صور الصفحة
PDF

132 Index Mss. Latinorum,

D. Hieronymi Ordinarium et ftatuta antiqua Monachorum ordinis S. Hierony-
mi. Quacre Ordo. - —— de nominibus gentium.
=-— Liber Spiritualis vitae eorumdem monachorum, cum ftatutis et eorumdem
declaratione et regula antiq. 8. m. Ejusdem, Auguftini et aliorum E pift.fol. In.
Hieronymiana Joan. Andrcae et Sententiae ex epiftol. D. Hieronymi.
Hieronymi Angeriani Neapolitani Carmina. 8. - .
de S. Fide, medicti Benedicti XIII. Antipapae Proccffüs rerum, traétatuum.
et quaeftionum inter Rabbinos et Catholicos ad confundcndos Judaeos de
aduentu Meffiae, faétus Anno I413. fol. Cod. originalis in mem.
——, Pauli libcllus diébus: Barcinona. 4. - -
Hierofolymitana expeditio per Longobardos et Francos. Cod. ant. in mcm.

Hippocratis Epiftolae per Renutium Aretinum latinitati donatae.
— Aphorismorum et Prognofticorum libri quatuor. m.
Hifpaniae Hiftoria p. Rodericum Tolet. Archiep. Q._ ' - -
Hiftoria fcholaftica ab Euangelio vsque ad Aéta Apoftol. Dcindc a Genefi vsque
ad Macchabaeos. fol. m, Scholaftica. — Euangel. 4. m...
Horatii Flacci opera. Codex antiquus membran. cum Commentario Acronis. fol.

— opera varia, Epodion, Ars Poëtica&c. 4. m. — opera cum gloffisincerti.fol.
— Poëmata cum gloffis. — Odarum libri IV. m. — Sermones et Epift.4. m.
— in Horatium et alios A. A. annotationes. 8. -

Horologum fàpientiae fiuc Colloquium de Paffione Xfti inter fàpientiam et difci-

Huberti de.Bobio libellus de Officio aduocatorum et alia fiue de ordinejudiciorum.

pulum 'per Henricum de Sufa. Ula CrCLnOmCn.

et aliorum quaeftiones. -* • . -

Hugonis Cardinalis Spcculum Ecclefiae fiuc de veftibus fàcris: Officiis diuinis:
.* Horis. . .'' — Canonicis et de oratione dominica. *

— de S. Victore de laudibus charitatis.

~duQdecim partes Sacramentorum fàcrae fcripturae a principio genefis, cum
' libro Soliloquiorum. fol. m. — Libcr Sacramentorum N. Tcftam. fol. m.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Jacobi Ardizonis, Summa de Feudis. - - -
Aragoniae Regis, leges feu Forum. 4to. membranis.

– Constitutiones ejusdem in Curia Gerundiac. fol.
– Beneuentani, de statu religionis. 4to. membranis.
– de Calicio, super Vsaticis Barchinonae, er de praerogatiua militari.
– Curiale sue Extrauagatorium sine principio; item de praerog milit. erviri-
darium militiae. – additiones ad directoriumsuum de Pace et Tregua.
– Monetarum Barchinonensum liber er alia. – Processus soni emissi.
– Lapidis seu Lopez Stunicae, contra Jacobum Fabrum annotationessuperali-
quot epistolas D. Pauli: liber typis excusus Complut. 15 19. fol.
– Montaniani Majorici disputatio de armis Clericorum. -
– de Cessolis, de Ludo Scachorum. - - - -
– de Montelanduno lectura super Vsaticis Barchinonae.
Fr. Jacobi Natione Jannuenf dominicani, Legenda Sanctorum. *-
Jacobi Regis Aragoniae Responsade aliquot ejusdem Constitutionibus. Quaere.
B. Jacobi de Todi, Doétrina. - - . . .
– Veroula, enarratio gestorum a Geldris in Brabantia.
– Voraginis, Chronica Januenfis. – de Voragine,LegendaseuVitaeSS.folm.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

D. Alphonfi de viris illuftribus nomina, litt. Goth. in m.compaäus ciim eod.£mil. — iterum de viris illuft. fcu potius additio ad Ifidoriim de eodem argumento. 4. — Continuatio 'Hiftoriae D. Ifidöri: deinde incerti continuatio a temporibus Regis Wambae. — Hymnus in 1). Ifidorum. —— Ejus vita a Cixiliano ejusdem Vrbis Archiep. compa&us cum Cod. Aemil. Q. Fr. Ildephonfi Martinez tractatus de incarnationc Domini. 4. Illcrdenfi Academiae conceflà. • Imperatorum Romanorum imagines. . — Eorumdem<Gatalogus. Indices antiqui Mss. latinorum, Hifpan. Gracc. Arabic. Hebraic. &c. . quae affer- ' uabantur in hac regia Bibliotheca,, ex quibus multa igne perierunt, et quae fuperfiierunt in hoc praefenti norantur. . . • , Index perantiquus facultatum impreff. et manufcript. in omni idiomate dum hacc regia Bibliorheca incipiebat clucere. fol. - - — antiquus Graeco-latinus Bibliothecae Vaticanae. fol. — duplex variorum aétorum per Joannem Vasquez del.Marmol. Quaere nom. — Bibliothccac Cardin. Sirleti. fol. — Pontificum Romanorum. fol. m. Innocentii III. Pontif. Conftitutiones. — de miferiis hominis libellus, compofitus, cum erat Cardinalis. fol. 111. — VIII. Inßructiones variae.' Inftruétio Friderico V. Comiti Palatino, ex Gallico in Latinum tradu&a. 4. Inueftiturae et Feudi diuerforum Prouinciarum, ciuitatum, et regnorum a diuerfis ' , ' Pontificibus conceflàe : et alia gcfta Romanorum Pontificum. Joannae de Auftria, Vita et miracula S. Didaci Compluti, in latinum per eandem translata et dedicata Philippo II. 8vo. membranis. Joannis Abbatis monafterii Biclarenfis Hiftoria. 4. et cum Diptycha Praefulum Toletan. — Abbatis de Villa, Summa Sermonum. 4to. membran. — Ægidii de Praeconiis Hifpaniae. fol. . . . — Liber Naturalium pcr Alphabctum. f. m. — Andreae fuper 4tum decrctal. —— Apparatus in 6tum decretalium. — Gloffae in decretum gratiani. ' — Hieronymiana ct Sententiae D. Hieronymi praecipue ex Epiftolis. fol. m.

[ocr errors][merged small]

Joannis Angeli Spagnoli, derebus Rheginis, decades duae. Chronicae 36oo fere annorum Historiam continenresexprobatissimis auctoribus selectae. fol. – Belleth; Summa de institutione Ecclesiae De Officiis. – Bolandi, Congratulatio in laudem Mariae Brabantiae Gubernatricis. –– Cardin. Aragonii; Historiae Pontificum a Leone IX. - – Calderiae, Comment in Catonem. Q. Cato. – Cassiani, Collationes.folm. Dr. Joan de Castilla, traétatus de seprem Sacramentis. 4. – de Castella, Decani Hispalensis Repetitiones. – Chrysostomi, de Cordis compuhčtione, de poenitentia, Epistola ad Theodorum lapsum, de reparatione laps et alia. Homiliae super Epistolam ad Hebracos. Codex antiquus, in membranis. – de S. Paulo. de Cordis contritione, cum Isidoro. – de dignitate conditionis humanae. fol. membranis. – Ejusdem er Basilii dialogi dé dignitate Sacerdotii: item liber, quod ncmolaeditur nis ase ipso; de compunctione Cordis et de lapsis ad Theodorum. fol. m. – Ejusdem Vita ex Palladio, per Ambrosium Monachum traducta. 4to. mcmb. S. Joannis Climaci opera.fol-membranis. – Eorumdem aliquot. 4. memb. D. Joannis Damasceni, Sententiae. fol. membranis. Joannis Damasceni, Medici, filii Mesüae, de facultate medicamentorum purgantium. De facultate alimentorum et de antidotis. Mri, Joannis de Deo, fragmentum summae Cauillationum et de judiciis, tractatus de poenitencia et liber de dispensationibus. fol. P. Joannis Florentini, Jesuitae, tractatus scholasticus de sacrificio Missae. 4. – Supermateriam de Eucharistia – Gualensis, Summa Collationum. 4 m. – Hebemmeshi, liber de Medicinis simplicibus solutis. Fr. Joannis Henrici Dominicani, termini theologales– de Hisdimo Apostolae super Pauli Epistolam ad Titum. fol. membranis– Humilis, libellus de contemplatione diuina, de Xstique amore et de supernaturali Hierusalem. – de Janua, Catholicon annorum 31ofol-membr

Fr. Joannis de S. Joanne Benedictini, tractatus de spiritu sančto. fol. membran. - Joannis

A

Joannis Lemoiceni ad Regem Nauarrae, de somno Pharaonis Epistolae. fol. Leuitae Cardin. Liber de vtilitare conditions humanae. 4to. membranis. – Madonati de Tumultu Hispaniae, vulgo las Comunidades. – Margarit. Corona Regum ad Ferdinandum Regem Aragoniae, cum epistola Magistri Francisei Sanchez. - - - - - - - Fr. Joannis de Mcdina Hieronymiani, Comment.in8 libros Physicorum Aristot. 4. – Messiae, tractatus varii Medicinae a Magistro Gerardo Cremonenfilatinitare donati. (forte alterius auêtoris.) ----– Monachi, Apparatus Sexti decretalium. fol. membranis. - – de Parma, Quacstioncs, seu Practica collecta ex libro Messuae. – de S. Paulo Breuiarium. 8. m. – Petrey Carmen Genethliacon. – Chrisonia Coemodia, Oratio et carmina quaedam. - -- - – de Prima, Quaestionesphysicaescumedicaecum aliisaliorum quaestionib,fm. Fr. Joannis de Quemada Laurentini, Expositio in Euangelia.fol. - – de Rupella, Sümma de articulis fidei. – de Sacrobosco, Sphaera.

[ocr errors][merged small]

– de Turrecremata, Quaestiones super Euangelia. – Vasquez del Marmol, Index duplex tractuum diuerforum. 4. Verzosae, Charina seu Amores. - * – Vizide Douaco, Chronica ex aducrsis. fol. m.tomus mirac magnitudinis. – Vintimilii Epistolae variae. - - Job cum Commentario incerti. fol. membranis. Jordani de Triangulis. fol. * - Flaui Josephi Antiquitatum Judaic. quinque libri vltimi, et de bello Judaico. Libr. 7. fol. - Jouanitii liber de medicina. 4to. membranis. B. Isaae Syri, Dočtrina. 4to. membranis. D. Isidori Hispalensis, Etymologiarum liber ad Braulionem. litt. Goth, in m.scriptus per Dominicum Presbyterum. anno 1085. fol.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »