صور الصفحة
PDF

wIMAH eft de tra&u Dombawand, ut ait filius Haukali; eft urbs parva, habet arva, aquas, et hortos, et uvas multas, et nuces. Eft eorum traëtuuin gelidißima, Wimah, ait ol Anfäb, eft urbecula inter ar Ray et Thabareflan, undc prodierunt aliquot eruditi, Ibi unam no&tem exegi, ait idem au&ior, os Samanenfis mempe. AMOL eft Thabareftanae metropolis, ut exftat in al Canun, major, qualn Razwin, et tam offerta atque intricata aedificiis, ut habitatior in hoc terrarum tra&u alia nulla inveniatur. Eft ad mare Dailomiticum, ait Ahmad ol Kateb. Ab Amol, ait ol Azizicus, quae eft in litore maris, funt novem **) parafangae ad Salus. Maxima urbium Thabareftanae eft Amol, ait Jakut in al Mofchtarek, unde ortus eft Abu Gafari Mohammad, filius Gariri, th Thabarita (feu Thabareftanenfis.) Eft etiam Amol, pergit idem, urbs in occidente Gihuni (feu Oxi) [ab ifta priore diftin&ta] in pun&o Bocharae, diftans a fluvio fere miliare. Hanc aliqui brevitatis cauffà appellant Amu. Unam autem eandemque urbem [hanc pofteriorem] defignant tria haec nomina: Amol Ramm, Amol ofch Schatthi (feu ripae) et Amo] Gihuni. ' SEMNAN. Inter urbes provinciae Kumas, ait Haukali filius, eft Semnan od Damegan et Beftham. Has inter Semnan minor eft Damegana, et major Befthama. Scmnan eft urbs celebris, ait ol Mofchtarek, vicina tra&bui Kuimas. Eft inter ar Ray et ad Damegan. Accenfènt eam aliqui Kumafo, quidam ar Raijae. In al Lobab proftat Semnak, urbs, ut ait ille, Semnanae cohaerens. od DAMAGAN eft, ut ait Haukalides, urbium provinciae Kumas maxima; parum habet aquarum. Urbefh fertilem appellat öl Azizicus. Urbem ditionis Kumafemae, ol Lobab, unde complures eruditi prodierint. Metropolis Kumafi eft od Damegan, ait ol Mofchtarek; incipit autem Kumas in occidente a Semnam. Capitalis urbs Kumafi et metropolis eit od Damagan, ait ol Avizicus, urbs magna. Kumas autem èft initium praeturarum Chorafanae. BASTHAM abundat hortis plurimis, ut ait Haukali filius, et fru&ibus pariter. Urbs eft Kumafi celebris, ait ol Lobab. NATEL eft urbecula, ut ait ol Lobab, in tra&u AmolThabareftanicae, admodum viridis et aquofa, unde prodierunt aliquot eruditi. ol Athwal eam exhibet fub Dailomitide et Kilan. Haukalides annumerat Thabareftanae. Eft,

- ait,

4o) Schik, 7. habet, hi numerifere femper in codd, MSptis Arabicis permutantur.

w

Tab. XXI. Thabareftanam, Mazandaran et Kumas. 333 ait, terminus Thabareftimae, et ab hujus metropoli Amol abeft quatuor parafangis. - w

MAMATHIR eft, ut ait ol Lobab, urbecula in traâu Amo1Thabareftinicae, unde prodierunt aliquot eruditi. Ab urbe Thabareftanica, Mamathir, ait ol Atilicus, ad Sarijah, aliam urbem Thabareftanicam, funt fèx parafangae. totidem funt ab eadem Mamathir ad Amol, illuftriffimam et maximam Thabareftanae urbem. Ab Amol ad urbem, cui nomen eft al Hom, fitam in litore maris Cafpii, funt quatuor parafàngae. Ab al Hom ad Salus, etiam maritimam, quinque. Haec Salus eft ultimus Thabareftanae terminus occidentalis; quemadmodum eft orientalis, urbs Thamifchah *'). Conficiunt haec in longitudinem 4o parafangas. -

SARIJAH eft urbs quadam Matanderanae, ut ait ol Lobab. Saidi autem filius Sarijah, ait, eft inter urbes Thabareftanae. In ejus litore eft emporium Ain al Hom, ad gr. long. 77. min. 1 5 (aut ; 5) latit. 39. min. 3o. aut ut in alio exemplari exftat, latit. 37. In ejus oriente eft Chowaror Rajjae. Eft urbs celebris, ad regiam viam. Intercedunt utramque hanc urbem fere 8o miliaria.

ESTERABADZ *) in termino Thabareftanae, ut ait ol Mohallebenfis, abeft ab Amol, Thabareftanae capitali, 39 paraganfas. Alii, ait ol Lobab, inferunt inter t et r Elif. Sed quod exhibuinius Éfter fine Elif et cum Kefre, eft Efter ef} nomen viri, ait ol Mofchtarek, et Abadz, nomen habitationis. Eft ergo idem ac fi diceres Efteri habitatio. Eft etiam, pergit idem, Efterabadv. pagus aliquis ad Nafà urbem Chorafanicam. Haec autem, ait, eft inter Sarijah et Gorgan. Exftat literis mandatum ejus Chronicon *). • Inter celebriores ejus viros eft Abu Noaim AbdQl Malek ol Efterabadzenfis. /

vulgatius et eft ea urbs Mazanderanica.

v

T t 3 DEHESTAN

... num? Inutiliter haec optamus.
enim exftaret (ut procul dubio exftat) no-
bis tamen adire et legere non licet; ct alii

41) Sch. Schik. Tamfchah.

42) Credo hanc effe, quam Jofeph. Barb. p. 46. a Straua appellat. cf. p. 52. b.

43) Ita quoque cepit hunc locum Schikardus, qui addit: utinam exftaret hodieEtiamfi

*.

funt fatis boni au&ores, qui ejus defe&um explere poffunt, neque tamen et ad hos patet aditus. Conf. D'Herbelot p 86o. a, lin. 6. Poteft quoque verti. Habet haec urbs peccliarem fuam fibi aeram, fecundum quam annos computat. Quam inter• pretandi rationem nunc praefero.

DEHESTAN eft urbs celebris apud Mazanderan, quam condidit Abdo1lahi filius Thaheri. Perficum id nomen notat locum pagorum, Et inter Q9rgan et Chawareuim, in ultimo termino Thabareftanaê. Deheßanae metroolis eft Achor, ait ol Lobab, iiiter pry::£;as Gorgan et Chorafan. Sic perfî. ol Chathib (feu concionator, Abu Bakri '1 Hafedh (feu confervator). Sed filius el Atfchiri hic annotat, quod os Samanenfis dixerit, fé putare, quod legerit in autographo Abi Abdellahi Mohammadi filii Abdel Wahedi 'd Dakaki (feu molitoris).*l Ifpahanenfis: Achor eft oppidum Deheftanae. Ille autem, ait os 'Samanenfis, ibi fuerat ipfe verfàtus.

ABOSKUN **) eft urbs maritima, ut ait oi Lobab, in tra&ibus Thaba

reftanae, a qua di&lum eft mare Abofkum. Eft emporium, ut ait Haukali filius, e quo poteft ad Cholaros, ad Bab al Abwabi, ad al Gil, ad Dailomitidem, alio pervehi.

GORGAN, quam, ut ait Haukali filius, Perfae Korkan appellant, eft, fecundum al Mohallebenfem , iu occidente Nafa, urbis Chorafànicae, a qua diftat 9 & parafàngas, urbs infignis inter Chawarezim et Thabareftan, fic pofita, ut illam Chawarevim habeat ab oriente hanc, Thabareftanam, ab occidente, Continuae ibi pluviae, continua bruma, mediam permeat amnis currens, propeabeft a mari Chozarorum; cin&ta montibus, ipfà planitiei fimul et montis particeps; fic ut fimul fru&tus habeat, quos depreffum folum et excelfâ ferunt. Galàngae lignum, quale nullibi alias, ibi crefcit. Emporium ejus eft Abofkun. Inde verfus óccidentem funt 25 paraf. ad Efterabadz, quae eft initio terminorum Thabareftanae. Gorganam tradidit ol Lobab, expugnatam a Jazido filio '! Mohallebi, regnante Soleimano filio Abdel Maleki. **)

TABULA

44) D'Herb. p. t r. a. ex ea infulam conftituta, quae alio nomine dicitur Anesfacit, in qua mortuus fuerit Muhammed guia, Perfis contermina: “ *Chorezimfchah fugiens a Tataris. Sed fallitur. -Guil. Tyr. XI. c 16. ,,Eft autem 45) Hic addit Schik. habet chronicom Hiberia regio ia plaga feptentrionale fuum, quod in Leid. non invcni.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

v Chorfin comple&itur multas provincias. ol Irakenfes eam definiunt, quod

, pertineat ab ar Ray ad ortum ufque folis. Alii a monte Holwan ad ortumj ufque folis protrahunt. Chor enim Perfice notat folem, et Afàn locnm, in quo res collocata eft. Alii fic interpretantur Chorafan, ut dicant notare, coméde molliter et pro commodo tuo. Sed prius verius eft,

Abfoluta Thabareftana, tranfit au&or ad Chorafànam; quam ambit ab occidente defertum, quod ipfam intercedit et regionem montanam et Gorgan: ab aufhro defertum, quod ipfam dirimit a Fares et Kumas: ab oriente tra&us Sege^ itanae et terrae Indorum a feptentrione terrae, quae funt ultra Oxum et aliquid de Turkeftana. Chorafana comple&itur multas Kuras (feu nomos) quorum quifque non minor eft integra quâdam provincia. - - In Chorafànae parte, ait Haukali filius, inter orientem et auftrum fita, eft quafi angiportus, inter Harat et al Gur ufque ad Gaznam, et inter defertum Fares. Eft deinde alius fimilis angiportus inter Kumas et Farawah. ' Duo. hi angiportus funt quafi duae manicae extra quadraturam Chorafanae.

Defertum Chorafanae ambit, fecundum Haukaliden, ab occidente limes Kumas et ar Ray; ab auftro Kerman et Fares, et aliquid limitum lfpahanae; ab oriente termini Mocran et aliquid terminorum Segeftan; a feptentriofie aliquid de terminis Chorafanae et aliquid de terminis Segeftanae iterum. Iam quidem antea fub Perfia definivimus hoc defertum. Hic autcm repetere voluimus nihilominus, ideo, quod cum Chorafùna quoque cohaeret, una cum au&tario non inutili. Hoc defertum, pergit Haukalides, omnium minime habitatum eft. In ejus ora funt Perficae quidem urbes (Jabin et) Jazd: Ifpahanenfis autem, Erdoßan: de Kermana, urbs Chabis, et Rudt et Charmafchir; de regione montana, Kom et Kafchan, et Zarah, et or Ray, et ol Chowar; de Kumas, Semhan, et od Damagan; de Chorafàm, kuheftaa, ct oth Thabfin, et Kajen, - - utj

urbes. Per hoc defertum pervadit via ab Ifpahan ad ar Ray, cmnium breviffima, ut et via ex Kerman ad Segeftan; nec non via e Fares ad Chorafan, pariterque e Kerinam ad Chorafan. Chobufchan eft urbecula in tra&u Naifàbur, unde prodiit Abu'l Haretfch Mohammad ol Chobufchanenfis, a quo acceptus traditiones propagavit ol GordrainenllS. *T in diftri&ibus Naifàbur eft etiam tra&us Baihak; nomen id eft, ut ait ol Lobab, pagorum fyitemati, in tra&ibus Naifabur, ad viginti inde parafaagas. Hujus olim primaria urbs erat Chofrugerd, deinceps evafit Sabwawar. όeleber Baihakenfis eft ille'l Imam, Abu Bacri Mohammad filius el Hofeini, £lii Ali,'l Baihakcnfis, ol Hafedh, ol Fakih ofch Schafieenfis, qui multafcripfit, quae de preftanti ejus fcientia teftantur; ut os Sonon ol Kabiro, feu magnum corpus traditionum; et os Sonon os Sagiro, feu, parvum; et Dalajel on Nabuwati, feu demonftrationes prophetici muneris Muhammadis, et Schoab ol

Imani, (feu fe&tae et partitiones fidei) et alia. Natus erat anno 384 menfe o&avo, obiit anno 458.

ol Lobab porro commemorat Gagarm, eamque collocat inter Naifàbur et Gorgan; non addens, cujusnam fit provinciae. Probabile autem et apparens eft, ad Chorafanam pertinere. Inde multi, ait, prodierunt eruditorum.

Gam, ait idem, aut ut arabes efferunt, Zam, eft urbs magna in tra&i- - bus Naifaburae,unde celebres aliquot viri prodierunt.

Rondor eft pagus ditionis Thartfchit, in tra&ibus Naifaburae, ut ait Abu *1 Magdi, '1 Maufelenfis in Ketab et Tamjivi.

Öftawa, ait ol Lobab, eft tra&us Naifàburenfis, dives oppidis et pagis, cujus praecipua urbs eft Chugan. Bachari, eft etiam tractus aliquis Naifàburenfis, ut ait o1 Lobab, continens os atque fegetes. Bofchtanekan eft pagus, ut ait ol Lobab, ad parafangam a Naifabur, inter deliciofa Naifaburae loca. - a.

Ad ditionem Naifaburenfem quoque pertinet Bofcht, ut ait idem au&or, abundans bonis, unde non pauci prodierunt elegantium ingeniorum.

Pertinet eodem Riwand, nomen, ut idem ait, tra&us Naifàburae; paucis taamen interje&tis appellat pagum magnum.

Thus

« السابقةمتابعة »