صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

L'ANNÉE

LITURGIQUE

LE TEMPS

APRÈS LA PENTECOTE

De licentia Superiorum

IMPRIMATUR:

+ HENRICUS, Episc Pictaviensis

16 Julii 1901.

LITURGIQUE

PAR LE

R. P. DOM PROSPER GUÉRANGER

ABBÉ DE SOLESMES

CINQUIÈME VOLUME DE LA CONTINUATION

LE TEMPS

APRÈS LA PENTECOTE

TOME V

PROPRE DES SAINTS DU XXIII AOUT AU XXXI OCTOBRE
LA NATIVITÉ DE NOTRE-DAME

-

LE ROSAIRE

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

DE L'ASSISTANCE A LA SAINTE MESSE, AU TEMPS,
APRÈS LA PENTECÔTE.

E Dimanche, si la Messe à laquelle on assiste est paroissiale, deux rites solennels, l'Aspersion de l'Eau bénite, et en beaucoup d'églises la Procession, devront d'abord intéresser la piété.

[ocr errors]

ANTIENNE DE L'ASPERSION.

us m'arroserez, Seigneur, avec l'hysope, et je serai purifié; vous me laverez, et je deviendrai plus blanc que la neige.

A

SPERGES me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.

Ps.

Ps. O Dieu, ayez pitié de
moi selon votre grande mi- | Deus,
séricorde. Gloire au Père.
Vous m'arroserez.

Sei

Miserere mei, secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri. Asperges me.

ỳ. Ostende nobis, Do

. Montrez-nous,

LE TEMPS APRÈS LA PENTECOTE.

-T. V..

I

« السابقةمتابعة »