صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

a one

a. Mare Hyperbore um .
6. Paludes Hyperborece
c. Jinus Hyperboreus
d. Mare Eoum
e. Hare Medis

terraneum

F. Pontus Euxinus :

g. Palus Mestis
h. Mare Cafpium
i. Mare átristicü

k. Propontis

[ocr errors]

11. Regio Hy

3. Sicilia | perborea.

t. Pelepoñesud m Jarmatia .

u Scythia .n. Taurica Cherfonefus

n. Persia. x. Arabia 10. Italia. p. Mælia

7 y. Palestina. z Ægyptus 9. Asia Minor. r. Colchis

> 8.Libya. a. Infi Cercinna. 1. Mons-Sinai. 2. M.Taurus. z M. Sepher. 4 MÆna.g.M. Apenninus . 6. 1. Olympus

This Scheme is the face of the Moon as it appears through aleler cope atthe Full, and as described by Hevelius; the Dark Partó are the Jea; the Bright Partó Land, and the long white streaks, the Illuminated top of Rudges of High Mountaina.

The Spots here Described are for the main the same that are continually exposd to our sight, on Account of the cxact adriftment of the Moonis

Diurnal and Menstrual Revolutions, whereby almost the very samis 1. Face is continually turned towards our Earth.

Isay nothing of the Librations difcoverd in itó Motions by Heveli us, which make the Partó sometimes hidden to appear to us and o

thereby afford it Bordering Inhabitants lifsuch therebe) the olori. - ous view of our Earth, which the more remote Ones can never en |-joy without Iraveling a great way forso uncomon a Prospect.

That the Moon has an åtmofphere about it we have lately discovered; but that Atmofphere being very thin and only visible in Total=1 Ecliples of the Sun, it was not necebary to reprekntichere:

Principles of Religion, NATUR A L and R EVE A L?D.

In NINE Parts :. I. Lemmata ; or the known Laws of Matter and Motion. II. A particular Account of the System of the Universe, III. The Truth of that System briefly Demonstrated. IV. Certain Obfervations drawn from that System. V. Probable Conjectures of the Nature and Uses of the

several Celestial Bodies contained in the fame System. VI. Important Principles of NATURAL RELIGION De| monstrated from the foregoing Observations. 1 VII. Important Principles of DIVINE REVELATION Con

firm'd from the foregoing Conjectures. VIII. Such Inferences Thewn to be the common Voice of

Nature and Reason, from the Testimonies of the most

considerable Persons in all Ages. IX. A Recapitulation of the Whole : With a Large and

Serious Address to all, especially to the Scepticks and Unbelievers of our Age.

Together with A P R E F A CE, of the Temper of Mind necessary for the Discovery

of Divine Truth ; and of the Degree of Evidence that ought to be expe&ted in Divine Matters.

By WILLIAM WHISTON, M. A. Sometime Professor of the Mathematicks in the University

some of CAMBRIDGE.

LONDON:Printed for J. Senex at the Globe in Salisbury

Court, and w.TAYLOR ac the Ship in Pater-nofter-Row, 1717.

Sir Isaac Newton,
PRESIDENT,

And to the rest of the
COUNCIL and MEMBERS

OF THE
ROYAL SOCIETY;

Recita que en TT

THESE
ASTRONOMICAL

Principles of Religion
NATURAL and R E V E AL'D,

ARE :
Most Humbly DEDICATED

BY

» March 25. 1717.

The AUTHOR.

« السابقةمتابعة »