صور الصفحة
PDF

Michaelis Martinez tra&atus de incarnatione Domini. 4. — Scoti, Aftrologiae Introdu&iones ad Fridericum II. imperatorem. — Thomafii de vniuerfàli Epifcopatu: de referuationibus et annatis. — Expofitio in Bullam Coenae. Miffae Pontificalis ordo. fol. membranis. Miffàle Romanum. fol. membranis. Miffa Apoftolica in Hifpania. Miflàlc antiquum. 4. membr. — ordo totius Miffae cum caeremoniis. Pr. Mondagron, Lc£tura ad Titulum: Qui filii fint legitimi. 4. — Tra&tatus de jure. 4. Mundini Mcdicina. fol. Fr. Michaelis de San&a Maria Laurentini, primariam Cathedram Laurentinam olim digniffime moderantis, Commcntarius in 2. 2. D. Thomae. 4. Mahomct Hiftoria confcripta in Codicibus Æmiliano et Vigilano.

Meapolitanae Rcgiae Camerae ritus. fol. Neronis interrogatio de Chrifto ad Petrum. 4. cum D. Ambrofio. NichobaJaei Chronica. 4. - Nicolai Clemengii, Epiftolae et alia, fub nomine Vniuerfitatis Parifienfis. 4. m. — Eynici feu Eynerici: Dire&orium inquifitorum. fol. membranis. — de inquifitione contra Praeftigiatores Demonum. — de Lyra PoftilIae a Genefi vsque ad vltimum Regum, inclufiue. fol. memb. — in Pauli Epiftolas. in Pfalmos et epiftolas Pauli. fol. " fuper libros Salomonis, Esdram, Macchabacos, Job, Paralip. Efàiam, et Prophetas minores. Tomi IV. in fol. — fuper Euangelia- fol. memb. S. Nicolai Martyris paffio. .^ Nicolai Rochaei Antidotarium. — modus difpenfàndi et conficiendi medicinas. 4to. membranis. — de Sancis, Rhetorica Moralis de Officiis membrorum corporis humani. 8. m. — Trebeth vel Tribeth, Commentarius in Boetium de confolatione.

— Marcelli,tra&atus de proprietateScrmonum,cum annotationib.Bcfichemifm. - $ Nu

Numerus Epifcoporum &c. per Tancredum. Qugere nomen. ·

Odonis Monachi, liber per modum fermonum, Dominusvobiscum di&us. fol. m. — Sermones de tempore et rémedium animarum. fol. in membranis. Officia tria ex Salomone Nauigationi Caroli V. accommodata per Robertam Caefarem Gandenfem. Q. n. — B. Mariae Virginis cum 15 Pfàlmis. 8. m, Officium antiquum in fefto praefentationis B. Mariae, cum cantu. fol. membran. Officia varia. vide titulum : Breuiaria, Deuotionaria (et Horae.) Oliuerii Sacerdotis traétatus de inquifitione Antichrifti. fol. fmembranis. Onofàndri de re militari. 4to. mernbranis. — de optimo imperatore. 4. Onuphri Panuinii Veronenfis, dc rebus antiquis Bafilicae Vaticanae. Lib. 7. fof. — Ecclefiaftica Hiftoria Pontificum Romanorum. fol. membranis. Ordinarium feu Ceremoniale Romanum. fol. membranis. — antiquum ordinis S. Hieronymi. Quaere Ordo. Ordinis S. Auguftini regula. — Eadem cum expofitione Hugonis. 4to. in m. — in eandem alia expofitio incerti. 4to. membranis.

-— Pfalterium et officium defunétorum fecund. confuetudinem ejusd. ordinis. £m.

— P. Benediéti regula, cum expofitione. fol. membranis. Quaere Breuiaria. — Carthufiani Statuta. Breuiarium. Quaere fuo loco. — Ciftercienfis Statuta. Decretum, quod Carta Charitatis dicitur, prolatum a , Stephano et ceteris Abbatibus antequam talis ordo dilataretur. Item, defi

nitiones et ftatuta in variis capitulis generalibus &c. — S. Dominici Conftitut. antiq. cum aliis fratrum minor. — Breuiarium.Q. —— S. Francifci Conftitutiones Minorum. Breuiarium. Q._ — S. Hieronymi ordinarium et ftatuta antiqua. 8. m. per Fr. Lupum de Olmeto. —— Liber fpiritualis Vitae Monachorum ejusdem ordinis, tribuitur S. Hierony

mo. Item, Statuta, cum eorum declaratione et regula antiqua. 8. m. per

Fridericum Lupum de Olmeto. — Breuiarium. Qugere.
Ordo celebrandi Miffàm Pontificialem. -
Orellana de Matrimonio.

Origenis Homil.inillud: Maria ftabat in Monumento. 4. m. — Lamentatio. 8. m. Oroffi

[ocr errors]

– de artcamandi, de remedio amoris, et ejus clegiae. 8. mcn brinis.

[ocr errors]

– de Castro, Lecturae super aliquas leges sine principio.
D. Paulae Romanae Vita. litteris Gothicis.
Pauli Diaconi, abbreuiatio in Festum Pompejum. 4. membranis, --
– Magistri Summa de Poenitentiis.

– ejusdem er Augustini Dialogus. 8. membranis. -
–– Pauli Pergulensis Dialectica dubia siue Sophistica. 4. membranis.
– Veneti de conditionibus et consuetudinibus orientalium. fol.

Peregrini, Episcopi Saguntini, Apparatus siuc Summa.

Aulii Persii, Sätyrac. Petri de Abbato, traétatus breuis de Anima. 8. membranis. – de Ancarano, Repetitio regulae: ea quae &c. – Super Clementinas. – Aureoli, Minoritae, Compendium totius sacrae scripturac. 8. membranis. – Bertorii, de Homine Morali. - – – “ :

- Petri

Petri Blenfis, Archidiaconi Batonienfis, Epißolae et oppofitio in Judaeos. fol. m. — Campi, Philofophi:et Juris Confulti: Refponfio Capitanis generalis et de jurisdiétione quam in prouinciales pro re nata exercere poteft. <Compoftellani, de Confolatione rationis. •, - • . -_- Crefcentii Liber Ruralium commodorum.ad Carol. II. Francorum Regem. ._ Criniti, de Poëtis latinis; impreffus. . ... * •. _ _ * . . r** Candenfis, do&trina compendiofa. 4. mcmbranis. . , .;.. - — Heliae, Huberti, et aliorum Jurisconfultorum quaeftiones in Sui materiam. —— Hifpani, diale&ica cum commentario incerti. —— Libellus de ordine judiciorum. fol. membranis. — Joannis Poftillae fuper Matthaeum. fol. membranis. - — Lombardi, Sententiarum Magiftri: Libri Scntcntiarum cum marginal. fòlii. — Super Pfalterium. fol. m. —— de Luna, de Confolatione vitae humanae. —} Magiftri, Aurora Vcteris et Noui Tcftamenti verfibus concinnata. 4. in m. —— Martinez difputatio de a&ibus humanis. 4. ... a;t —— Quaeftiones in 1 mam-partem D. Thomae., ; * i — Ejusdem vel alterius Petri Martinez de Zanguas, tra&atus de vifione, fcieatia et voluntate Dei, et de praedcftinatione. 4. - - - - — Martinez Muro, Cathedratici olim in Regali Collegio de Parraos: Seßiones

variae de reformatione, fol. , •!,' - - - ** In Fr. Petri de Ofiate Laurentini, Commentarius in Imam partem Thomae. 4. ; Petri Pauli Vergerii, de Ingeniis, moribus et liberalibus ftudiis adolefcentiae, 4*

— Pomponatii, de incarnationibus. - -

Fr. Petri Prioris Ecclefiae Florienfis, Commentarius in Pfalmos, . ,;.;; ., ; Petri Quinqucrani, Epifcopi Senecenfis, de Laudibus Prouinciae et Carmina.de Hannibale, inipreffà Lugduni, 1565. fol. . . • ' .• ' •! - il: . . —— III. Regis Aragoniae et Jacobi II. Conftitùtiones. *** - .. — Eorundem et Alphonfi et Joannis Aragoniae Regum Priuilegia, Reßripta&c. — de Tufignano' fuper nouum Almanforis. ., . . . . . .,,,.,,j .

[ocr errors]
[ocr errors]

Frai Petri eujusdam ordinis praedicatorum; Flos SS. fol. membranis.. -
Dr. Petri, anonymi, Annotationes in Jeremiam, Hoseam et Esaiam. 4.
Phalaridis Epistolae. 4. -
Philippi de Bergamo, seu Pergamo, super Ethica Catonis. fol. in membranis-
– Cluueri, Sicilia. 4to. membranis. – Decii in quasdam Rubricas.
Philosophus verus de nouo Lapide. - -
Phocae Grammatica et de Nomine et Verbo. - - -
Pii II. Pontificis Maximi Volumen Epistolarum. fol. membranis.
Carmener Epistolae quaedam et VerbaadCardinales super DominioVenetiar.
– De miseriis Curalium.

Orationes duae habitae Mantuae. 4.-– Platonis Epistolae quaedam ab incerto traductae. . - – Ejusdern et Aristotelis comparatio ab incerto, cum quibusdam locisimopere Bessarionis Cardinalis aduersüs oberectatores Platonis a GeorgioTrapezuntio temere notatis. – Georgia, Aretino interprete.fol. membranPlinii Senioris Historiae Libri 37. fol. membran. - -–– – Ejusdem Abbreuiatio per Lud. de Guastis. – Epistolae fol. - - Pldtarchi Vitae variorum per Leonardum Aretinum latinitate donatae. – Vitae aliquor per eumdem Aretinum.

vitae per Leonardum et Justinianum Aretinum et per Guauineum Veronensem latine redditae. – Idem opus iisdem et aliis interpretibus.

Pobler, traétatus moralis de virtutibus et viriis. 4.

Poenirentiae Canones et decreta a SS.PP. - - - - - :

– indicium de diuersis criminibus.litteris Goth.compactum cum Codice AEmil.

Pogii, disputatiunculae tres- - - * *

Pompoff Laeti, Historia, caret principio-

Pontificum Romanorum Historia varia a Leonc vsque ad Clementem III. – a Gregorio vsque ad Pium II. – Gesta aliquot Pontificum. – Historiaeorumdem per Onuphrium Pauinum. Quaere nom. – Eorumdem gesta varia contra nonnullos imperatores, et alios PrinciP*** clesiae Romanae inobedientes-4

[ocr errors]

", Ponti

- - - - 4

.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »