ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 152 - COLORADO: SCHEDULE OF ORES contributed by sundry persons to the Paris Universal Exposition, of 1867, with some information about the Region and its Resources. By JP WHITNEY, Commissioner from, the Territory.
الصفحة 227 - Man suche durch genaue Untersuchungen darzuthun, ob die Steinkohlenlager aus Pflanzen entstanden sind, welche an den Stellen, wo jene gefunden werden, wuchsen; oder ob diese Pflanzen an anderen Orten lebten, und nach den Stellen, wo sich die Steinkohlenlager befinden, hingeführt wurden.
الصفحة 211 - Monatliches Verzeichniss der in Deutschland und dem Auslande neu -erschienenen Werke aus den Fächern der Mathematik und Astronomie, der Physik und Chemie, der Mechanik und des Maschinenbaues, der Baukunst und Ingenieurwissenschaft, des Berg- und Hüttenwesens, der Mineralogie und Geologie.
الصفحة 168 - Het verslag van de Commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, tot het opsporen, het behoud en het bekend maken van overblijfsels der vaderlandsche kunst uit vroegere tijden, orergedrukt int het Jaarboek van den jare 1862, op één punt aan de waarheid getoetst (Amsterdam, M.
الصفحة 40 - Observations on Days of Unusual Magnetic Disturbance, made at the British Colonial Magnetic Observatories under the Departments of the Ordnance and Admiralty, printed by the British Government under the Superintendence of Lieut.-Col.
الصفحة 189 - Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koningrijk der Nederlanden.
الصفحة 102 - Julij 1856, tot onderzoek van de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de Landengte van Suez voor den handel en de reederijen van Nederland, eu heeft daardoor medegewerkt aan het belangrijk verslag door die Commissie in 1859 uitgebragt.
الصفحة 107 - Proeve van een ontwerp tot afsluiten , indijken , droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee.
الصفحة 180 - Avec des tableaux synoptiques représentant l'organisation des armées aux diverses époques et le résumé des campagnes de chaque corps, par M. Brahaut; et des tableaux chronologiques des combats, sièges et batailles, par M. le capitaine Sicard ; illustré par, etc. Tome III, faux titre et titre, feuilles 39 à 42, table; et tome IV, feuilles 1, 8. In-8° de 6 feuilles 1/2- Paris, imprimerie de M°" Dondey-Dupré, librairie de Barbier.
الصفحة 19 - Précis historique des opérations géodésiques et astronomiques faites en Hollande; pour servir de base à la topographie de cet état : exécutées par le lieutenant-général Krayenhoff. 1815. — 16.

معلومات المراجع