صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

n. (inavelot Inv.

Cok Vasseur Sculp

piece spectaculum dignum, ad quod rcfpiciat
intenus operi fuo I)eus:

eccc par Deo dignum,
Vir Sortis cum mala fortuna composiws. Sence.

PAR M. MARMONTEL,

De l'Académie Françoise.

Non miror , fiquardo impetum capit
(Deus) spectandi magnos viros, colluftans
tes cum aliquả calamitate,

Sénec, De Provide

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

A PARIS
Chez MERLIN, Libraire, rue de la Harpe a

à l'Image S. Joseph.

M. DCC. LXVII.
Avec Approbation , & Privilége du Roi.

« السابقةمتابعة »