صور الصفحة
PDF
[ocr errors]

Tu enim jure meliori diadema induis, quam Huda filius Ali, aut filius
Di Jazan.

[ocr errors]
[ocr errors]

urbs Kermanae prope Giroft hanc inter et montes ol Bolus, atque montes el Kaffi, abundans palmis.

Inter nomos Chorasanicos refert Haukali filius ol Guigan, tra&tum, ut ait ille, admodum fertilem.

[ocr errors][ocr errors]

Balc'ienfem, oppidüm abundans hortis; quod etiam Kowadvijan, ut et Ko

wadijan appelletur. Inter Haratae montes eft aliquis, ait ol Lobab, Chogeftan di&us, unde fuit Ahmad filius Abdellahi 'l Chogeftanenfis, qui Chorafanam fibi fubegit anno 262. cujus res geftae fat notae funt. Inter urbes Chorafanae ponit ol Canun Sab7 aran, ad gr. long. 82. kat. 36. ' min. 3o. item urbs Kufan, quam collocat ol Athwal ad gr. long. 83 (aut 88) et lat. 37. min. 45. Kufàn, ait ol Lobab, eft urbs parva, fex parafangis ab ' Abjurd remota, quam Abdollahi, filius Taheri, condidit. Inter loca Chorafanae celebria, eft Chawaf Sangar, quam collocat ol Athwal ad gr. long. 83 (aut 88) min. I o; latit. 35. min. 3o. Chawaf, ait ol Lobab, eft traëtus aliquis Naifaburenfis, pagis dives, de quo plures eruditorum nomen habent. Inter urbes Chorafànae eft Abiward, fecundum al Athwal ad gr. long. 84. latit. 37. min. 2o. Abaward etiam dicitur, ut ait ol Lobab, et Baward. Idem ol Lobab refert ad Balchae tra&us urbem Baglan, notat tamem, conjicere fe, illam Thochareftanicam effè. Denfiffimae ibi implicitae arbores, ait, efficere dicuntur amoeniffimam, fi quae alia, regionem. Ad Balchenfem quoque tra&tum refert ol Lobab Scharek et Cholm, quae pofterior abeft a Balch decem parafàngis, et nomen dedit aliquot eruditis. Margab, ut ait ol Mofchtarek, eft fluvius Marwa 'sch Schahganae. Eft etiam Margab, ait, oppidum aliquod Haratae. Mazinan eft urbecula, ut ait ol Lobab, in ultimo Chorafànae termino, fi petas al Irakam, a quo nomen habet unus vel alter eruditorum.

Gurganan eft urbs, ut ait ol Lobab, Chorafanica, verfùs Balch. Sic vi

di fcriptum apud al Lobab, non tamen cum Syllabifatione et expreffà vocalium

defignatione, quam, quoniam ille omiferat, aliunde haufi. Sed itinerator aliquis Gurgan perhibet, abje&a ultima fyllaba an, faepe pronunciari.

Marwa 'sch Schahganae degebat ol Mamun, quum in Chorafana effet, habet illa urbs magnum fluvium, qui ultra Bamian ortus edit inter alios fluvium qui Marwam delatus appellatur Margab, quemadmodum jam diximus. In Marwae hujus territorio peremtus eft Jezdagerd, ultimus regum Perfarum. Ex

ea quoque prodiit in mundum Chalifatus Abbafidarum ; et in domo quadam

ejus, Abi 'n Nagmi alicujus, al Moaithenfis, tin£ta fuit Priina nigra veftis, quae

quae a melanophoris Abbafidis geftata eft. In eadem fufcepit ol Mamun Chalifatum, Proìierunt ex ea fcribae chalifarum omnes; et magnus quoque numerus do&orum Imamorum. Imo fub ipfis Perfàrum regibus florebât iîla viris eruditis. Inde erat Borzaujeh, '1 Hakim ( fàpiens aut medicus.) Inde etiam evehitur multum ferici, et goffypii.

Inter Marwae oppida eft Sagam, ut ait ol Lobab, quemadmodum fcilicet Arabes efferre folent Perficum ejus nomen Gagam, unde eruditi aliquot prodierunt.

Ad Chorafamam quoque pertinet Esfinakam, quam collocat ol Athwal ad long. gr. 8o. min. 45. latit. 37. 2o. urbecula, ut ait ol Lobab, in tra&u Naifàburae. - Item Kafchmihan, oppidum, ut ait ol Mohallebenfis, ditionis Marwafchfchahganenfis, quinque parafàngis ab illa capitali diftans, in ora deferti, unde eelebres illae uvae paffae quaquaverfum differuntur.

Schaburkan, urbem Chorafànicam, collocat ol Athwal ad gr. long. 9o. lat. , 6. min. 45. habet aquam currentem, ut ait Haukali filius, et parum hortorum. Praecipua haec urbs eft ol Gurganae , ait ol Azizicus, diftans a Balch , 9 parafàngis.

- Inter urbes Chorafanicas etiam eft Azgawah, ait ol Lobab, oppidum al {Chaberanae, elegans, unde aliquot eruditi prodierunt.

FORAWAH eft, ut ait ol Lobab, urbecula, verfus Chawarezim, quae etiam Rebath (feu excubitorium, aut fpecula) Forawah dicitur. Sub Cfialifatu 1 Mamuni condita a Abdellahi, filio Thaheri; unde prodierunt aliquot eruditi. fecundum Haukali filium, eft praefidium limituneum verfus defertuln contra 'l Gazos, fejun&a eft a pagis. habet cathedram. haerent ibi praefidia. oppidum aut pagum nullum habet; neque cohaeret cum aliis locis habitatis. In medio oppido habent fontem aquae currentis, e quo bibunt; et eum neque hortis neque arvis, neque oleribus obfitum. incolae quoque numerum mille non attingunt.

oth THABARAN eft, ut ait ol Lobab, una de duabus Thufàe urbibus.

el Mofchtarek ait: Thus eft Kurah (feu nonus) et ejus capitalis eft Tha_ ' - - V y 2 ba

[ocr errors][ocr errors]

AZADZA

46) In historia Abilf. reperio Bukan. 48) Id est, isti parti urbis Ispahanae, in Sch. Schik. hic scriptum invenio Tucan quae &c. Isfahan enim tribus distin Stis sed addit infra, vocari Nucan, ut hic est in urbibus constar, quae peculiaria nomina Leid. vid. p. 341. ulr. in Thus, Tokan habent, sed sub uno Isfahanae compre( S. T. Tukan ). henduntur. 47. Vid. Gol. ad Alferg. p. 36.

AZADZAWAR eft capitalis Gowain, Kurae alicujus Naifàburenfis; quae Rurah erat quondam amoena, aedificiis continua, dives aquae canalibus atque hortis, longâ trium dierum iter, fata unum miliare fere. Ex Atadtawar ortuseft

[ocr errors]

wainenfis. Idem fere ait ol Mofchtarek. Gowain, ait, eft Kurah quaedam Naifaburenfis, cujus urbs eft Azadzawar. Perfàe appellant Gowain, Kowan; ' Hujus Kurae longitudo eft iter trium dierum, latitudo fere miliaris.

NAISABUR, hodie Nafchabur diâa eft urbs celebris, ut ait Haukali fi

, lius, in folo plano aequabili et humili ftru&bura, parafangam longa et lata. Tri

bus diaetis abeft a Thus, plurimae, quas ibi bibunt, aquae funt canalibus derivatae; fàluber ibi aër eft. • A principio territorii Naifàburenfis ad fluvium Gihun funt 2 3 diaetae. Inter Naifùbur, ait Ahmad ol Kateb, et inter Marwa atque Harat, et Gorgan et ad Damagan, funt 1 3 diaetae. Naifàbur, ait ol Lobab, eft urbium Chorafànicarum pulcherrima, et bonis refertiffima. Nai Sabur di&a eft, quod Sabur (aut Sapores) ad ejus confpe&um dixerit, aptam fore urbi condendae; et juffèrit, quandoquidem arundinetum erat antea, fuccifis arundinibus ibi urbem condi; quae inde Nai Sabur fuerit di&ta. ' Nai autem notat arundinetum. Appellant eam Perfae Nafchawar, et eo contendunt • magno numero mercatores. Hodie, inquam, nullum aliud nomen quam Naifawar notum eft; et plane abiit nomen Naifabur in oblivionem.

NASA eft urbs fertilis, ut ait filius Haukali, abundans aquis et hortis, amoena, cum amplis praeturis inter montes. Nafa, ait ol Mohallebenfis, eft in Sarchofi feptentrione ad 67 inde parafangas. Inter ejus praeturas eft Schar AMogul, pagus, cum arce munita, Perfice Gigal di&ta. de ea nomen habent plures eruditi, de Nafi fcilicet. Nafà eft urbs Chorafànica, dicit ol Mofchtarek, inter Abiward et Sorchos, unde fuit ol Imam Ahmad on Nafawenfis au&or fyntagmatis traditionum. Eft etiam Nafa Perfiae urbs, ait idem, et urbs

}Kernnanae. - THUS. ad quartam parafìngae partem a Thus eft fepulchrum Alij filii `Mufa 'r Radhij, fepulchrum autem or Rafchidi eft in oppido, quod Sanabadi. appellatur. Haec verba funt Haukalidae. Erat olim Thus fedes Amirorum, üi in Chorafanam mittebantur. Deinde translata illa inde Naifaburam fuit. Älibi ait idem, Thus effe nomen tra&tus et Kurae alicujus Chorafanicae. ol Mofcht rek appellat Thus Kuram multorum oppidorum, cujus capitales fint Thaberan et Nukan, quae duae urbes plus mille pagos fub fe habeant. Hoc - V v 3 idem

« السابقةمتابعة »