صور الصفحة
PDF

por el, o el que fe hizo de los que mados, que quizo{corromper Huerta) Indice de libros. Todo en un librillo de o&avo. Bernardo y Abraham Alphaqui tradugeron en Caftellano por mandado de Dn. Alonfo el Sabio un libro de Aftrologia que compufo Alzaqui en Arabigo. Bernardo Navefero, fus Cartas a diverfàs perfonas fiendo Embaxador de Venecia en Roma. — en lengua Italiana. — El mismo diurnal de fus Cartas fiendo Embaxador en Roma en tiempo de Paulo IV. en Italiano. Bernardo Perez, Anti-Alcoran en CaftelI. antig. Boracio, Laida de Principes. — en Caftell. antig. Botero Bannez- Diez libros de la razon de Eftado traducidos de Italiano en Caftell. Brinioldi Pici in Epiftolas canonicat, quatuor Evangelia et Apocal. Comment. ` fol. membr.

Clatrava, Orden Militar. Sus definitiones, hehos y Efcritos por Dn. Guillielmo Abbad de Morimunto, que fue ele&o Maeftro, ánno de 1466 y groverno 16 annos. Eftan infertas fus ceremonias, vitas y Coftumbres.

Caroli Franciae Regis Epiftolas ad Aragonum Regem, dum poft Siculas Francorum vefperas hic regnum invafit. — Infertae funt mutuae inter praedi&os Reges inve&iuae. — et omnes fucceffus juridici in Siciliae per Aragonios poffeffione, tam in concilio quam in Romana Curia. — Item Querimoniae et lamentatio Petri de Vineis Cardin. dum effet in carcere Domini Imperatoris. — Anecdota omnia. Lat. in membr. antiq.

Coeleflini aliorumque Summorum Pontificum Decreta, quae in Catalogo ipfo fuis locis recenfentur.

Clementis Papae IV. Epiftolae. Lat.

Cosmae Poema ecclefiafticum cum pun&is et modulatione Graecorum. graece.

Cosmae Vitenfis epifcopi oculare teftimonium legalis capilationis cujusdam manufcripti reperti in monafterio S. Laurentii, de quo poftea in anonymis, fiue tra&latibus et operibus incertorum Au&orum fiet mentio.

Nota de S. Cyrillo una gran candidad de obras todas en griego, particularmente contra Neftorio.

Didymi, de marmoribus. graece.

Diego Henriquez Chronica de Henrique rV. CaftelI. antiq.
Diego Hurtado de Mendoza Hiftoria de las Guerras de Granada, Caßell.

Diego

Diego Lopez de Ayala Chronica del Rey Dn. Pedro Cruel, y Dn. Iuan el 2. Cat. antiq. o

Diego Rodriguez de Almela compendio Hitorial de las Chronicas de Epanna. Catell. antiq. - y

Eleares. Hitoria del Rey Dn. Rodrigo, que perdio à Epanna.

Flaui Caearis Iuti, Alamanicus, Francicus, Anacus, Alanicus, Aphicanusque liber legum, gothicis Charact, criptus in membr. Fernan Perez de Guzanan, Chronica de quarenta Reyes de Epanna desde Dn. Pelago hata Dn. Enrique III. En Catell. antig. Francici Rocabertini, Dialogus de fortitudine, interloquentibus Mercurio, Minos, Gonfalvo Fernandez, Ramono Cardona, Ioanne Manriquez et Carolo V, Idiomate graeco et latino. • v.

Garcia Eugi Obispo de Bayona, Chronica de lo fuccedido en Epanna desde fus primeros Reyes hata Dn. Alonfo el onzeno. — Item Genealogia de los Reyes de Navarra. Catell. antig. Gelai aliorumque Pontificum decreta. lat. antiq. in membr. Gel de Roma regimiento de Principes. Cat. ant. Gonzalo Alvarado y Arredondo, Chronica del Conde Fernan Gonzalez, Gorci Fernandez y los Infantes de Lara, Dedicata a Carlos V. fu autor que fue Abbad de Arlanzo. Cat. ant. Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes Hitoria general y Catalogo de los Reyes de Epanna. Cat. antig. Gregorii I. decreta et aliorum Pontif. S. Gregorii Vita, vbi aferitur illud de liberatione Trajani et fundatio fex monateriorum in Sicilia et vnum in Urbe. - Item Symbola ejusdem et 844. Epitolae ad diueros. - Idem ejus Decreta tempore Mauritii, Tiberii et Theodofi Augutorum. - Item vndecim interrogationes Augutini Cantuarienis Archiep. in Anglia ad B. Gregorium Papam, cum totidem Pontificis reponionibus. Latine in membr, fatis antiq. Gundialui Epicopi Burgenfis, qui vixit tempore Alphoni vndecimi Chronicon ab origine mundi, tilo et Charactere ejusd. tempor. Lar. in membr.

Hiiton Hermano del Rey de Armenim y Monje, Relaciones de las tierras orien^ tales y Tartaros, y modo de conquiftar la tierra Santa. En Caftell. ant. Haly de Aberrangel de Aftrologia judiciaria liber arabice fcriptus et in idioma Hifpanicum per Yhudam filium Mufàe juffu Alphonfi Regis decimi translatum et poftea in latinum per Aegidium Tebaldem. v Hazalqui libro de Aftrologia compuefto en Arabigo y traducido en Caftellano por los Ms. Ms. Bernardo y Abraham Alfaquies de tiempo de Dn. Alonfo el decimo. - , - - ' Henrique de Villena arte de contar del Cuchillo compuefto anno de 1423. Hernando del Pulgar Chronicon de los Reyes Catholiquos Dn. Fernando y Dna. Yfabel. a * Ejusdem idem. Hieronymi de Sta. fide, Benedi&i XIII. Medici, Proceffus rerum et tra&atuum et quaeftionum 4o 1. quae *) in conuentu Hifpaniae et Rabbinorum ex vna atque Theologorum Catholicorum a Pontifice nominatorum ex altera difputata et a&itata funt, ad conuincendos Iudaeos de aduentu Meffiae faélo, anno I4I 3. , — Codex origin. eft et ineditus, pertinebatque ad monafterium,S. Mariae de Aula Dei Carthufianorum ordinis. Hilarii aliorumque Pontificum decreta. Lat. ant. Honorato Bonhor Arbol de Batallas. Caftell. fatis antiq.

j). Idiplom Turpini Archiep. continuatio Chronicae S. Ifidori. — in fine Co' dicis diflerit de Carolo M. deque mendaciis pafiim de illo enarratis. Ioannis Archiep. interrogatio ad Patriarcham Conftantinop. de diuerfis capitibus fextae Synodi. graece in membr. antiq. Ioan Bocacio, Nouelas, en Caft. antiq. De S. Iuan Damafceno y S, Iuan Chrifoftomo hai vha infinidad de Obras, todas ὸ cafi todas en griego. Ioan Copilado, Obispo de Cuenca, tratado de la adivinacion y Magia. Caft. ant. Ioannis Zonarae, Expofitiones Canonam Apoftolorum et Synodorum Prouincialium. graece. Ioannis Aegidii Zamorenfis de Hifpaniae Praeconiis, feu de viris ac rebus in ea illuftribus liber dicatus Santio Majori Alfonfi decimi filio. - Codex et ejus Chara&er videtur fui temporis effe. - Iuan *) Dertufàe in Cathalonia: die feptima Februarii. ' . .

[ocr errors]

Iuan Eugelfen Rooswych, modo de aniquilar los Olandefes en breve tiempo' de-
moftrado à Felipe 2do. En Caft. ,
Iuan Garcia de Caftro, regimiento de Principes. En Caftell.
Iuan de Ioja, Hiftoria del Orden Hierofolymitano. En Caftell.
Iuan Maldonado Hiftoria de las guerras de las Communidades de Caftilla. En Lat.
Ioannis Margarit. Epifc.Gerundenfis de CoronaRegum, Lat. in membr. ant. _
Iuan Francifco de Pavinis fobre la Canonizacion de S. Leopoldo Principe de Auftria.
Caftell. ant. -
Ioan. de Rupella, Conftitutiones Synodales ac diuerfae Synodus Toletanae Ecclefiae,
nonnullaque pertinentia ad ejus Archidiaconatum. Lat. in membr. ant.
Ioan. de Vici deDovaco Hiftoria ex diuerfis. fol. in mem. Tomus mirae magnitudinis,
Ifidori Iunioris Chronica. Lat. ant.
S. Ifidori Hifpalenfis, expofitio in Cantica Cantic. Item Soliloquia. graece.
— Epitome Hiftoriarum Veteris Teftam. Lat.
Soliloquia. Item de fummo bono. Lat. in membr. ant. • a
Etymologiae, Lat. in membr. ant. -
Tra&atus Miffae — liber differentiarum, et alius Proemiorum. Lat.in mem. arit.
Codex gothicus, mutilusque, qui videtur effe Allegoriarum.
In Genefin. Lat. in membr. ant.
Liber Synonimorum. Lat. in membr. ant.
Liber Sententiarum. Goth. Codex.
de Ordine Creaturarum. Lat. in mem. ant.
Chronicon et Continuatio Ildefonfi Turpini Archiep.vbidemendatiisCareliM,
de fummo bono. Lat. in membr. antiquiff. -
Opera omnia in Cod. Gothico antiquiff. integroque.

Opera, gothice fcripta. -
de natura rerum, de Antichrifto, de fummo bono. Lat. ant.

Opufcula quaedam, vbi de Apocal. Ioannis, Etymologia et Geographia.
de natura rerum, ad Sifebutum. Cod. Goth. antiquiff.
Opera in Codice Gothico fcripto anno 1 o47 a Dominico Presbytero.
Opera cum ejusdem obitus Hiftoria a Redempto Clerico, Codice Gothico
fcripta.

Leonis Decreta aliorumque Summorum Pontificum,
Lucano, en profa Caftellana antiquiffima.

Ludouici de Leon difputatio de fidc, Lat, ant, Martifii

Martin Poloni Chronica Pontificum et Imperatorum. Lat. ant.
Martin Polono Chronica de los Apostoles y Emperadores. Es original.
Matthaei Zoquii decretales. Lat. ant.
Medina de Mendoza, Historia del Cardenal Dn. Pedro Gonzalez de Mendoza.
Mexia, Historia de Carlos V. En Castellano.
Michaelis Thomasi de Vniuersali Episcopatu, de reseruationibus ac de Annatis. Lat.
Montaner Chronica del Rey Dn. Jayme de Aragon. Castell.
Nicobaldi et Isidori Iunioris Chronica. Lat, ant.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »