صور الصفحة
PDF

Annotationes in Horatium et alios auétores. • D. Anfelmi Cantuarienfis Monologiorum &c. 4to. membranis. ' _ Exhortatio adfecretum contemplationis ettra&atus defeptemVitiis.4.membr.Antidotarium Mcdicum. 4to. membr. - — Aliud Nicolai Rochae et Arnoldi de Villa nova. Quaere nomina. • Sti. Antonii Abbatis, cognomento Magnus, Vita per D. Athanafium graecefcriptaet per Evagrium latinitate donata. 4to. membranis. , j ' — Antonii Auguftini IIlerdenfis feu Tarraconenfis Archiep. Conftitutionum graecarum Codicis colle&io et interpretatio: cum Epitomc Nov. Jul.&c.fo de Notis. - *. — Notae antiquarum colle&ionum decretalium. — de Butero, Lcétura fuper Clementinas. —— Decii, in 1mâ D. Thomae p. in 4to. — Calathei, Medici, Dialogus. 4. - • ' . • * • — Michifoti, Panegyricus ad Carolum Quintum. Panormitani triumphi Alphonfi Regis : fuper eiusdem diéta et fa&a. libr. Iv. —— Gloffae diéta et faéta, quos auditor quidam et famulus eius in fcholis collegit.

—— Torquati Prognofticon de Europae euerfionc. - - - — Trombetae de Au&oritate Papae et concilii. ' . - ApocalypfisS.Joannis cum expofitione incerti,et pulcris figuris exornata.fol.memb. — Fr. Amadei. vide nomen. - Apollonii Pergaei, Conicorum Elementorum. L. IV. in Quarto. Aprigii, Expofitio in Apocalypfin. fol. memb. ;* Aragoniae Regni legitima fucceffio. vid. tit. Barchinon. Arbor elementalis et moralis. 4. Archimedis liber 2. de Sphaera et Cylindro et alia multa cum commentariis Eutocii Afcalonitae. Ariftotelis Stagiritae,PeripateticorumPrincipis opera varia fequentiferie diftributa. I, O G IC A. — Logicae textus cum Ifagoge Porphyrii. fol. membris.

— Logica cum commcatario incerti, quae eft: Codcx antiquus in membranis. POR

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

– Primus et secundus imperfectus de anima cum commentario incerti.

PAR UANAT v RALIA. – Parua Naturalia. fol. membranis.

– in eadem Commentarius incerti.

– Liber de animalibus et vegetabilibus per Michaelem Scottum tradučtus:

Codex antieuus in membranis.

ET HICA, PO L IT I CA ET MORAL IA.

– Ethica imperfecta. 4 membranis.

– Ethicorum libri per Leonardum Aretinum tradučti. fol. membranis.

[blocks in formation]
[ocr errors]

— Metaphyficorum libri, fecundum translationcm Argyropoli. —— Metaphyfica per Beffarionem tradu&ta. fol. mcmbranis. — Super eandem Comment. •. — Ariftotelis et Platonis comparatio ab incerto, et de quibusdam locis in opere Beffàrionis Cardinalis adverfus obtreétatores Phatonis a Georgio Trapezun• tio notatis, ab incerto. — Opufcula varia. fol. — De Secretis Secrctorum. fol. — Super opera Ariftotelis. Varii per totum indicem difperfi. Arnaldi de Villa noua de Sanitate et de Aqua vitae fimplici et compofita tra&tatus , pulcherrimus, item, liber vitae philofophorum fiue de conferuatione iuuentutis et reparatione fene&tutis. fol. — Antidotarium. fol. — Medicina. fol. — de fignis leproforum. fol. Arnulphi de la Pradella, Summa de Feudis. Arriani Hiftorici, dc gcftis Alexandri Magni. fol. in membranis. P. Arnubalis, Jefuitae, Quaeftio de charitate fecum fe, cum Commentario J. Didaci de Herrera. 4. Aftrologia Guidonis Bomati de Forlicio. Quaere nomen. D. Athanafii Epifcopi Vita S. Antonii Abbatis per Evagrium ex Gracco latinitate ' ' donata. 8vo. mcmbranis. D. Aurelii Auguftini Hipponcnfis Epifcopi opufcula varia, quac in principio voluminis patent. 4. membranis. (*)

[ocr errors]
[ocr errors]

€*) In capiteCodicis legi obfervationcm a quodam incerto adfcriptam, quae haec fere habet : " fefe ex ore Mariae de Auftria, quac Regi Philippo II. cujus amita erat, codicem hunc donaverat, audiiffe, cum forte in menfa regia inter comedendum cum Rege colloqueretur: Sibi affeueratum fuiffe, librum iftum ipfius S. Auguftini autographum effe. Nihil vero magis a veritate alicnum : in fine namque legitur vox contuli, quod argumento eft ab Auguftino non effe confignatum. Ad feculum XI. aut XII. Codex rcferendus effe videtur. Infcribitur: Libcr de baptifmo paruulorum. Proemii loco praemiffa cft

epiftola ad virginem, cujus materia delicata cft: Cur circumcifio Judacorum in fecre

• tiori

/
Index Mss. Latinorum

–- Meditationes, imperfectum opus et alia nonnulla parva. 8vo. – Epistolae aliquot et tractatus. Codex Gothicus. fol. in membranis. – Eiusdem, D. Hieronymi et aliorum epistolae. fol. membranis. – Libri de Ciuitate Dei. fol. membranis. – Super eosdem libros expositio Thomae Angelici. fol. membranis. – Libri Sermonum cum indice. fol. membranis. – Super sermonem Domini in morte et in Epist. Joan. 4to. membranis. –– Commentatio in Psalmos a 5o vsquc ad 1oo. fol. membranis. – Retraétationum libri duo er dialogi liber ad Orefium: de inferis ad Evodium Episcopum: ad Claudinum epistola, de cura pro mortuis: Hyponosticon contra Pelagianos et de Praedestinatione. – Orationes in 4.memb.

– Quaestionesin Pentateuchumet alia.4. membr. – DeParadiso. 4.memb. – De Fide ad Petrum.8. memb. – De Ciuitate iterum er alia. fol. memb.

Expositio iterum in Psalmos. fol. membranis. – Retractationes iterum. Confessiones. Contra Academicos. Epistolae et alia.fol. – Liber de Poenitentia. fol. membranis. cum Lactantio. – Sermones de adventu Domini. 4. memb. – Opuscula aliquot. 4 memb. – Eiusdem Regula. Quaere Ordo Sti. Augustini. Fr. Augustini de Arcona, Glossae in epistolas Canonicas. fol. membranis. Fr. Augustini Niphi, de causis nostrae calamitatis, vbi obiteragirur de cometis: et alia de meteoris.fol. Auicenae Fen a libro quarto vsque ad finem, cum commentario incerti. - Super Auicenam expositiones, variae et theoreticae. – Super Fen a 9 vsque ad 16 Gentilis Fueginas. Quaere nomen – Canon per Gerardum Cremon. latine fačtus. Auli Gellii de Nočtibus Atticis. -– deiisdem libri 2o. fol. membranis. - - P2 Au

tioriparte corporis potius, quam in aure vel in digito fieret. In Catalogi CL. Bayeri

Tomo I. principem locum occupat eodex. Diese Anmerkung schrieb ich im Escorial an

den Rand dieses meines Catalogus, welchen ich bey mir führete. Den Codex habe ich bey > Herr Bayer im Kloster selbst in Händen gehabt.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

– Lib.de alimentis praestandis folm. – Tractat.de alim.etconcubinis fol. – Gloslaesiue apparatus in extrauagantem: All reprinendum, item ad perPetuam, quidicitur: rebelles. fol.

Basilica vulgo del Pilar de Zaragoza. Eius constructio. 4to. in membranis. - - Ba

« السابقةمتابعة »