صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

INSCRIPTION TO MR. ADDISON,

WRITTEN IN 1805.

EXIMIO VIRO,

/

JOSEPHO ADDISON:
GRATIÂ, FAMÂ, FORTUNÂ COMMENDATO;
HUMANIORIBUS LITERIS UNICE INSTRUCTO;

HAUD IGNOBILI POETÆ;
IN ORATIONE SOLUTA CONTEXENDA

SUMMO ARTIFICI;

CENSORI MORUM

GRAVI SANE, SED ET PERJUCUNDO,

LEVIORIBUS IN ARGUMENTIS

SUBRIDENTI SUAVITÈR,

RES ETIAM SERIAS

LEPORE QUODAM SUO CONTINGENTI;

PIETATIS, PORRÒ, SINCERÆ,

HOC EST, CHRISTIANÆ,
FIDE, VITA, SCRIPTIS

STUDIOSISSIMO CULTORI:

EXIMIO, PROINDE, VIRO,

JOSEPHO ADDISON,

HOC MONUMENTUM SACRUM ESTO.

R. W. 1805, Sept. 5.

TO THE

RIGHT HONOURABLE JAMES CRAGGS, ESQ.

HIS MAJESTY'S PRINCIPAL SECRETARY OF STATE.

DEAR SIR,

I CANNOT wish that any of my writings should last longer than the memory of our friendship, and therefore I thus publicly bequeath them to you, in return for the many valuable instances of

your affection.

That they may come to you with as little disadvantage as possible, I have left the care of them to one, whom, by the experience of some years, I know well qualified to answer my intentions. He has already the honour and happiness of being under your protection; and, as he will very much stand in need of it, I cannot wish him better, than that he may continue to deserve the favour and countenance of such a patron.

I have no time to lay out in forming such compliments, as would but ill suit that familiarity between us, which was once my greatest pleasure, and will be my greatest honour hereafter. Instead of them, accept of my hearty wishes, that the great reputation you have acquired so early may increase more and more: and that you may long serve your country with those excellent talents and unblemished integrity, which have so powerfully recommended you to the most gracious and amiable monarch that ever filled a throne. May the frankness and generosity of your spirit continue to soften and subdue your enemies, and gain you many friends, if possible, as sincere as yourself. When you have found such, they cannot wish you more true happiness than I, who am, with the greatest zeal, DEAR SIR, your most entirely affectionate Friend,

And faithful obedient Servant, June 4, 1719.

J. ADDISON.

« السابقةمتابعة »