Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht, المجلد 2

الغلاف الأمامي
N. van der Monde, 1839

من داخل الكتاب

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

الصفحات المحددة

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 274 - Engolismensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.
الصفحة 279 - Romanae curine bullatas, sanas et integras , non abolitas , non abrasas, nee in aliqua sui parte suspectas; sed prorsus omni vicio et suspicione, ut prima facie apparuit . carentes, nobis per Joannem Wilhelm!
الصفحة 373 - Hospitaulx et aultres benefices du patronaige du Roye des Espagnes et archiduc d'Austrice, duc et comte du Bourgogne, de Brabant, etc. comte de Flandres, d'Arthois, de Henault, etc. notre Souverain seigneur, estants a la collation et disposition en les Pays dembas et de Bourgogne, auxquelles par ordonnance de sa Majesté sont subscriptes et denominees les personnes, qu'elle veult et entend estre pourveue des dicts benefices, chacun a son tour selon l'ordre et par la maniere, cy après declaree.
الصفحة 275 - ... salutem et apostolicam benedictionem. Non absque dolore cordis et plurima turbatione didicimus quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissolvitur et canonice sententie severitas enervatur ut viri religiosi et...
الصفحة 364 - dat met Berckel geen of wynich conversatie sedert enighe jaren heeft gehouden...
الصفحة 366 - Die listige voorslag evenwel werd niet aangenomen. Men veroordeelde Koerbagh tot »tien jaren in besloten hechteuisse, tien jaren daerenboven gebannen uyt dese stadt ende jurisdictie, een mijle in 't ronde, ende in mulcte van 4000 gl., de helfte voor de armen ende de andere helft voor den schout, ende in de ordinaris ende extraordinaris costen ende mise van de justicie, de so. van 2000 gl.
الصفحة 366 - IVIaer alsoo die intentie is, het gerucht van dese feyten soo stil onder de gemeente te houden, als doenlick is, om alle occasie wech te nemen onder de gemeente van dat de boeken niet gelesen werden, doordien de ooren teer ende de nieuwsgiericheyt kittelachtich syn, ende oversulcx de sententie alhier in de pyncamer te pronunchieren , soe can het bannissement niet anders gedaen worden, als dese stadt ende eene myle in't ronde; twelck alle de substituyts ende dienaers, die opte infractie moeten passen,...
الصفحة 279 - ... examinari fecimus diligenter quique in illa repertus est ydoneus ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, solerter inquirens, si eum vite laudabilis et honeste conversacionis esse reppereris et aliud beneficium ecclesiasticum non obtineat aliudque canonicum non obsistat ei de aliquo beneficio ecclesiastico cum cura vel sine...
الصفحة 364 - Drievuldicheyt uytet latyn heeft vertaelt in't nederduyts; ende heeft by alles gepersisteert. Waerop den schout, de aenstotelyke woorden ende opinie, vervat in de twee boeken, voorgehouden synde, ende enighe synde voorgelesen, heeft voorts gedaen synen eysch, bestaende, naer allegatie enigher regtsgeleerden , dat soude gebracht worden op het schavot, tot dien eynde voor...
الصفحة 363 - Koerbach aldaer hadde gevanghen ende enighe parnpieren op de camer gevonden, ende dat niet tafelden, soo de heeren van Amsterdam versoeken, of de heeren van Leyden sullen hem laten volgen, ende alsdan door een syner substituten oversenden; alles met dien verstande, dat, soe gecondemneert wort in pecuniele boeten, volgens ordre syn gedeelte zal hebben ende voor den dienst worden beloont. Den brief is...

معلومات المراجع