صور الصفحة
PDF

D. Ifidori Etymologiarum lib. fol. m. — Etymologiarum. litteris Gotbicis. — Expofitio in Genefin et alia nonnulla. fol. —— in Gcnefin iterum. — in Genefin , Exodum, Leuiticum, Judices, Rcgum &c. — Expofitio moralis in V. libros Mofis. fol. membranis. - - - —— in eosdem et in 1 m. Rcgum. 4. m. —— in cosdem ct fupcr orat.Dominicam. — Examen fiue epitome Hifloriarum Vcteris Teftamenti. 4. membranis. —— Opufcula varia, vt videre licet in Codicis principio. 4to. mcmbranis. — Tractatus dc Miffà, liber de differcntiis cum alio praemiorum. 8. mcmbram: — de ortu, vita et obitu SS. PP. ct alia opufcula. 8. m. — liber Synonimor. 8. m. -— de gencribus officiorum libri duo. Epiftola ad Laudefrcdum, Epifcopum Cordubenfem. Liber praemiorum dc librfs Vet. ct N. Teftamenti, dc fidc Catholica ex vetcri et novo Teftamento, aduerfùs Judacos. litt. Goth. cùm cod. Æm. vid. — Idem opus, Item Hymnus per Alphabetum. Oratio ante obitum fùum. Hy- mnus in ipfum per diuum Ildephonfum. Epiftola ad Mafonum Epifc. Emcri

[ocr errors]

.— Ordo celebrandi Concilium.

Liber Sententiarum, in mcmbranis.T — Prologus in Cantica, cum aliis. s . a , ' .. —— Soliloquiorum libri duo et expofitio in Cantica Cantic. — Expofitio Miffae. — Liber praemiorum: de Ortu, vita et obitu SS. PP. de nominibus legis ct, Euangeliorum ad Orofium cum Soliloquiis. - ' , • , — Chronicae a principio mundi vsque ad Heraclium et continuatio pcr B. Ildephonfum ct deindc a temporibus Regis Vambac per quemdam incertum. Itcm de Wandalor. Gothorum &c. inHifpan. ingreffu,cum prologo LucaeTudenfis. — Chronica cum additionibus extractis ex Bibliorum textu, et ex libro Orofii de Paßionibus SS. &c. fol. Chronica haec eft Ifidori Junioris. . . . — De natura rerum ad Sifebuthum. litteris Gothicis, in membranis. fol. -— Sententiárum Liber de differentiis et de natura rerum.” • • — — De ordihe creaturarum. 8vo. membranis; —— De Summo bono. 4. m.

[ocr errors][merged small]

D. Isidori, de eodem et Soliloquia. 4to-membranis.

- De disciplina et arte. Codex Gothicus, in membranis. fol. – Tractatus varii. 4to. membranis. Deviris illustribus cum additionibus Braulionis, Ildephons et Felicis. 4. Ejusdem et Gregorii Magni de Ministeriis Ecclesiasticis.

Contra Paganos et Haereticos.
Isidori Junioris Chronicon-

– Regula. – Astronomia. Epilogus breuirer digestus. 4. Isocratis de regimine regni, Laurentio Lippio interprete item oratio ad Demonicum cum praefatione er versione Petri Pleonis. 4to. membranis. Itinerarium Hierosolymitanum Suterii. Juliani imperatoris, in L. So finita. &c. – Epitome Nouellarum. Codicis Justiniani. fol. Juliide Natura deorum. 4. m. Caesaris Commentarius libri7 in 4 m. – De bello Gallico. 4to. membranis. – Clari de Philosophia naturali et Inedicina Alueolus. – Firmici Materni Astronomicorum Libri 8. membranis. 4. SextiJuliiFrontiniStratagematum, in 4- m. er infol. – de aquaeductibus vrbis. – Secundi depositio per Concilium Mediolanense. impress – Solini, de Situ orbis. 4to. membranis. – de mirabilibus mundi, sue de Siru orbis: duplicatus in vno volumine. – idem et de origine et nomine Vrbis Romae. fol. membranis. – Iuonis, Episcopi Carnotensis Epistolae et canones.fol. m. – Deereta. f. m. Justini, Epitome Trogi Pompeji. Abbreuiatio in Trogum. 8. m. et infol. Ejusdern Historia duplicata in vno volumine. 4to. membranis. Justiniani, imperatoris, Codex. fol. m. idem cum glossis incerti. fol. m. - Constitutiones Cod. collectae er interpretatae exgraeco in latinum per Anton. Augustin.graeceerlatine. – Constitut. Nouellarumcum glossis.fol. m. – Digesti veteris tituli. Summa Codicis per Azonem. Quacre nom. –SuperCodicem Cynus. Qugerenom. –ffinfortiati Libri 14 cumglossis.

–Nouellarum Epitome per Julianum. Quaere nomen.

[ocr errors]

Laaanti Firmiani opera. – de ira Dei et ejusdem opificio siue deformatione hominis. – de opificio iterum ad Demetrium adjutorem suum. fol. membranis. – idem et alii tractatus. fol. membranis. – diuinarum institutionum Libriz. fol mem. de falsa religione fel. m. – Placidi, in Statium Poetam Comment. Lapis Philosophorum liber, qui dicitur: lumen nouum. Laterculus ad inquirendam annualem rationem et Pascharum recursum. litteris Gothicis compactus cum Codice AEmiliano. Quaere. Laurentii de Aquileja, Rhetorica et fabulae. – Pisani, de natura Demonum et tentatione. 4to. membranis. – Russii, Hyppiatria siue de natura equorum. Vallensis, seu Vallae, Elegantiae linguae latinae. Lectionarium ad Hebdomadem majorem, cum cantu. Legenda SS. per Jacobum de Voragine, per Jacobum Natione et per Vincentium - Beluacensem. Quaere nomina et titulum: Vitae Sanctorum. Leonardi Aretini, debello Gothico. 4. m. – debello Punico libri 3 in 4 m, Historiarum Florentini populi libri XII. fol. – Gesta in Schismate Vrbani et Clementis Pontificum. 8 membranis. – Proemium in Basilium ex graeco in latinum translatum. 4.m. – Isagoge in Aristotelis Philosophiam et de praesidentia Alexandri M. Hannibalis et Scipionis apud inferos. 4to. membranis. e 2 , Lse

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Macrobii Saturnalia. 4to. membranis. – in Somnium Scipionis. 4to. memb.

Manfredi Geueani, Eccloga in aduentu Principum Caroli ct Catharinae, litteris
Gothicis aureis, in membranis. 8.
Manipulus Florum. fol. membranis.
– florum SS. PP. per Thomam Hybernicum, suc Anglicum. Quaere in eo. -
Manuale cum cantu. fol. membranis. * - - -

[ocr errors]

lia in Bachum et Elegiarum Libri 3. in 4to. membranis. -

[ocr errors][merged small]

* Index Mss. Latinorum. - I4I

SS. Marci, et Marcelini et aliorum Martyrum martyrium. Vide Martyrium. Marci Catonis Columellae et Varronis de re ruftica. fol. membranis. Marci Gcorgii Annotationes in Ariftot. libros dc Coelo, gencrationc, corruptione, Anim.Meteoror. parua naturalia et deniqueinSphaeram Joan.dcSacrouofco.4. — Annotationes in 8 libros Phyficorum. 4. — in V. voces Porphyrii. 4. —— in priora poftTopica&c.etin 1.libr.Ethicor.Arift.4. — in pracdicamenta.4. Valerii Martialis Epigrammata. eadcm finc principio. * . — Epigrammata ct Gcnia declamationis Scripturae. fol. - ' B. Mariae Virginis refponfio ad Epiftolam B. Ignatii Martyris de filio fuo Jefu. 4. — Ejus miracula. 4. m. cum pracfatione B. Ildephonfi. Cum Nazianzcno, S. Mariae Ægyptiacae, cjus Vita, litteris Gothicis. fol. in membranis. 3 Marfilii Ficini liber de voluptate. . . . * . Martiani Capellae de nuptiis Mercurii et Philologiae. Martiniana Hiftoria. 4to. membranis. . ; s. S. Martini Epifcopi Turoncnfis. Ejus Vita per Seuerum Sulpitium. 8. mcmbranis. — dc repellenda jaétantia. Codex Gothicus, in membranis. fol. • — Epifcopi Bracharcnfis, de terna merfionc. a Martini dc laude, libellus dc Principibus et de corum miniftris. • Poloni Archiepifc.Confentini,Chronica fummorumPontific. et imperatorum.

[ocr errors]

Fr. Martini Toletani, traétatus de Scientia Dei. 4. *-'

- Martyrium 18 Fratrum. Carthufianorum fub Henrico. 8. Angliae Rege.
— variorum martyrum in vno voluminc. - .' · ` ,
martyrologiiim Romanum. • • .
Matthaci Angli, appäratus in Clementinas. fol. '
— Monachi, de fàcris carronibus e graeco in latinum translatis.
— Siculi contra Quintilianum impreffüs.

i —— Accii, Prognofticon et genitura Philippi II.“
- Mediolanenfis ducatus decreta varia. fol. , '
Melanice Romanae Vita; compacta cum aliis aliorum. Codex Gothicus in memb.
Memorialc Virtutum. fol. • - -

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »