صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Bladz.

2. Geschied- en oudheidkundige mengelingen 175, 268

D. Geschiedenis van Frankrijk '178

E. Biographie 180, 268

IX. Staathuishoudkundige wetenschappen.

A. Nederland.

1. Staathuishoudkunde en statistiek 188, 268

2. Placcaten, keuren, besluiten, reglementen, wetten . . 197, 270

3. Vlugschriften betrekkelijk verschillende onderwerpen . 203, 270

B. Overige landen 206, 270

X. Bibliographie 211, 271

XI. Taal- en letterkunde.

A. Taalkunde 216, 272

B. Letterkunde en dichtkunst 218, 273

XII. Jaarboekjes. (Voor zoo verre zij niet onder andere rubrieken zijn opgenomen.) 221

XIII. Werken van wetenschappelijke instellingen . . . 223

XIV. Tijdschriften 233

INLEIDING.

(WETENSCHAPPEN IN HET ALGEMEEN. — EncyclopjediÈn.

HANDBOEKEN.)

1. Geschiedkundig overzigt der vorderingen van den menschelijken geest in de eigenlijk gezegde 'wetenschappen en de kunsten die met dezelve in betrekking staan. Gorinchem, 1822. 8vo.

2. Essais sur 1'enseignement en général, et sur celui des mathématiques en particulier, par S. F. Lacroix. 2e édition. Paris, 1816. 8vo.

3. Volkoomen wiskundig woordenboek, daar in alle kunstwoorden en zaak en, welke in de beschouwende, en oeffenende wiskunst voorkoomen, duidelijk verklaart worden; in welke mede verscheide zaaken de historie der wiskunstige weetenschappen rakende vermengt zijn: Uit de beste en uitgelezenste schriften der voornaamste wiskunstenaars getrokken. Waarbij gevoegt zijn de spreekwijzen der bergwerkers en andere kunstenaars en handwerkers. Tot nut der geleerde en ongeleerde liefhebbers der wiskundige weetenschappen uit de hoogd. in de nederd. taale overgezet door Joan Levinus Stammetz en overzien door Willem la Bordus. Leyden, 1740. 4to. Met pl.

-4. Groot en volledig woordenboek der wiskunde, sterrekunde, meetkunde, rekenkunde, tuigwerkkunde, burger-, scheeps- en krijgsbouwkunde, gezichtkunde, water- en vuurwerkkunde, benevens andere nuttige kunsten en wetenschappen. Uit het hoogd. vertaald door Joannes Levinus Stammetz en overzien door Willem la Bordus. Amsterdam, 1758. 4to. Met pl.

5. De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of zakelijk, historisch en staatkundig woordenboek. In 't hoogd. uitgegeven door Johan Hubner. 2de druk. — Met een 2de deel getiteld: Algemeen kunstwoordenboek der weetenschappen. In het hoogd. uitgegeven, met eene voorrede verzeld door Johan Hubner en uit verscheiden andere auteuren en taalen verzameld en vermeerderd door Am. Henr. Westerhovius. 2de druk. Amsteldam. 2 dln. 4to.

6. Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving. Aanvankelijk zamengesteld door P. G. Witsen Geysbeek en na diens overlijden vervolgd door eene vereeniging van vaderlandsche geleerden. Amsterdam, 1836—1861. 6 dln 4to.

7. Encyclopédie portative, ou résumé universel des sciences, des lettres et des arts. Paris. 8vo. 41 st. Met pi.

Physique des corps pondérables. 1825.

Physique des corps impondérables. 1825.

Mécanique. 1829.

Astronomie. 1825.

Météorologie. 1830.

Chimie organique. 1825.

Chimie inorganique. 1825.

Anatomie. 1827.

Mineralogie. 1827. 2 dln.

Botanique. 1826. 2 dln.

Physiologie. 1827.

Histoire naturelle des plantes. 1828. 2 dln.

Iconographie offrant les figures des familles végétales. 1828. 2 dln.

Histoire naturelle des reptiles. 1828.

Iconographie offrant les figures des reptiles. 1828.

Histoire naturelle des mammifères. 1828.

Iconographie offrant les figures des mammifères. 1828.

Histoire naturelle des insectes. 1828.

Iconographie offrant les figures des insectes. 1828.

Histoire naturelle des poissons. 1828.

Médecine. 1826.

Chirurgie. 1826.

Hygiène publique et médecine légale. 1830.

Hygiène privée. 1828.

Morale. 1826.

Droit naturel et des geus. 1829.

Économie politique. 1826.

Rhétorique. 1828.

Histoire des littératures. 1826.

Eloquence. 1828.

Peinture. 1828.

Archéologie. 1825—1826. 2 dln.

Histoire universelle. 1825—1826. 2 dln.

Histoire des sciences philosophiques. 1829.

Histoire des mœurs et coutumes. 1826. 8. Encyclopédie moderne, ou dictionnaire abrégé des hommes et des choses, des sciences, des lettres et des arts, avec 1'indication des ouvrages ou les divers sujets sont développés et approfondis. par

« السابقةمتابعة »