . . . . . 186 Swelch herze sich bî disen zîten niht verkêret . . . . . . . . . . 201 Swer âne vorhte , hêrre got . . . . . . . ..

193 Swer houbetsünde unt schande tuot . . . . . . . . . . . . . . 182 Vil süeze wære minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Vil wol gelobter got, wie selten ich dich prîse. . . . . . . . . . 193 Von Rôme vogt, von Pülle künec, lât iuch erbarmen . . . . . . . . 203 Waz sol lieblich sprechen? waz sol singen . . . . . . . . . . . 176 Waz wunders in der Werlte vert . . . . . . . . . . . . . . . 182 Wer slebt den lewen? wer sleht den risen . . . . . . . . . . . 185 Wer zieret nû der êren sal ? . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Zwô fuoge hân ich doch, swie ungefüege ich sî . . . . . . . . . 178

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »