صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Being the whole Number printed in Quarto
During his LIFE-TIME, or before the RESTORATION,

Collated where there were different COPIES,

A N D

Publish'd from the ORIGINALS,

B Y

GEORGE STEEVENS, Efq;

-ire jubeo, ut ea a fontibus potius hauriant, quam rivulos

consectentur. Quæ autem nemo adhuc docuerat, nec erat
unde studiosi scire poffent, ea, quantum potui, feci, ut essent
nota noftris.

CICERONIS Acad. Lib. I,

[blocks in formation]

LONDON:
Printed for J. and R. TONSON, in the Strand; T. PAYNE,

at the Mews-gate, Caftle-Street; and W. RICHARDSON,
in Fleet-street.

M.DCC.LXVI,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

and] 1609

The most excellent Tragedie of Romeo and
IULIET

1597 The most lamentable Tragedie of Romeo and

IULIET The Tragedy of Hamlet Prince of Denmarke 1611 The Tragedy of OTHello, the Moore of Ve

1622 nice SHAKESPEARES Sonnets and Louers Complaint 1609 The History of King Leir and his three Daughters 1605

of Ves}

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

As it hath been often (with great applause) plaid publiquely,

By the Right Honourable the L. of HUNSDON

his Seruants.

LONDON.

Printed by IOHN DANTER, 1597.

« السابقةمتابعة »